START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
27 maj 2020

Optimera finansiella kostnader – så lyckas du med skuldförvaltning med räntesäkring

Välj ämnesområde

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med att optimera företagets låneportfölj genom att pressa räntekostnader samtidigt som du minimerar riskerna. Vi går igenom hur du kan arbeta med räntederivat för att räntesäkra på olika sätt. Du får lära dig hur du kan vara flexibel med räntebindningstider och hantering av låneportföljens ränterisk genom att använda verktyg som ränteswap, räntetak och räntegolv.

KURSINFORMATION

Datum: 27 maj 2020
Tid: 09.00–17.00
Pris: 8 900 kronor exkl moms
Plats: Stockholm City

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur räntemarknaden fungerar och vad som styr kreditgivarnas utlåningsräntor
 • Ränteswap och hur du kan byta till dig en bunden ränta på den tid du vill ha
 • Räntetak och hur det kan användas som skydd mot ränteuppgång
 • Räntegolv och hur det används för att finansiera köp av räntetak
 • Hur företagsobligationer fungerar och varför dessa ofta innebär en låg räntekostnad
 • Hur du bestämmer en riskacceptans och utifrån det tar fram en finanspolicy och sätter en strategi för låneportföljen
 • Drivkrafter bakom marknadsräntornas riktning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ekonomi- och finansansvariga
 • Du som arbetar på en internbank/treasury
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Revisorer och andra som har nytta av kunskaperna i sin yrkesroll
 • Styrelseledamöter som vill förstå bolagets hantering av låneportföljen

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för hur kreditmarknaden har förändrats och fungerar i dagsläget
 • Kunskaper i vad du kan påverka när det gäller lånemarginalen
 • Input när det gäller olika sätt att räntesäkra och göra en långsiktig räntestrategi
 • Kunskaper som ökar möjligheten att optimera finansnettot
 • Ökad förståelse för hur du kan läsa marknadsresearch och göra ränteprognoser


PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Räntemarknaden och vad som styr finansieringskostnader

 • Genomgång av det allmänna ränteläget och hur marknaden fungerar
 • De så kallade ”marknadsräntorna”. Korta räntor, STIBOR? Långa räntor?
 • Hur obligationsmarknaden påverkar bankernas utlåningsräntor
 • Allt fler ger ut företagsobligationer. Vi går igenom hur det fungerar och varför räntekostnaden ofta är lägre jämfört med banklån

10.15 Kaffe

10.30 Förstå och bestämma en riskacceptans – grunden för hanteringen av låneportföljen

 • Hur du på olika sätt kan definiera ränterisken för en låneportfölj
 • Vad du kan påverka och inte påverka när det gäller lånemarginalen
 • Olika praktikfall: Hantering av finansiella risker, räntederivat och finanspolicy

11.15 Drivkrafterna bakom marknadsräntornas riktning

 • Vad som ligger bakom det allmänna ränteläget och vad som styr marknadsräntorna
 • Hur du kan ”lista ut” vad ”marknaden” tror om tremånadersräntan i framtiden
 • Genomgång av hur terminsränta fungerar och hur du kan se marknadens förväntningar

12.00 Lunch

13.00 Ränteswap och hur det används

 • Vad som påverkar bankernas prissättning av swapavtalets ränta
 • Hur du kan säkra en ränta med bindningstid kortare eller längre än lånens kredittid
 • Hur du kan låsa en ränta i förväg om du ska ta upp ett lån längre fram
 • Vad motpartsrisken i avtalet innebär för dig som kund respektive för banken
 • Principer bakom beräkning av avtalets marknadsvärde, användbara tumregler
 • Övningar

14.15 Kaffe

14.30 Ränteswap (fortsättning)

15.00 Räntetak – när du inte vill ha bunden låneränta

 • Hur instrumentet fungerar och används som skydd mot ränteuppgång
 • Hur du betalar för räntetak och vad som påverkar kostnaden
 • Exempel på hur du hittar en lämplig skyddsnivå på räntetak

16.00 Räntegolv – användbart när du vill finansiera köp av räntetak

 • Hur instrumentet fungerar och används när du inte vill ta någon risk
 • Övningar

16.30 Uppsummering av dagen/tid för frågor och avslut

17.00 Kursen avslutas

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer