START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
23 oktober 2019

Ekonomi för beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

Välj ämnesområde

Näringslivets snabba förändringstakt gör att det är viktigare än någonsin att du som är chef och beslutsfattare snabbt kan analysera och förstå din och andra verksamheters ekonomiska situation. Denna utbildning syftar till att ge dig förståelse för företagsekonomi så att du kan ta del av bolagets egna och andras ekonomiska rapporter och årsredovisningar och kommunicera kring ekonomi på ett tydligt, initierat och korrekt sätt. Du får bland annat lära dig hur bolag styrs och hur du läser resultat-, och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt vilka nyckeltal som är mest relevanta och hur dessa hänger ihop.

KURSINFORMATION

Datum: 23 oktober 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 9 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfälle:
26 november 2019 >>

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Svensk bolagsstyrning och hur aktiebolag är strukturerade och skall drivas på ett lagligt och logiskt sätt
 • Resultat- och balansräkningar, dess uppbyggnad och hur du läser den
 • Redovisning och kommunikation av den egna verksamheten, dess förmåga att generera ett kassaflöde och hur den finansieras
 • Hur ett företagsförvärv redovisas och vilka ekonomiska och redovisningsmässiga konsekvenser det får
 • Viktiga nyckeltal och sambanden mellan dessa
 • Ekonomiska begrepp som du som chef måste kunna
 • Hur du läser och analyserar en årsredovisning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Företagets olika beslutsfattare som inte har djup ekonomisk kunskap sedan tidigare och behöver öka sin ekonomiska förståelse.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper i företagsekonomi och ekonomisk rapportering så att du bättre kan bidra till företagets utveckling. Målet är att du ska kunna läsa, förstå och kommunicera årsredovisningar och kvartalsrapporter på ett insatt sätt.

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 -10.30 Grunderna för ekonomiskt beslutsfattande

 • Svensk bolagsstyrning, ägarnas, styrelsens och ledningens roller
 • Aktiebolag, struktur och funktion
 • Juridisk person, ansvar rättigheter och skyldigheter
 • Obeståndssituationer, ansvar och åtgärder
 • Styrelsearbetet och styrelseansvar

10.30 Kaffe

10.45-12.00 Grunderna för redovisning

 • Introduktion till resultat- och balansräkning samt kassaflöde
 • Räkneexempel och nutidsexempel

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Grunderna för redovisning

 • Introduktion till redovisning av löpande verksamhet och förvärv
 • Introduktion till nyckeltal
 • Introduktion till finansiering
 • Fallstudie 1

14.30 Kaffe

14.45-16.30 Grunderna för ekonomiskt beslutsfattande

 • Nyckeltal och kassaflöde
 • Omvärldsanalys
 • Finansiering och drift
 • Försäljning och förvärv av verksamheter
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Fallstudie 2

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor /avslut

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies