Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Ekonomi för icke-ekonomer – att läsa, förstå och analysera rapporter och nyckeltal

Denna utbildning syftar till att ge dig som har visst ekonomiskt ansvar kunskaper i företagsekonomins grunder och förståelse för ekonomiska samband. Du får lära dig de viktigaste ekonomiska begreppen och att läsa och analysera nyckeltal, ekonomiska rapporter, årsredovisning och resultat- och balansräkning. Vi går även igenom hur du gör budgetar och vanliga kalkyler. Utbildningen gör att du blir bättre på att diskutera ekonomi och förmedla ekonomiska budskap.

Idag berörs nästan alla medarbetare på ett eller annat sätt av ekonomin i företaget. Det kan vara allt från förståelse för ledningsgruppens beslut till löpande bokföring av dagliga händelser eller diskutera med kunder och leverantörer. Denna utbildning ger dig grunderna i det ekonomiska språket och förståelse för hur företagets ekonomi fungerar.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Ekonomiska termer och innebörden av begrepp som inkomster och utgifter, intäkter och kostnader, tillgångar och skulder, eget kapital
 • Att läsa och analysera ekonomiska rapporter, årsredovisningar och bokslut
 • Att läsa och analysera resultaträkning och balansräkning samt hur dessa hänger ihop
 • Vanliga nyckeltal: bruttomarginal, vinstmarginal, soliditet, kassalikviditet
 • Innebörden av periodiseringar, avskrivningar och nedskrivningar
 • Budget och ekonomiska kalkyler

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Företagsekonomiska grundbegrepp och samband

 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och dess innebörd, till exempel intäkter, kostnader, resultat, tillgångar, skulder, eget kapital och kassaflöde
 • Varför man periodiserar
 • Samband mellan resultat, likviditet och lönsamhet

2. Årsredovisning och bokslut

 • Resultaträkning och balansräkning och de olika posterna
 • Tillsammans läser vi några bokslut och du får lära dig att analysera bokslut
 • Bruttomarginal, vinstmarginal, soliditet, räntabilitet och kassalikviditet

3. Budget

 • Hur man på ett effektivt sätt gör en budget
 • Skillnader mellan resultat- och likviditetsbudget

4. Vanliga ekonomiska kalkyler

 • Hur du gör en kalkyl och presenterar den på ett trovärdigt sätt
 • De vanligaste produkt- och projektkalkylerna
 • Självkostnadskalkyl och täckningsbidrag
 • Break even-analys

5. Att presentera och kommunicera ekonomi
Hur du på ett tydligt och förståeligt sätt presenterar och kommunicerar ekonomi

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig i privat sektor som har visst ekonomiskt ansvar men saknar ekonomisk utbildning eller behöver en uppdatering, till exempel som chef, projektledare, säljare, koordinator, ingenjör, marknadsförare, kommunikatör eller annan specialist.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Få kunskap i ekonomins grunder
 • Få kunskap i ekonomiska termer och begrepp
 • Få förståelse för ekonomiska samband
 • Lära dig att läsa och analysera nyckeltal, ekonomiska rapporter och resultat- och balansräkning
 • Få förståelsen för hur du gör smarta kalkyler och budgetar
 • Lära dig hur du presenterar och förmedlar ekonomiska budskap
 • Prata det ekonomiska språket och kunna delta mer aktivt i affärsekonomiska diskussioner

PROGRAM:

Dag 1 

09.00 Introduktion

 • Att tänka som en ekonom…
 • Grundläggande ekonomi
 • Resultat och lönsamhet
 • Vad gör ett företag lönsamt?

10.00 Kaffe

10.15 Ekonomiska grundbegrepp och samband

 • Inkomster och utgifter
 • Intäkter och kostnader
 • Tillgångar, skulder och eget kapital
 • Varför periodiserar man
 • Olika avskrivningstider
 • Övning: Hur ekonomiska händelser påverkar resultat- och balansräkning

12.00 Lunch

13.00 Bokföring och bokslut

 • Fortsättning med övning från tidigare pass
 • Resultaträkning och balansräkning
 • De olika posterna
 • Kontoplan och kontoklasser

15.00 Fika

15.20 Enkel bokslutsanalys

 • Vi går genom några bokslut tillsammans
 • Vad bör vi först titta på i ett bokslut?
 • De vanligaste nyckeltalen
 • Bruttomarginal, vinstmarginal, soliditet, räntabilitet och kassalikviditet

17.00 Avslut dag 1


Dag 2

09.00 Sammanfattning av dag 1

 • Övning: nyckeltalsanalys av bokslut
 • Hur man tolkar finansiell information på Allabolag.se
 • Några vanliga icke-ekonomiska nyckeltal

10.15 Kaffe

10.30 Kassaflöde

 • Vad är kassaflöde?
 • Betalningsvillkor på kundfordringar och lageromsättning
 • Övningar i att analysera kassaflöden
 • Checklista för bättre kassaflöde

12.00 Lunch

13.00 Att ta fram en budget på ett effektivt sätt

 • Hur man gör en budget
 • Vanliga budgettekniker
 • Resultat- och likviditetsbudget
 • De vanligaste misstagen och hur du undviker dessa

13.45 Några vanliga ekonomiska kalkyler

 • Varför gör man kalkyler?
 • Produkt- och projektkalkyler
 • Täckningsbidrag och självkostnad
 • Pris, volym och kostnader

15.00 Fika

15.20 Forts. ekonomiska kalkyler

 • Pris, volym och kostnader
 • Break even-analys
 • Övningar

16.00 Sammanfattning med tid för frågor

16.30 Avslut dag 2

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera