START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
17 mars 2020

Finansiell analys – analysera och värdera bolag utifrån nyckeltal och mål

Välj ämnesområde

Denna utbildning riktar sig till dig som antingen analyserar och värderar företag och branscher, tar del av andras analyser i ditt arbete eller dig som har behov av att förstå hur analytiker och investerare arbetar. Du får lära dig hur du utifrån ett bolags finansiella nyckeltal och mål kan analysera och värdera företag, aktier och obligationer eller använda det som styrning och uppföljning av ett företags verksamhet.

KURSINFORMATION

Datum: 17-18 mars 2020
Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
Pris: 17 900 kronor exklusive moms
Plats: Stockholm City

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

DU FÅR LÄRA DIG ATT:

 • Analysera ett företag utifrån dess finansiella mål och framtidsprognoser
 • Göra nyckeltalsanalyser för att förstå lönsamhet, tillväxt och framtida investeringsbehov
 • Analysera branscher
 • Värdera företag utifrån kassaflödes- och avkastningsvärdering
 • Göra prognoser för ett företags finansiella utveckling
 • Bedöma nivåer på avkastningskrav för olika investeringar

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Finansiella mål och dess betydelse i analys
Kursens första del tar sin utgångspunkt i finansiella mål, eftersom de finansiella målen är viktiga parametrar för att kunna analysera ett företag. Vi går igenom hur mål sätts för en verksamhet, vilka nyckeltal man använder och gör en jämförelse av hur nyckeltalen ser ut i skilda branscher.

2. Finansiella nyckeltal
Vi går igenom hur finansiella nyckeltal kan användas för att jämföra företag för att identifiera styrkor och svagheter i verksamheten. Du får lära dig hur du gör en konkurrentanalys med fokus på bolagens lönsamhet, finansiering och tillväxt. Vi diskuterar och drar slutsatser om verksamhetens ställning och sätter dessa i relation till de finansiella mål som ledning och styrelse satt upp för bolaget.

3. Värdering av företag, aktier och obligationer
Under detta moment får du i detalj lära dig att göra värderingar enligt modellerna avkastnings- och kassaflödesvärdering. Vi går igenom de viktigaste finansiella nyckeltalen i värderingsmodellerna. Vi går även igenom kapitalstruktur och avkastningskrav och gör tillsammans en värdering av ett börsnoterat bolag.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som analyserar och värderar företag och branscher
 • Dig som i ditt arbete tar del av andras analyser
 • Dig som har behov av att förstå hur analytiker och investerare arbetar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Syftet med kursen är att få fördjupad förståelse för finansiella nyckeltal och deras roll i såväl kravställande, formulering av finansiella mål, konkurrentanalys som värderingssammanhang. Efter genomgången kurs skall deltagare förstå innebörden i begrepp som ROCE, ROC, skuldsättningsgrad, EBIT, EBITDA, P/E och EV som alla flitigt återkommer i diskussioner kring företagens lönsamhet, finansiering, tillväxt och värdering.


PROGRAM:

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till finansiell analys, syfte och mål

09.15 Finansiella nyckeltal – en introduktion

 • Finansiella nyckeltal, vad vill vi uppnå med dem?
 • Finansiella mål, hur ser de ut i praktiken?
 • Betydelsen av ROCE, ROC, D/E, EBIT, EBITDA

10.15 Kaffe

10.30 Hur nyckeltalen skiljer sig åt mellan olika branscher

 • Gruppövning

12.00 Lunch

13.00 Nyckeltal i praktiken

 • Vad är bra lönsamhet?
 • Vad nyckeltalen säger om ett företags effektivitet
 • Vilka nyckeltal du ska fokusera på när du analyserar bolag
 • DuPont-trädet – finansiella nyckeltal för rörelsen
 • Ett praktiskt exempel

15.00 Kaffe

15.15 Konkurrensanalys

 • Hur du kan använda nyckeltal för att jämföra bolag
 • Praktikfall där vi analyserar två konkurrenter baserat på nyckeltal för verksamheterna

16.45-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut


Dag 2

09.00 Introduktion till företagsvärdering

 • Olika modeller och skillnader mellan dem

09.30 Avkastningsvärdering

 • Innebörden av en avkastningsvärdering
 • Hur använder man finansiella nyckeltal i värderingen och vilken betydelse har bolagens finansiella mål för värdet på bolaget
 • Praktikfall där vi värderar vårt case-bolag med utgångspunkt från finansiella mål

10.15 Kaffe

10.30 Avkastningsvärdering (fortsättning)

12.00 Lunch

13.00 Kapitalstruktur och avkastningskrav

 • Vad är en rimlig skuldsättning för ett bolag?
 • Hur investerare ser på risk och vad de kräver i avkastning för att finansiera bolagets verksamhet
 • Hur avkastningskravet påverkas av att räntan är låg

15.00 Kaffe

15.15 Kassaflödesvärdering

 • Kassflödesvärdering och hur den skiljer sig från en avkastningsvärdering
 • Hur man värderar onoterade bolag
 • Kassaflödesvärdering av vårt praktikfallsbolag

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer