Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Agil ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

Kritiken växer mot traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning för att årsvis planering och detaljerade budgetar skapar en falsk känsla av kontroll och en trög administration. En osäker och dynamisk omvärld kräver istället snabba beslut och en agil styrning som tar hänsyn till oförutsedda händelser. Denna utbildning handlar om att utveckla en dynamiskt budgetprocess, där målstyrning, rullande uppföljning och prognos gör företaget agilt.

En utmaning för att bli ett agilt företag är att utveckla den traditionella budgetprocessen så att större hänsyn tas till oförutsedda händelser där planeringshorisonter anpassas till verksamhetens ledtider och fungerar bortom den 31 december varje år. Den lösning som allt fler företag väljer är att separera budgetprocessen i tre delar med strategisk resursallokering, rullande uppföljning och prognos och utveckling av sättet att arbeta med mål.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
 • Brister med traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning som skapar tröga och stelbenta företag
 • Processer och strukturer som skapar förutsättningar för agila företag som kan agera tidigt på förändrade behov
 • Hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning utan att tappa kontroll
 • Hur du i praktiken kan arbeta med rullande uppföljning och prognos genom visualisering och utvecklade trendanalyser
 • Hur du kan arbeta med målstyrning utan risk för suboptimeringar
 • Exempel på hur andra företag gjort för att nå framgång i form av minskade kostnader, minskad administration, ökad samverkan med mer fokus på affären och kul på jobbet
 • Vilka fallgropar du ska undvika vid förändring mot en mer agil ekonomi- och verksamhetsstyrning
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ekonomichefer, controllers, vd:ar, styrelseproffs, chefer i stabsfunktioner, och andra med ekonomiskt ansvar i privata företag oavsett bransch

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:
 • Förstå samspelet mellan styr- och ledningsprocesser
 • Inspireras av exempel som kan anpassas till ditt företag
 • Lära dig att möta omvärldens osäkerhet och dynamik genom utveckling av budgetprocessen
 • Lära dig metoder och verktyg som leder till ökad kostnadseffektivitet och ett mer agilt företag

PROGRAM:

09.00 Inledning
 • Introduktion till dagen
 • Presentationsrunda
09.20 Styrmodeller och brister med traditionell årsvis budgetering
 • Vad är en styrmodell och hur hänger den ihop med verksamhets- och affärsmodeller
 • Traditionell ekonomistyrning och budgetstyrningens historik
 • Kritiken mot traditionell budgetstyrning med diskussion om egna erfarenheter från företag
10.15 Kaffe

10.30 Så kan styrmodellen utvecklas för att göra ditt företag mer agilt
 • Exempel från andra företag från olika branscher och storlekar samt vilka effekter det gett
 • Utvecklig av dynamisk budget och resursallokering
 • Utveckling av agil organisation och team-baserat arbete
 • Fallgropar att undvika i förändringsarbetet mot ett agilt företag
12.00 Lunch

13.00 Agil uppföljning och prognos
 • Att lita på rullande uppföljning och trendanalyser är en nyckel för att skapa tidiga varningssignaler och tillit till processen
 • Så arbetar du med visualisering av utfall och prognos för olika typer av data
 • Övning i Excel med egen data – tillämpning av rullande uppföljning och prognos
 • Diskussion om skillnader mellan olika sätt att presentera och rapportera ekonomi- och verksamhetsinformation
15.00 Fika

15.15 Agilt beslutsfattande och målstyrning
 • Utveckling av beslutsprocessen
 • Så arbetar du med att sätta mål för att skapa ett lärande och högpresterande företag
 • Så undviker du dysfunktionella beteenden och suboptimeringar som kan uppstå vid målstyrning
 • Exempel från andra företag
 • Fallgropar att undvika för lyckad förändring
16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Kursen avslutas

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera