START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
26 september 2019

Fastighetsvärdering för finansiell rapportering

Välj ämnesområde

Både fastighetsföretag som redovisar enligt internationell redovisningsstandard (IFRS) och företag som redovisar enligt Bokföringsnämndens K3-regelverk ställs inför många värderingsfrågor i sin rapportering. Denna utbildning handlar om hur du värderar fastigheter i den finansiella rapporteringen – till exempel hur du gör löpande värdering till verkligt värde direkt i balansräkningar, som upplysning i noter, uppskrivning och nedskrivning.

KURSINFORMATION

Datum: 26 september 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Stockholm City (kurslokal meddelas i kallelse ca en vecka innan kursstart)
Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Inom vilka redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
 • Olika värdebegrepp, deras innebörd och hur de används, till exempel marknadsvärde, verkligt värde, individuellt avkastningsvärde
 • Olika värderingsmetoder vid fastighetsvärdering
 • Nedskrivnings- och uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS (International Financial Reporting Standards) och K3
 • Skillnader mellan marknadsvärde och verkligt värde, återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
 • Fastighetsmarknaden och fastigheter som investeringsobjekt
 • Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras
 • Övningar avseende fastighetsvärdering och med koppling till redovisningsregler

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Finans- och ekonomichefer i fastighetsbranschen, revisorer, analytiker inriktade mot fastighetsbranschen i olika former inklusive bankanställda men även redovisningskonsulter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att deltagarna ska få en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt en ingående förståelse för innebörden i de olika värdebegreppen som styr vilket värde som ska redovisas enligt gällande regelverk.

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

Introduktion och genomgång av kursens upplägg

09.15 Inledande om fastigheter som investeringsobjekt och redovisningsregler

 • Översiktligt om fastigheter som investeringsobjekt och fastighetsmarknaden
 • Övergripande om redovisningsnormgivning: lagar, redovisningsstandarder
 • och allmänna råd – internationellt och i Sverige

10.15 Kaffe

10.30 Värderingsstandarder och värdebegrepp vid fastighetsvärdering

 • Marknadsvärde och verkligt värde
 • Återvinningsvärde, nyttjandevärde och individuellt avkastningsvärde
 • Kostnadsrelaterade värdebegrepp

11.15 Redovisningsregler där fastighetsvärdering aktualiseras

 • Nedskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3
 • Uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen samt IFRS och K3

Regler avseende redovisning med koppling till verkligt värde: K3-regler om värdering av förvaltningsfastigheter samt IFRS 13 – Värdering till verkligt värde och IAS 40 – Förvaltningsfastigheter m.m.

12.00 Lunch

13.00 Värderingsmetoder vid fastighetsvärdering

 • Ortsprismetod/transaktionsbaserad metod
 • Avkastningsbaserad metod
 • Kostnadsbaserad metod

15.00 Kaffe

15.15 Övningar i fastighetsvärdering

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslutning

Utbildningen hålls i samarbete med Fastighetsnytt Akademi.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer