START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
1 oktober 2019

Ränteplaceringar för företag och organisationer – så lyckas du

Välj ämnesområde

Under denna utbildning får du lära dig hur räntemarknaden med räntepapper fungerar och hur företag och organisationer kan lyckas med ränteplaceringar under nuvarande räntesituation. Vi går igenom olika typer av placeringar, till exempel statsobligationer, statsskuldsväxlar och företagsobligationer, vilka risker som är förknippade med dessa och hur du kan utforma en placeringspolicy för att kunna ta rätt beslut beroende på risknivå och placeringshorisont.

KURSINFORMATION

Datum: 30 januari 2020
Tid: 09.00–17.00
Pris: 9 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Stockholm City

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur räntemarknaden och placeringar i räntepapper fungerar och de viktigaste drivkrafterna bakom nivåerna på räntor
 • Statsskuldväxlar och certifikat utgivna av olika slags emittenter
 • Hur obligationsmarknaden och olika typer av obligationer fungerar, till exempel stats- och bostadsobligationer, företagsobligationer och övriga obligationer – Gröna obligationer, sociala obligationer och andra hållbara räntepapper
 • Bakgrund till dagens minusräntor och hur det påverkar placeringar i räntepapper och inlåning hos affärsbankerna
 • Hur likvidbelopp beräknas och hur en placering till minusränta ändå kan ge avkastning
 • Hur du kan resonera när det gäller risker och avkastningskrav när du placerar kapital som skall användas på kort eller lång sikt
 • Hur en placeringspolicy kan se ut baserad på placeringshorisont, ränterisk, kreditrisk och andra normer avseende till exempel hållbarhet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som arbetar med likviditetsprognoser och gör placeringar, ansvarar för företagets placeringar, administrerar placeringar i räntepapper, arbetar med att ta fram en placeringspolicy eller på annat sätt kommer i kontakt med kapitalmarknaden, till exempel:

 • Ekonomi- och finansansvariga inom näringslivet
 • Ekonomi- och finansansvariga inom kommunsektorn/offentliga sektorn
 • Internbank/Treasury (front office, back office, middle office)
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Tillgångsförvaltare (fondbolag, fondadministration med flera)
 • Riskkontroller, revisorer och andra som har nytta av kunskaperna i sin yrkesroll

MÅL MED UTBILDNINGEN

Att du som deltagare ska få:

 • Traditionell teori om ränteplaceringar varvat med färska marknadsuppdaterade räntekunskaper
 • Förståelse för olika risker i olika placeringssituationer, beroende på om kapitalet ska vara lättillgängligt eller placeras på längre sikt
 • Förståelse för skillnader mellan olika typer av räntefonder och vad som ligger bakom olika avkastningsmöjligheter och risker
 • Nödvändiga kunskaper för att kunna ta fram eller uppdatera en placeringspolicy
 • Specialistkunskaper som uppgraderar dig om du planerar karriärbyte eller vill bredda ditt ansvarsområde


PROGRAM

09:00 Välkomnande och introduktion

– Genomgång av dagen och målsättningar

09:15 Marknaden för räntepapper – en överblick

– Vad är ett räntepapper? Vedertagna begrepp och terminologi

– Principen bakom prissättning: likvidbelopp och avkastning

– Det allmänna ränteläget: bakgrunden till dagens minusräntor

10:15 Kaffe

10:30 Penningmarknaden och olika placeringsformer

– Deposit/kontoinlåning, interbankmarknadsräntor och referensräntan Stibor

– Statsskuldväxlar och certifikat utgivna av exempelvis företag och kommuner

– Gröna certifikat och begreppet ”grön finansiering”

– Allmänt om låneprogram/emissionsprogram och emissioner

– Hur likvidbelopp beräknas med positiv respektive negativ köp/säljränta

– Viktigaste drivkrafterna bakom nivåerna på penningmarknadsräntor

– Hur svenska ”korta räntor” påverkas av penningpolitik och omvärlden

12:00 Lunch

13:00 Obligationsmarknaden och de olika tillgångsslagen

– Stats- och bostadsobligationer, företagsobligationer och övriga obligationer

– Skillnaden mellan bunden avkastning och rörlig (olika kupongräntor)

– Gröna obligationer, sociala obligationer och andra hållbara räntepapper

– Hur likvidbelopp beräknas med positiv respektive negativ köp/säljränta och

hur olika slags kupongräntor påverkar likvidbeloppet

– Viktigaste drivkrafterna bakom nivåerna på obligationsmarknadsräntor –

penningpolitik och den globala kapitalmarknaden

14:30 Kaffe

14:45 Risker och koppling till avkastningskrav

– Likviditetsrisk: vad innebär det i praktiken? Signaler på ökad risk

– Kreditrisk, innebörden av marginal/kreditspreadar, ratinginstitut och ratingbetyg

– Placeringspolicy: exempel på normer/riktlinjer som minskar risker

15:45 Ränterisk i placeringssammanhang

– Kursrisken och vedertagna riskmått: innebörden av duration med mera

– Kursvinst och värdeförändring: med positiv ränta respektive negativ ränta

– Vedertagna tumregler och hur man snabbt kan skatta värdeförändringar

– Placeringspolicy: exempel på normer/riktlinjer avseende ränterisk

16:30 Summering av dagen/tid för frågor

17:00 Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer