Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Företagsvärdering i praktiken – privata onoterade bolag

Denna utbildning, som riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsvärdering, syftar till att ge heltäckande kunskaper och verktyg för att värdera privata (onoterade) bolag. Du får lära dig olika värderingsmetoder, skillnader mellan att värdera publika och privata bolag, räkenskapernas betydelse och hur en väl genomarbetad affärsplan skapar mervärde. Utbildningen lägger stor vikt vid hur företag värderas i praktiken, då vi kompletterar teoretiska modeller med vad som driver värdet i verkliga case.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Introduktion till värdering av privata bolag

 • Skillnader mellan att värdera publika (noterade) och privata bolag
 • Skillnader mellan aktievärde och bolagsvärde och vad som slutligen driver priset i en bolagsförsäljning

2. Räkenskapernas och affärsplanens betydelse för värderingen

 • Hur du ska läsa och förhålla dig till ett bolags räkenskaper och affärsplan
 • Hur en väl genomarbetad affärsplan kan skapa extra värde

3. Relativ värdering – att jämföra med andra

 • Hur du värderar bolag genom att titta på jämförbara publika bolag samt tidigare relevanta transaktioner
 • De vanligaste ”multiplarna” och när de olika är relevanta att använda

4. Olika kassaflödesvärderingsmetoder och dess fördelar och nackdelar

 • Discounted Cash Flow, DCF-metoden – att värdera ett bolag baserat på kvaliteten av bolagets diskonterade kassaflöden
 • Leveraged Buy-Out, LBO-metoden – utköp av bolag genom ”hög” belåning

5. Vad som skapar extra värde inför en bolagstransaktion

 • Vi tittar bortom de teoretiska modellerna och utifrån verkliga exempel går vi igenom vad som ofta skapar extra värde inför en transaktion
 • Vi diskuterar även hur köpare/säljare resonerar kring värdering

6. Case – vi värderar ett bolag tillsammans

 • Vi gör ett längre ”case” där vi tillsammans värderar ett privat bolag baserat på de ovan nämnda metoderna.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som arbetar med M&A, affärsutveckling och andra ledande personer som sysslar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser
 • Entreprenörer som vill lära sig mer om värdering
 • Konsulter med intresse av förvärvsstrategier

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse kring drivkrafterna av värdet på privata bolag och varför det skiljer sig från att värdera stora publika bolag. Förhoppning är att du ska kunna använda kunskapen när du överväger att köpa/sälja privata bolag i framtiden.

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

Genomgång av dagens agenda samt introduktion av kursdeltagarna

09.15 Introduktion till bolagsvärdering av privata bolag

 • Skillnaderna mellan att värdera noterade och privata bolag
 • Skillnaderna mellan aktievärde och bolagsvärde och i vilka sammanhang det är relevant att använda de olika
 • Skillnader mellan att värdera bolag med teoretiska modeller och vad som slutligen driver priset i en bolagsförsäljning

10.15 Kaffe

10.30 Att studera ett bolag och dess räkenskaper och affärsplan och utifrån det räkna fram ett relevant värde

 • Hur du ska läsa och förhålla dig till ett bolags räkenskaper och affärsplan
 • Hur du kan skapa extra värde genom att förbereda en trovärdig affärsplan

11.00 De vanligaste värderingsmetoderna

Vi introducerar de tre mest vanliga värderingsmetoderna för privata bolag, dess svagheter samt styrkor, innan vi gör en djupdykning i metoderna efter lunch
 • Relativ värdering – att värdera genom jämförelse med andra värderingar
 • Discounted Cash Flow, DCF-metoden – att värdera ett bolag baserat på kvaliteten av bolagets diskonterade kassaflöden
 • Leveraged Buy-Out, LBO-metoden – utköp av bolag genom ”hög” belåning

11.45 Lunch

12.45 Relativ värdering – att jämföra med andra

Vi går igenom hur du värderar privata bolag genom att titta på jämförbara publika bolag samt tidigare relevanta transaktioner. Vi presenterar de vanligaste ”multiplarna” man ofta använder, diskuterar när de är relevant att använda samt deras styrkor och svagheter. Slutligen applicerar vi det vi lärt oss i ett exempel.

13.45 Kassaflödesvärdering

Under detta pass går vi igenom olika kassaflödesvärderingar:
 • Discounted Cash Flow (”DCF”)-metoden
 • Leveraged Buy-Out (”LBO”)-metoden
Vi går igenom metodernas styrkor och svagheter samt varför riskkapitalisterna använder sig av LBO i så stor utsträckning. Slutligen applicerar vi det vi lärt oss i ett exempel.

14.45 Kaffe

15.00 Tips och tricks hur du kan skapa extra värde inför en bolagstransaktion

Baserat på modellerna vi lärt oss och vår kunskap kring hur köpare och säljare av bolag ofta tänker så tittar vi på enkla tips och tricks för hur du kan skapa extra värde inför transaktioner. Vi gör detta genom att titta på några lyckade exempel från verkligheten. Syftet är att skapa en länk mellan de teoretiska modellerna samt utfallet i praktiken.

15.30 Case – vi värderar ett bolag tillsammans

Vi gör ett längre ”case” där vi tillsammans värderar ett privat bolag baserat på de ovan nämnda metoderna.

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera