1515
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Denna utbildning handlar om hur ESG (Environmental, Social and Governance) i analyser och strategier kan belysa de mervärden och merrisker som miljö, klimat, social hållbarhet och styrning tillför den finansiella analysen. Du får heltäckande och grundläggande kunskap kring olika ESG-strategier och analyser, samt kunskaper i den uppsjö av olika ESG-initiativ som marknaden har att förhålla sig till i form av ramverk, ratings och rapporter.

Betydelsen av ESG-analyser och strategier har de senaste åren ökat snabbt. Finansbranschen och näringslivets medvetenhet om hur ESG-perspektiven påverkar både risk och värdeskapande blir allt starkare. Med EU:s handlingsplan för hållbara finanser tillkommer lagstadgade krav på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer samt vad som får kallas för hållbara investeringar.

Samtidigt utvecklas ESG-området snabbt med förbättrade dataunderlag, utvecklade metoder och nya ramverk. För att hantera och navigera i detta snabbt föränderliga landskap av ESG-analyser och hållbara finanser behövs en grundläggande förståelse för hur väsentliga ESG-perspektiv skapar merrisk och mervärde samt vilka behov olika ESG-strategier svarar mot. Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg för att självständigt hantera och analysera ESG-perspektiv i ditt arbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Omvärld och trender inom ESG-analys - vad händer just nu?
 • Strategier och förklaringsmodeller för olika typer av hållbara investeringar
 • Merrisk och mervärde utifrån ett ESG-perspektiv
 • Förståelse för väsentliga ESG-aspekter 
 • Hantering av utmaningar såsom datakvalité, värdekedjeperspektivet och egenrapportering från företagen
 • ESG-ratings: vilka ratings finns, vad skiljer dem åt och hur kan de användas i ESG-analyser 
 • Hur en ESG-rapportering genomförs 
 • Begrepp och ramverk för ESG-analys såsom PRI (Principles for Responsible Investment), SRI (Socially Responsible Investing), SDGs (Sustainable Development Goals), GRI (Global Reporting Initiative), TCFD (The Task Force on Climate-related Financial), GHG (Greenhouse Gas Protocol), Sustainable investment, Impact investing, Stranded assets, Shared value, etcetera

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Verksamma i finansbranschen eller bolagsledande position och som arbetar med exempelvis:
 • Kapitalförvaltning 
 • Investeringsstrategier 
 • Rådgivning 
 • Riskhantering 
 • Produktutveckling finansiella tjänster 
 • Investor Relations 
 • ESG-analys 
 • Ledning och styrning

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning har:
 • Grundläggande kunskaper kring hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Grundläggande kunskaper kring olika strategier för hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Kunskap om grundläggande ramverk och begrepp för ESG-analys 
 • Kunskap om relevanta ESG-/hållbarhetsaspekter för finansbranschen samt hur dessa bidrar till merrisk och mervärde 
 • Kompetens att förstå och utvärdera olika ESG-ratings och ESG-rapportering.

PROGRAM:

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare 

09.15 Omvärld och trender – vad händer inom ESG-området?

Hur ESG-området utvecklas just nu och hur ESG-området påverkas av nya regleringar såsom TCFD och EU:s handlingsplan för hållbara finanser

10.00 Begrepp och ramverk för ESG-analys

Genomgång av begrepp och ramverk till bland annat: PRI, SRI, SDGs, GRI, TCFD, GHG

10.30 Kaffe 

10.45 ESG-aspekter – Environmental, Social, Governance 

 • De väsentliga ESG-aspekterna 
 • Externa intressenters roll för att definiera de väsentliga ESG-aspekterna 
 • Hur de olika ESG-aspekterna definieras 

12.00 Lunch 

13.00 Strategier och metoder för hållbara investeringar och krediter 

 • Genomgång av olika strategier för hållbara investeringar och krediter 
 • Hur ESG-aspekterna kan generera merrisk och mervärde

14.00 Hantera utmaningar i ESG-analysen 

 • Vad det finns för informationskällor 
 • Hur du kan bedöma datakvalitén 
 • Hur overifierad egenrapportering kan bedömas 
 • Vad innebär de avgränsningar som görs i rapportering från värdekedjan? 

14.45 ESG-ratings 

 • Olika ratings och vad som skiljer dem åt 
 • Hur de kan användas i ESG-analysen

15.15 Fika 

15.30 ESG-analys och strategi i praktiken 

 • Vad det innebär att ta fram en ESG-strategi 
 • Hur en ESG-rapportering genomförs 
 • Hur ESG-rapportering och ESG-strategier kan analyseras 

16.30 Vi summerar dagen 

17.00 Kursen avslutas

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?