START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Denna utbildning handlar om hur ESG (Environmental, Social and Governance) i analyser och strategier kan belysa de mervärden och merrisker som miljö, klimat, social hållbarhet och styrning tillför den finansiella analysen. Du får heltäckande och grundläggande kunskap kring olika ESG-strategier och analyser, samt kunskaper i den uppsjö av olika ESG-initiativ som marknaden har att förhålla sig till i form av ramverk, ratings och rapporter.

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:00

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

21 jan 2021

–, Genomförs i centrala Stockholm (sker online vid restriktioner från myndigheter som direkt avråder från inrikes resande eller mindre sammankomster)*

HAR DU FRÅGOR?

Linnea Magnusson

linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

073-558 75 63

Betydelsen av ESG-analyser och strategier har de senaste åren ökat snabbt. Finansbranschen och näringslivets medvetenhet om hur ESG-perspektiven påverkar både risk och värdeskapande blir allt starkare. Med EU:s handlingsplan för hållbara finanser tillkommer lagstadgade krav på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i interna processer samt vad som får kallas för hållbara investeringar.

Samtidigt utvecklas ESG-området snabbt med förbättrade dataunderlag, utvecklade metoder och nya ramverk. För att hantera och navigera i detta snabbt föränderliga landskap av ESG-analyser och hållbara finanser behövs en grundläggande förståelse för hur väsentliga ESG-perspektiv skapar merrisk och mervärde samt vilka behov olika ESG-strategier svarar mot. Denna utbildning ger dig kunskap och verktyg för att självständigt hantera och analysera ESG-perspektiv i ditt arbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 
 • Omvärld och trender inom ESG-analys - vad händer just nu?
 • Strategier och förklaringsmodeller för olika typer av hållbara investeringar
 • Merrisk och mervärde utifrån ett ESG-perspektiv
 • Förståelse för väsentliga ESG-aspekter 
 • Hantering av utmaningar såsom datakvalité, värdekedjeperspektivet och egenrapportering från företagen
 • ESG-ratings: vilka ratings finns, vad skiljer dem åt och hur kan de användas i ESG-analyser 
 • Hur en ESG-rapportering genomförs 
 • Begrepp och ramverk för ESG-analys såsom PRI (Principles for Responsible Investment), SRI (Socially Responsible Investing), SDGs (Sustainable Development Goals), GRI (Global Reporting Initiative), TCFD (The Task Force on Climate-related Financial), GHG (Greenhouse Gas Protocol), Sustainable investment, Impact investing, Stranded assets, Shared value, etcetera
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Verksamma i finansbranschen eller bolagsledande position och som arbetar med exempelvis:
 • Kapitalförvaltning 
 • Investeringsstrategier 
 • Rådgivning 
 • Riskhantering 
 • Produktutveckling finansiella tjänster 
 • Investor Relations 
 • ESG-analys 
 • Ledning och styrning
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning har:
 • Grundläggande kunskaper kring hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Grundläggande kunskaper kring olika strategier för hållbara och ansvarsfulla investeringar 
 • Kunskap om grundläggande ramverk och begrepp för ESG-analys 
 • Kunskap om relevanta ESG-/hållbarhetsaspekter för finansbranschen samt hur dessa bidrar till merrisk och mervärde 
 • Kompetens att förstå och utvärdera olika ESG-ratings och ESG-rapportering.

PROGRAM:

09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare 

09.15 Omvärld och trender – vad händer inom ESG-området?
Hur ESG-området utvecklas just nu och hur ESG-området påverkas av nya regleringar såsom TCFD och EU:s handlingsplan för hållbara finanser

10.00 Begrepp och ramverk för ESG-analys
Genomgång av begrepp och ramverk till bland annat: PRI, SRI, SDGs, GRI, TCFD, GHG

10.30 Kaffe 

10.45 ESG-aspekter – Environmental, Social, Governance 
 • De väsentliga ESG-aspekterna 
 • Externa intressenters roll för att definiera de väsentliga ESG-aspekterna 
 • Hur de olika ESG-aspekterna definieras 
12.00 Lunch 

13.00 Strategier och metoder för hållbara investeringar och krediter
 • Genomgång av olika strategier för hållbara investeringar och krediter 
 • Hur ESG-aspekterna kan generera merrisk och mervärde
14.00 Hantera utmaningar i ESG-analysen 
 • Vad det finns för informationskällor 
 • Hur du kan bedöma datakvalitén 
 • Hur overifierad egenrapportering kan bedömas 
 • Vad innebär de avgränsningar som görs i rapportering från värdekedjan? 
14.45 ESG-ratings 
 • Olika ratings och vad som skiljer dem åt 
 • Hur de kan användas i ESG-analysen
15.15 Fika 

15.30 ESG-analys och strategi i praktiken
 • Vad det innebär att ta fram en ESG-strategi 
 • Hur en ESG-rapportering genomförs 
 • Hur ESG-rapportering och ESG-strategier kan analyseras 
16.30 Vi summerar dagen

17.00 Kursen avslutas
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer