START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Vägen till börsen – så noterar du bolaget

Välkommen till vår utbildning om vägen till börsen, som syftar till att ge dig nödvändig kunskap om hur ett bolag ska klara en noteringsprocess och sedan kunna leva upp till de krav som marknadens olika aktörer ställer. Kursen ger kunskap om marknadsplatserna, noteringskrav, vilka rådgivare som måste anlitas att för att nå målet och de regler som gäller för bolagets informationsgivning. Stort fokus ligger på praktiska förberedelser, kunskap om bolagsstyrning och informationsgivning till aktiemarknaden.

KURSINFORMATION

dagar, 09:00–17:30

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

Inga nya tillfällen just nu

HAR DU FRÅGOR?

Magnus Norrman

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

070-729 37 21

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Motiv för och emot en marknadsnotering

De huvudsakliga för- och nackdelarna är tillgång till kapitalmarknaden respektive krav på information samt genomlysning, men det finns ett flertal andra möjligheter och risker som bör analyseras inför en notering.

2. Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna

EU-regler, lagar, Finansinspektionens föreskrifter och vägledningar, marknadsplatsernas regelverk samt den svenska självregleringen.

3. Noteringskrav för handel på de svenska marknadsplatserna

Noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North Growth Market, NGM Nordic MTF och Spotlight.

4. Börsintroduktionens faser

Förberedelse; syfte och mål med introduktionen, corporate governance (bolagsstyrning), börsmässig styrelse och ledning, ekonomi- och kontrollsystem, budget för noteringen, val av rådgivare, pre-IPO audit (börsfähighetsgranskning) anslutning till Euroclear Sweden, m.m.

Genomförande; Tidplan, due diligence (företagsbesiktning), börsrevisorns och marknadsplatsens noteringsgranskning.

Uppföljning/Livet som noterat bolag; Utveckling av handel och aktiekurs, likviditetsgaranti samt Investerarrelationer (IR) – kontakter med investerare, analytiker och journalister.

5. Den finansiella rådgivarens roll

Kapitalanskaffningens olika faser, strukturering av transaktionen, värdering och prissättning, tilldelning samt stabilisering av aktiekursen efter noteringen.

6. Prospekt, investeringsmemorandum och bolagsbeskrivning

Regler om prospekt och undantag för att upprätta prospekt. Övergripande om prospektets innehåll och prospektarbetet.

7. Regler gällande bolagens informationsplikt till marknaden

Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation.

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktiken. I det gedigna utbildningsmaterialet får du checklistor och en sammanfattning av det viktigaste du måste känna till inför en notering.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Styrelseledamöter, ägare, ledande befattningshavare och andra som vill ha kunskap om hur en börsintroduktion går till och vad som krävs för att nå dit.


PROGRAM:

08.30 Frukost

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Presentation av kursledare och kursdeltagare
 • Presentation av utbildningen

09.30 Motiv för och emot en marknadsnotering

 • Motiv för en notering
 • Nackdelar av en notering
 • Nya krav på alla i och runt bolaget vid notering

10.00 Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna

 • Översikt av den svenska värdepappersmarknaden
 • Marknadsplatser i Sverige
 • Värdepappersmarknadsregleringen
 • Självregleringen på aktiemarknaden

10.30 Kaffe

10.30 Noteringskrav för handel på de svenska marknadsplatserna

 • Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North Growth Market
 • NGM Nordic Equity och Nordic MTF
 • Spotlight
 • Pepins market och Alternativa Listan

11.00 Börsintroduktionens faser

 • Förberedelse
 • Syfte och mål med introduktionen
 • Uppdatering av corporate governance
 • Börsmässig styrelse och ledning
 • Översyn av ekonomi- och kontrollsystem
 • Kostnader i samband med en notering och fortlöpande noteringskostnader
 • Val av rådgivare; finansiell rådgivare, legal rådgivare och IR-konsult
 • Avstämningsbolag - anslutning till Euroclear Sweden

12.00 Lunch

13.00 Börsintroduktionens faser

 • Genomförande
 • Tidplan för en IPO
 • Pre-IPO audit
 • Due diligence. Gästföredrag av Joakim Falkner 20 minuter
 • Noteringsgranskning
 • Granskning som genomförs av marknadsplatsen
 • Börsrevisorns granskning vid notering på Nasdaq Stockholms huvudlista
 • Granskning av Certified Adviser vid notering på Nasdaq First North Growth Market
 • Gästföredrag av Joakim Strid
 • Börsintroduktionens faser
 • Uppföljning/Livet som noterat bolag
 • Utveckling av handel och aktiekurs
 • Likviditetsgaranti
 • Investerarrelationer (IR) – kontakter med investerare, analytiker och journalister.
 • Gästföredrag av Anna Oxenstierna

15.00 Kaffe

15.20 Den finansiella rådgivarens roll

 • Kapitalanskaffningens olika faser
 • Strukturering av transaktionen
 • Värdering och prissättning
 • Tilldelning
 • Stabilisering
 • Gästföredrag av Erik Lundell och Philip Barsk

16.00 Prospekt, investeringsmemorandum och bolagsbeskrivning

 • Introduktion till regler om prospekt
 • Undantag för att upprätta prospekt
 • Övergripande om prospektets innehåll och prospektarbetet
 • Gästföredrag av Björn Wendleby

16.30 Regler gällande bolagens informationsplikt till marknaden

 • Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll
 • Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt
 • Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation
 • Påföljder vid brott av informationsreglerna

17.15-17.30 Sammanfattning /Tid för frågor/Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer