1515
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Valutariskhantering – valutamarknaden och valutasäkring i praktiken

Utlandsaffärer innebär många olika slags risker och Covid-19 påverkar i hög grad företags valutarisker både när man importerar och exporterar. Denna utbildning ger dig färska kunskaper i hur valutamarknaden och prissättning av valutor fungerar, vilka valutarisker som finns i olika sammanhang samt hur du kan arbeta med instrument som valutaterminer, valutaoptioner, valutaswapar och valutaränteswap för att hantera risker.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur valutamarknaden fungerar
 • Vad som styr prissättningen/värdet på valutor
 • Vad som styr värdet på kronan, på kort och lång sikt
 • Vad som styr kronkursen under "normala förhållanden" och i kristider
 • Hur ditt företag påverkas av valutarisker beroende på om ni exporterar eller importerar
 • Valutatermin och hur du kan arbeta med terminskontrakt
 • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaoptioner
 • Hur du kan arbeta med instrumentet valutaswap
 • Praktiska exempel på hur andra företag arbetar framgångsrikt med valutariskhantering
 • Hur du valutasäkrar lån i utländsk valuta
 • Terminologi och begrepp som används på valutamarknaden och av bankerna

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Ekonomi- och finansansvariga på företag som exporterar/importerar
 • Internbank/Treasury (front office, back office, middle office)
 • Revisions- och complianceansvariga
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Riskkontroller och andra som har nytta av valutakunskaper i sin yrkesroll

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskaper om hur handeln på valutamarknaden fungerar
 • Förståelse för hur valutarisker fungerar i olika situationer och sammanhang
 • Verktyg som underlättar förståelsen för drivkrafter bakom kursrörelser
 • Kunskaper i hur en valutapolicy kan vara utformad
 • Teoretiska och praktiska kunskaper om olika valutainstrument
 • Lära dig vad det innebär att valutasäkra på olika sätt, i olika sammanhang
 • Kunskaper du har nytta av när du gör dagliga valutaväxlingar, till exempel hur makrostatistik och räntebesked från centralbanker påverkar valutakurser
 • Specialistkunskaper som uppgraderar dig om du vill bredda ditt ansvarsområde

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Marknadens infrastruktur och prissättning på olika valutor

 • Vad är själva marknaden? Hur sker handeln på valutamarknaden?
 • Vilka aktörer som har störst marknadspåverkan och hur det kommer sig
 • Prissättningen på olika valutor och vad som bestämmer priset på kronan
 • Vedertagna valutabegrepp som används när du handlar valuta

10.15 Paus för kaffe

10.30 Drivkrafterna bakom en valutas kursutveckling

 • Centralbankers penningpolitik påverkar mycket. På vilket sätt?
 • På vilket sätt påverkar kapitalmarknaden?
 • Andra viktiga faktorer som påverkar kronans kursutveckling?
 • Hur kan vi tänka på kort sikt? Lång sikt?

11.15 Förstå sin valutarisk - grunden för valutariskhanteringen

 • Risker för export- och importbolag. När man både är exportör och importör?
 • För- och nackdelar med stark respektive svag krona? Risken för Sverige?
 • Exempel på innehåll i ett företags valutapolicy. Vad bör man tänka på?

12.00 Lunch

13.00 Terminskontrakt och terminskursen

 • Hur instrumentet fungerar i praktiken
 • Terminskursen och kopplingen till räntemarknaden: Teori och tumregler
 • Vad innebär motpartsrisk? Marknadsvärde? Andra risker?
 • Praktikfall med inblick i valutariskhantering och valutapolicy

14.00 Paus för kaffe

14.15 Valutaoptioner

 • Hur fungerar instrumentet?
 • Användbar optionsterminologi
 • Praktiska exempel när optioner är användbart

15.00 Valutaswap

 • Hur instrumentet fungerar och hur det handlas
 • Hur används swap när man ”rullar” respektive ”förkortar” terminssäkringar?
 • Hur används swap för att hedga lån med kort löptid i utländsk valuta
 • Praktikfall med exempel på hur instrumentet används

16.00 Valutaränteswap

Hur instrumentet fungerar och används för att hedga lån med längre löptid

16.30 Uppsummering av dagen/tid för frågor och avslut

17.00 Kursen avslutas

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?