START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
12 november 2019

Valutariskhantering – valutamarknaden och valutasäkring i praktiken

Välj ämnesområde

Utlandsaffärer innebär oftast en valutarisk, oavsett om du exporterar, importerar eller lånar i utländsk valuta. Denna utbildning ger dig färska kunskaper i hur valutamarknaden och prissättning av valutor fungerar, vilka valutarisker som finns i olika sammanhang samt hur du kan arbeta med instrument som valutaterminer, valutaoptioner, valutaswapar och valutaränteswap för att hantera risker.

KURSINFORMATION

Datum: 12 november 2019
Tid: 09.00–17.00
Pris: 9 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur valutamarknaden fungerar
 • Vad som styr prissättningen/värdet på valutor
 • Vad som styr värdet på kronan, på kort och lång sikt
 • Hur ditt företag påverkas av valutarisker beroende på om ni exporterar eller importerar
 • Valutatermin och hur du kan arbeta med terminskontrakt
 • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaoptioner
 • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaswap
 • Praktiska exempel på hur andra företag arbetar framgångsrikt med valutariskhantering
 • Hur du valutasäkrar lån i utländsk valuta
 • Terminologi och begrepp som används på valutamarknaden och av bankerna

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ekonomi- och finansansvariga på företag som exporterar/importerar
 • Internbank/Treasury (front office, back office, middle office)
 • Revisions- och complianceansvariga
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Riskkontroller och andra som har nytta av valutakunskaper i sin yrkesroll

MÅL MED UTBILDNINGEN

 • Att du som deltagare ska få:
 • Kunskaper om hur handeln på valutamarknaden fungerar
 • Förståelse för hur valutarisker fungerar i olika situationer och sammanhang
 • Verktyg som underlättar förståelsen för drivkrafter bakom kursrörelser
 • Kunskaper i hur en valutapolicy kan vara utformad
 • Teoretiska och praktiska kunskaper om olika valutainstrument
 • Lära dig vad det innebär att valutasäkra på olika sätt, i olika sammanhang
 • Kunskaper du har nytta av när du gör dagliga valutaväxlingar, till exempel hur makrostatistik och räntebesked från centralbanker påverkar valutakurser
 • Specialistkunskaper som uppgraderar dig om du vill bredda ditt ansvarsområde


PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

– Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Marknadens infrastruktur och prissättning på olika valutor

– Vad är själva marknaden? Hur sker handeln på valutamarknaden?

– Vilka aktörer som har störst marknadspåverkan och hur det kommer sig

– Prissättningen på olika valutor och vad som bestämmer priset på kronan

– Vedertagna valutabegrepp som används när du handlar valuta

10.15 Paus för kaffe

10.30 Drivkrafterna bakom en valutas kursutveckling

– Centralbankers penningpolitik påverkar mycket. På vilket sätt?

– På vilket sätt påverkar kapitalmarknaden?

– Andra viktiga faktorer som påverkar kronans kursutveckling?

– Hur kan vi tänka på kort sikt? Lång sikt?

11.15 Förstå sin valutarisk - grunden för valutariskhanteringen

– Risker för export- och importbolag. När man både är exportör och importör?

– För- och nackdelar med stark respektive svag krona? Risken för Sverige?

– Exempel på innehåll i ett företags valutapolicy. Vad bör man tänka på?

12.00 Lunch

13.00 Terminskontrakt och terminskursen

– Hur instrumentet fungerar i praktiken

– Terminskursen och kopplingen till räntemarknaden: Teori och tumregler

– Vad innebär motpartsrisk? Marknadsvärde? Andra risker?

– Praktikfall med inblick i valutariskhantering och valutapolicy

14.00 Paus för kaffe

14.15 Valutaoptioner

– Hur fungerar instrumentet?

– Användbar optionsterminologi

– Praktiska exempel när optioner är användbart

15.00 Valutaswap

– Hur instrumentet fungerar och hur det handlas

– Hur används swap när man ”rullar” respektive ”förkortar” terminssäkringar?

– Hur används swap för att hedga lån med kort löptid i utländsk valuta

– Praktikfall med exempel på hur instrumentet används

16.00 Valutaränteswap

– Hur instrumentet fungerar och används för att hedga lån med längre löptid

16.30 Uppsummering av dagen/tid för frågor och avslut

17.00 Kursen avslutas

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies