START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
21 april 2020

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Välj ämnesområde

Genom att EU:s handlingsplan för hållbara finanser nu implementeras blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Med Taxonomin och Disclosure-förordningen införs en lagstadgad definition av vad som får kallas för en hållbar investering och det ställs krav på att informera om hållbarhetsrisker och hur de kan påverka avkastningen. Denna utbildning ger en översikt av kommande lagkrav, vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

KURSINFORMATION

Datum: 21 april 2020
Tid: 09.00–17.00
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

Ytterligare kurstillfällen:
3 mars 2020
7 maj 2020

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

EU har tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar, integrera hållbarhet i riskhanteringen och främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden. Handlingsplanen innehåller bland annat ett antal nya förordningar och ändringar i befintliga regelverk som ställer krav på finansmarknadens aktörer att beakta hållbarhet i interna processer, kapitalförvaltning och rådgivning.

En av de nya förordningarna, Taxonomi-förordningen, reglerar vad som är en hållbar investering och ställer krav på finansmarknadsaktörer att informera om graden av hållbarhet i de finansiella produkter som de erbjuder. Disclosure-förordningen, som antogs i slutet av 2019, ställer krav på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och vilka risker som är förknippade med en investering.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

Hållbarhet och ESG (Environmental, Social, Governance) för den finansiella sektorn och de viktigaste riskerna och möjligheterna som finns för finansiella aktörer

Taxonomi–förordningen – vad det innebär för finansiella produkter samt vilka fastställda krav de måste leva upp till för få benämnas som hållbara

Disclosure-förordningen och vad den innebär för hur man måste offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer och att de hållbarhetsrisker som finns förknippade med investeringar

Vad kraven innebär för olika aktörer i finansbranschen, till exempel fondförvaltare, banker och kreditinstitut, försäkringsföretag och försäkringsförmedlare

Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen, till exempel BMR Solvens II, IDD, MiFID II, UCITS och AIFMD

Tidslinje för ikraftträdande och implementering

Samt utmaningar och möjligheter lagkraven bringar för finansbranschaktörer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som arbetar i finansbranschen med till exempel företagsstyrning, riskhantering eller kapitalförvaltning, men är även relevant för:

 • Risk management
 • Compliance
 • Internrevision
 • Finansiella rådgivare
 • Finansiella investerare
 • ESG-analytiker
 • Hållbarhetsansvariga i finansbranschen
 • Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar
 • Ansvariga för investeringsstrategier

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning har:

 • Grundläggande kunskaper om relevanta hållbarhetsaspekter för finansbranschen
 • Förståelse för kommande regelverkskrav och hur de träffar er verksamhet
 • En uppfattning om vilka åtgärder er verksamhet behöver vidta för att efterleva de nya kraven
 • Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar
 • Utbildningen i sin form är interaktiv, med diskussioner och mindre övningar under vägens gång och på så vis skapar extra engagemang och värde för deltagarna

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

Introduktion till ämnet och varför det är aktuellt just nu

09.15 Hållbarhet och ESG i Finansbranschen

 • Hållbarhet och hållbar tillväxt kopplat till finansbranschen
 • Utveckling inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet relevant för finansbranschen
 • Koppling mellan hållbarhetsarbete och affärsmodell för finansbranschen

10.00 Sätta EU’s handlingsplan i kontext

Varför EU:s handlingsplan införs just nu

EU:s handlingsplan, syfte och målsättningar

10.30 Kaffe

10:45 EU:s handlingsplan och dess regleringar

 • Genomgång av ny förordning med fokus på Taxonomi- och Disclosure-förordningarna
 • Ändringar i befintliga regelverk som omfattar finansbranschen;
 • BMR
 • Solvens II
 • IDD
 • MiFID II
 • UCITS & AIFMD

12:00 Lunch

13:00 Regelverken och dess implementering i olika branscher Implementering av regelverken i olika verksamheter:

 • Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare
 • Banker och kreditinstitut
 • PE-bolag
 • Fondförvaltare
 • Försäkrings- och investeringsrådgivare

14:30 Förståelse för utmaningar och möjligheter som lagkraven bringar

 • Datarelaterade utmaningar
 • Integrering av hållbarhet på nya områden och avdelningar
 • Kompetens
 • Varumärke och marknad
 • Efterlevnad av lagkrav

15.00 Kaffe

15:15 Övning – EU:s handlingsplan i praktiken

Övergripande kartläggnings övning av hur enskilda bolag träffas direkt och indirekt av lagkraven (här kan deltagarna med fördel applicera övningen på sina egna bolag)

16:00 Framtidsspaning

Potentiella effekter av lagkravet för finansbransche

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer