START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
17 mars 2020

Investeringsbedöming – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

Välj ämnesområde

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att göra investeringsbedömningar i samband med beslut om en fastighet eller en lokal ska hyras ut eller utvecklas, samt i samband med en fastighetsinvestering. Vi går igenom olika metoder för investeringsbedömningar, hur du lägger upp arbetsgången steg för steg och hur du bedömer sådant som grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar och restvärde.

KURSINFORMATION

Datum: 17 mars 2020
Tid: 09.00–17.00
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT

Hur du gör investeringsbedömningar med:

 • Nuvärdemetoden: bedömning av om investeringen är lönsam. Nuvärdet av framtida betalningar är högre än grundinvesteringen
 • Annuitetsmetoden: investeringen är lönsam om investeringens samtliga betalningar motsvarar positiva annuiteter
 • Internräntemetoden: investeringen är lönsam om dess faktiska avkastning per år är högre än ditt avkastningskrav
 • Pay-off metoden: investeringen är lönsam om du inom en bestämd tidsram får tillbaka satsade pengar i grundinvesteringen
 • Arbetsgången vid investeringsbedömningen vilket inkluderar följande steg:
 • Problem- eller målformulering hos den som gör investeringen
 • Identifiering och värdering av samtliga betalningar som investeringen medför
 • Investeringsberäkningar
 • Beslut

Hur du gör bedömning av:

 • Grundinvesteringen, det vill säga den initiala betalning du har för att genomföra investeringen
 • Avkastningskravet
 • Löpande in- och utbetalningar
 • Livslängden
 • Restvärdet

I utbildningen ingår boken ”Investeringsbedömning – att fatta beslut”. Till kursen finns även kortare filmer om ämnet. Medtag dator med kalkylprogram.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Efter att ha genomgått utbildningen ska du ha kunskaper i:

 • Hur en investeringsbedömning kan göras med nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och pay-off metoden
 • Hur arbetsgången är vid investeringsbedömning
 • Hur bedömning av grundinvestering, avkastningskrav, löpande in- och utbetalningar, restvärde och livslängd kan göras
 • Hur skatter, lån, flexibilitet och externa effekter kan påverka investeringsbedömningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som kommer i kontakt med fastighetsvärdering och fastighetsutveckling, till exempel:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsägare
 • Banker

PROGRAM:

09.00-09.10 Inledning och olika begrepp

Introduktion och utbildningens mål

09.10-10.15 Investeringsmetoder

Att fatta beslut med nuvärdemetoden och annuitetsmetoden.

10.15-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Investeringsmetoder (forts.)

Att fatta beslut med internräntemetoden och pay-off metoden.

12.00-13.00 Lunch

13.00–15.00 Arbetsgången och antaganden vid investeringsbedömning

Arbetsgången vid investeringsbedömning

Bedömningar av grundinvesteringen, avkastningskravet, löpande in- och utbetalningar, livslängden och restvärdet?

15.00–15.15 Kaffe

15.30–16.00 Andra faktorer som påverkar investeringsbedömningen

Hur påverkar externa effekter, likviditet, skatter, lån, flexibilitet investeringen?

16.00 Avslutning

Sammanfattning av dagen

Egen fördjupning

17.00 Kursen avslutas

Kursen hålls i samarbete med Fastighetsnytt Akademi.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer