Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. Syftet är att ge en heltäckande bild av hur du gör en lyckad företagsvärdering. Vi går igenom olika värderingsmodeller och hur du utifrån historik och analys av vad som har skapat vinst kan förutsäga ett bolags framtida avkastning. Vi lägger extra stort fokus på kassaflödesvärdering och relativvärderingar och hur avkastningskravet skall beräknas i en extrem lågräntemiljö.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Kassaflödesvärdering med utgångspunkt från rörelseresultatet
 • Relativvärdering, exempelvis p/e-tal och EBIT-multipeln
 • Beräkningen av avkastningskravet på eget och investerat kapital
 • Kopplingen mellan företags- och aktievärdering
 • Redovisningseffekter av förvärv
 • Redovisningsproblem i samband med förvärv

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Personer som på olika sätt förväntar sig att komma i kontakt med företagsförvärv, antingen som medlemmar i bolagets ledningsgrupp eller som styrelseledamöter. Kursen vänder sig också till konsulter med intresse av förvärvsstrategier, exempelvis redovisningskonsulter, revisorer och analytiker.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utbildningen syftar till att ge en aktuell beskrivning av företagsvärdering. Fokus är därför på kassaflödesvärdering respektive relativvärdering. Kursen behandlar även de olika problem vi ställs inför när avkastningskravet skall beräknas i en extrem lågräntemiljö. De exempel som används genomgående i kursen utgår ifrån börsnoterade bolag, men kursen är generell och går mycket väl att tillämpa på något större onoterade bolag. Målsättningen är att deltagaren skall få en bred förståelse för företagsvärdering, samt inblick i faktiska värderingssituationer. Även vanliga redovisningsproblem i samband med värdering diskuteras, liksom väsentliga effekter på koncernredovisningen.


PROGRAM:

09.00 Värderingsmodeller

 • Olika värderingsmodeller
 • Så tillämpas en kassaflödesvärdering
 • Fokus på olika case

10.15 Kaffe

10.35 Värderingsmodeller (forts.)

 • Relativvärdering, med fokus på p/e-tal och EBIT-multipeln.
 • Fokus på redovisnings- och andra problem när denna värderingsteknik skall tillämpas

12.00 Lunch

13.00 Avkastningskrav

 • Hur beräknas avkastningskravet i en lågräntemiljö?
 • Skillnaden mellan olika avkastningskrav

14.00 Koncernredovisningsproblem

 • Vad är goodwill och hur beräknas posten?
 • Vad innebär tilläggsköpeskillingar och hur redovisas de?

15.00 Kaffe

15.30 Andra redovisningsproblem vid förvärv

 • Jämförelsestörande poster
 • Valutaeffekter
 • Nedskrivningar
 • Fritt kassaflöde

16.30-17.00 Avslutning

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera