1515
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Optimera ränteriskhanteringen - Så lyckas du med skuldförvaltning och räntesäkring

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med att optimera företagets låneportfölj genom att pressa räntekostnader samtidigt som du minimerar riskerna. Du får lära dig hur du kan vara flexibel med räntebindningstider och hantering av låneportföljens ränterisk genom att använda verktyg som ränteswap, räntetak och räntegolv.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur räntemarknaden fungerar och vad som styr kreditgivarnas utlåningsräntor
 • Innebörden av "normala marknadsförhållanden" och räntemarknaden i
  krissituationer
 • Användbar terminologi, vad olika slags räntor och riskmått innebär
 • Ränteswap och hur du kan byta till dig en bunden ränta på den tid du vill ha 
 • Räntetak och hur det kan användas som skydd mot ränteuppgång
 • Räntegolv och hur det används för att finansiera köp av räntetak
 • Hur företagsobligationer fungerar och för- och nackdelar med denna finansieringsform
 • Drivkrafter bakom marknadsräntornas riktning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ekonomi- och finansansvariga
 • Du som arbetar på en internbank/treasury 
 • Företag som inte har någon uttalad finansavdelning
 • Revisorer och andra som har nytta av kunskaperna i sin yrkesroll
 • Styrelseledamöter som vill förstå bolagets hantering av låneportföljen

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för riskhantering under normala förhållanden respektive kristider
 • Kunskaper i vad du kan påverka och inte påverka när det gäller lånemarginalen
 • Input när det gäller olika sätt att räntesäkra och göra en långsiktig räntestrategi
 • Kunskaper som ökar möjligheten att optimera finansnettot
 • Ökad förståelse för hur du kan läsa marknadsresearch och göra ränteprognoser
 • Både teoretiska och praktiska kunskaper som är svåra att läsa sig till

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion
Genomgång av dagen och målsättningar

09.15 Räntemarknaden och vad som styr finansieringskostnader

 • Hur är räntemarknaden uppbyggd?
 • Hur sätts priset på likvida medel? Hur fungerar räntepapper?
 • De så kallade ”marknadsräntorna”. Korta räntor, STIBOR? Långa räntor?
 • Hur obligationsmarknaden påverkar bankernas utlåningsräntor
 • Allt fler har under senare gett ut företagsobligationer och företagscertifkat. Vi går igenom hur det fungerar och varför räntekostnaden under normala förhållanden ofta blir lägre jämfört med banklån.
 • Vi går även igenom coronakrisens effekter på finansiering med företagsobligationer och företagscertifikat.

10.15 Kaffe

10.30 Förstå och bestämma en riskacceptans – grunden för hanteringen av låneportföljen

 • Hur du på olika sätt kan definiera ränterisken för en låneportfölj
 • Vad du kan påverka och inte påverka när det gäller lånemarginalen 
 • Olika praktikfall: Hantering av finansiella risker, räntederivat och finanspolicy

11.15 Drivkrafterna bakom marknadsräntornas riktning

 • Vad som ligger bakom det allmänna ränteläget och vad som styr marknadsräntorna
 • Hur du kan ”lista ut” vad ”marknaden” tror om tremånadersräntan i framtiden 
 • Genomgång av hur terminsränta fungerar och hur du kan se marknadens förväntningar

12.00 Lunch

13.00 Ränteswap och hur det används

 • Vad som påverkar bankernas prissättning av swapavtalets ränta
 • Hur du kan säkra en ränta med bindningstid kortare eller längre än lånens kredittid
 • Hur du kan låsa en ränta i förväg om du ska ta upp ett lån längre fram 
 • Vad motpartsrisken i avtalet innebär för dig som kund respektive för banken
 • Principer bakom beräkning av avtalets marknadsvärde, användbara tumregler
 • Övningar

14.15 Kaffe

14.30 Ränteswap (fortsättning)

15.00 Räntetak – när du inte vill ha bunden låneränta 

 • Hur instrumentet fungerar och används som skydd mot ränteuppgång
 • Hur du betalar för räntetak och vad som påverkar kostnaden
 • Exempel på hur du hittar en lämplig skyddsnivå på räntetak

16.00 Räntegolv – användbart när du vill finansiera köp av räntetak

 • Hur instrumentet fungerar och används när du inte vill ta någon risk
 • Övningar

16.30 Uppsummering av dagen/tid för frågor och avslut

17.00 Kursen avslutas

 

 

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?