START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Vägen till börsen – så noterar du bolaget

Välkommen till vår utbildning om vägen till börsen, som syftar till att ge dig nödvändig kunskap om hur ett bolag ska klara en noteringsprocess och sedan kunna leva upp till de krav som marknadens olika aktörer ställer. Kursen ger kunskap om marknadsplatserna, noteringskrav, vilka rådgivare som måste anlitas för att nå målet och de regler som gäller för bolagets informationsgivning. Stort fokus ligger på praktiska förberedelser, kunskap om bolagsstyrning och informationsgivning till aktiemarknaden. 

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:30

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

HAR DU FRÅGOR?

Ida Gustavsson

info.utbildning@bonniernews.se

079-098 45 15

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Motiv för och emot en marknadsnotering

De huvudsakliga för- och nackdelarna är tillgång till kapitalmarknaden respektive krav på information samt genomlysning, men det finns ett flertal andra möjligheter och risker som bör analyseras inför en notering.  

2. Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna

EU-regler, lagar, Finansinspektionens föreskrifter och vägledningar, marknadsplatsernas regelverk samt den svenska självregleringen. 

3. Noteringskrav för handel på de svenska marknadsplatserna

Noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North Growth Market, NGM Nordic MTF och Spotlight Stock Market. 

4. Börsintroduktionens faser

Förberedelse; syfte och mål med introduktionen, corporate governance (bolagsstyrning), börsmässig styrelse och ledning, ekonomi- och kontrollsystem, budget för noteringen, val av rådgivare, pre-IPO audit (börsfähighetsgranskning), m.m.

Genomförande; Tidplan, due diligence (företagsbesiktning), börsrevisorns och marknadsplatsens noteringsgranskning.

Uppföljning/Livet som noterat bolag; Utveckling av handel och aktiekurs, likviditetsgaranti samt Investerarrelationer (IR) – kontakter med investerare, analytiker och journalister.

5. Den finansiella rådgivarens roll

Kapitalanskaffningens olika faser, strukturering av transaktionen, värdering och prissättning, tilldelning samt stabilisering av aktiekursen efter noteringen.

6. Regler gällande bolagens informationsplikt till marknaden

Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll.     Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation. 

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktiken. I det gedigna utbildningsmaterialet får du checklistor och en sammanfattning av det viktigaste du måste känna till inför en notering. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Styrelseledamöter, ägare, ledande befattningshavare och andra som vill ha kunskap om hur en börsintroduktion går till och vad som krävs för att nå dit.   


PROGRAM:

08.30 Frukost

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Presentation av kursledare och kursdeltagare
 • Presentation av utbildningen

09.30 Motiv för och emot en marknadsnotering

 • Motiv för en notering
 • Nackdelar av en notering
 • Nya krav på alla i och runt bolaget vid notering

10.00 Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna

 • Översikt av den svenska värdepappersmarknaden
 • Marknadsplatser i Sverige
 • Värdepappersmarknadsregleringen
 • Självregleringen på aktiemarknaden

10.30 Kaffe

10.45 Noteringskrav för handel på de svenska marknadsplatserna

 • Nasdaq Stockholms huvudlista och Nasdaq First North Growth Market
 • NGM Main Regulated Equity och Nordic MTF
 • Spotlight Stock Market

11.15 Börsintroduktionens faser

Förberedelse

 • Syfte och mål med introduktionen
 • Uppdatering av corporate governance
 • Börsmässig styrelse och ledning
 • Översyn av ekonomi- och kontrollsystem
 • Kostnader i samband med en notering och fortlöpande noteringskostnader
 • Val av rådgivare; finansiell rådgivare, legal rådgivare och IR-konsult
 • Avstämningsbolag - anslutning till Euroclear Sweden

12.00 Lunch

13.00 Börsintroduktionens faser

Genomförande

 • Tidplan för en IPO
 • Pre-IPO audit
 • Due diligence. Gästföredrag av Joakim Falkner
 • Noteringsgranskning. Gästföredrag av Joakim Strid 
  + Granskning som genomförs av marknadsplatsen
  + Börsrevisorns granskning vid notering på Nasdaq Stockholms huvudlista
  + Granskning av Certified Adviser vid notering på Nasdaq First North Growth
  + Market. Noteringskrav och prospekt/bolagsbeskrivning
 • Den finansiella rådgivarens roll. Gästföredrag av Erik Lundell och Fredrik Segenmark
  + Kapitalanskaffningens olika faser
  + Strukturering av transaktionen
  + Värdering och prissättning
  + Tilldelning
  + Stabilisering

15.00 Kaffe

15.20 Börsintroduktionens faser

Uppföljning/Livet som noterat bolag

 • Utveckling av handel och aktiekurs
 • Likviditetsgaranti 
 • Investerarrelationer (IR) – kontakter med investerare, analytiker och journalister.  
  Gästföredrag av Anna Oxenstierna

16.00 Regler gällande bolagens informationsplikt till marknaden

 • Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll 
 • Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt
 • Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation
 • Påföljder vid brott av informationsreglerna

17.15-17.30 Sammanfattning /Tid för frågor/Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer