START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
1 augusti 2019

Hållbar ekonomi – så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Välj ämnesområde

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhet och hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under utbildningen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

KURSINFORMATION

Datum: 27-28 november 2019
Tid:
Dag 1: 09.00–17.00, Dag 2: 09.00-16.30
Plats:
Stockholm City
Pris:
15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Hållbar utveckling är en ödesfråga för mänskligheten och får allt större strategisk betydelse för företag i alla branscher. För att gå från idé till handling och göra större satsningar kräver dock en företagsledning ett välgrundat beslutsunderlag med siffror på hur företagets intäkter och kostnader påverkas för att våga göra några större satsningar.

Denna utbildning syftar till att du ska lära dig hur du kan omsätta ett hållbarhetsprojekt till affärsvärde och därmed hur mycket projektet faktiskt är värt i kronor.

Under utbildningen går vi steg för steg igenom hur man kan räkna på hur ett hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet. Utgångspunkten är vedertagen metodik för hur investeringar traditionellt bedöms finansiellt, men applicerat på hållbarhetsområdet. Vi varvar teori med mycket tid för gruppövningar för att verkligen få prova på att räkna på olika scenarier.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • En steg för steg-metodik för hur du kan räkna på hur ett hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet
 • Hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar olika branschers lönsamhet
 • Hur man räknar på direkta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel resursbesparing eller ökad försäljning)
 • Hur man räknar på indirekta effekter av hållbarhetsarbete (till exempel förbättrat varumärke och ökad kundlojalitet)
 • Hur man hanterar osäkerheter i kalkylen
 • Hur en företagsledning fattar sina beslut och vilka krav det ställer på beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar
 • Vilka faktorer som är viktiga för olika målgrupper inom företaget när man vill ha igenom en hållbarhetsinvestering
 • Grundläggande ekonomiska begrepp som diskonteringsränta, ROI och nuvärdesprincipen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Denna utbildning vänder sig i första hand till de som arbetar med verksamheter som förväntas vara lönsamma, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Företagsledning
 • Affärs- och produktansvariga som vill skapa ökat affärsvärde genom att integrera hållbarhet i sin affär
 • Miljö- och hållbarhetschefer.
 • Konsulter
 • Ekonomer

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att ge deltagaren:

 • Verktyg för hur man översätter ett hållbarhetsarbete till företagsekonomiskt affärsvärde
 • Förståelse för hur en företagsledning värderar hållbarhetsarbetet
 • En argumentationsmodell för hållbarhetsarbete utifrån affären
 • Att själv få pröva på och räkna på hållbarhetsinitiativ inom flera olika branscher

ANMÄL DIG HÄR

Program

Dag 1

09.00 Välkomna och presentation av kurs och kursdeltagare

09.30 När är hållbarhetsarbete lönsamt?

Exempel på företag som kunnat påvisa en konkret koppling mellan hållbarhetsaktiviteter och ekonomiskt resultat.

10.00 Olika sätt att värdera hållbarhet och vem bryr sig?

 • Hur hållbarhetsarbetet värderas av olika intressenter
 • Vad som är viktigt att tänka på om man vill skapa så stort aktieägarvärde som möjligt när man gör samhällssatsningar
 • Vad forskningen säger om hur hållbarhet bidrar till ökad lönsamhet
 • Genomgång av modellen och dess byggstenar

10.30 PAUS

10.50 Så tänker ekonomen

För att förstå hur en företagsledning tänker är det viktigt att åtminstone övergripande förstå deras språk. Vi går därför igenom några grundläggande begrepp tillsammans:

 • Ekonomiska begrepp – ROI, nuvärdesprincip, diskonteringsränta, skillnaden mellan resultat- och balansräkningen och kassaflöde och dess huvuddelar
 • Sätta upp en investeringskalkyl
 • Så hanteras och beskrivs osäkerheter i kalkylen
 • Hur kopplar vi ihop vårt arbete med andra strategiska värden

11:20 Effektivitet och resursförbrukning

Vi går igenom första delen av metodiken

 • Effektivitet och resursförbrukning som innehåller bland annat:
 • Hur bidrar hållbarhetsarbetet till direkta effekter såsom kostnadsbesparingar?
 • Konkreta exempel på hur andra lyckats sänka sina kostnader genom mer hållbara val.
 • Indirekta effekter som ofta glöms bort
 • Hur hanterar vi framtida osäkra kostnader på bästa sätt?
 • Vilka målgrupper är intresserade av kostnadsbesparingar och hur vill de ta del av informationen?

12.00 LUNCH

13:00 Effektivitet, resursförbrukning och kostnadsbesparingar – fortsättning

14:00 Nya produkter och marknader

 • Hur kan hållbarhet skapa helt nya produkter och öppna upp nya marknader
 • Värdet av att nå en ny kundgrupp
 • Hur en produktkalkyl ser ut – med eller utan hållbarhetsvärden
 • Vilken målgrupp är intresserad av nya produkter och marknader och vilka nyckeltal vill de se

15:30 Varumärke och kundlojalitet

Vi går igenom hur du kan visa hur ökad hållbarhet ökar marknadsandelar och kundlojalitet, samt hur du kan beräkna värdet på det.

 • Hur värderar jag marknadskännedom?
 • Hur kan jag koppla ihop kundlojalitet med hållbarhet?
 • Hur kan jag sätta ett värde på kundlojalitet?
 • Vilken målgrupp är intresserad av varumärke och vilka nyckeltal vill de se?

17:00 Avslutning första dagen

DAG 2

9:00 Reflektion från dag ett

9:30 Medarbetare

Greta Thunberg har med all önskvärd tydlighet visat att framtidens arbetstagare kräver större ansvarstagande inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom:

 • Hur du kan sätta värde på ökat medarbetarengagemang
 • Vad kostar sjukskrivningar och personalomsättning?
 • Hur kan hållbarhetssatsningar påverka medarbetarnas engagemang?

11:00 Risk

Riskhantering är en av de största drivkrafterna för en företagsledning och styrelse att jobba med hållbarhetsfrågan. Det är därför viktigt att förstå hur risk värderas och hur en hållbarhetsrisk översätts i en faktisk kostnad eller möjlig intäkt. Vi går igenom:

 • Hur värderas en risk?
 • Hur kan vi riskminimera?
 • Finns icke-ekonomiska risker värda att ta upp?
 • Vilka nyckeltal är lämpliga när det gäller risk?

12:00 Lunch

13:00 Finansiering

Det finns stora möjligheter till grön finansiering. Hur kan man dra största nytta av det?

13:30 Strategi och kvalitativa värden

Ofta handlar det om mer än pengar för att få igenom en investering. Att förstå sitt företags strategi och värdegrund är avgörande för att få ut maximalt värde och prioritera bland hållbarhetssatsningarna. Här visar vi på exempel där hållbarhetssatsningar stärker strategin.

14:30 Case – Det totala business caset

I verkligheten behöver ofta flera delar sättas ihop till en helhet där alla delar kanske inte bidrar positivt. Det sista passet är en övning i att ta fram ett komplett beslutsunderlag utifrån ett verklighetsbaserat case. Du får träna på att lyfta fram både hårda och mjuka värden utifrån en hållbarhetssatsning och dessutom paketera den på ett förtroendeingivande sätt för alla i den lönsamhetsfokuserade ledningsgruppen.

Övningen går igenom:

 • Hur ställer man bäst upp de direkta effekterna – kort och lång sikt?
 • Hur väger man olika risker emot varandra?
 • Hur mycket av de indirekta effekterna vågar vi lyfta?
 • Hur får vi in det strategiska perspektivet?

16:00 Summering

16:30 Kursen avslutas

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer