Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Compliance i praktiken – regelverk, organisation och riskhantering

Denna utbildning riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med compliance, både på företag som står under Finansinspektionens tillsyn och andra som valt att inrätta en compliancefunktion. Utbildningen ger dig teoretisk kunskap i regelverken och handfasta råd om hur du kan organisera och planera ditt dagliga arbete. Vi går igenom hur du kartlägger och analyserar risker, gör årsplaner samt rapporterar och fördelar arbetet mellan olika kontrollfunktioner för att du som ansvarig ska känna dig bekväm med din insats när det gäller företagets regelefterlevnad.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Compliance roll i företaget
 • Compliancefunktionens ansvarsområden och arbetsuppgifter
 • Arbetsprocessen, organisering och planering av det dagliga arbetet
 • Riskinventering och planering av arbetet
 • Rapportering av compliancearbetet
 • Hur ett internt regelverk upprättas och underhålls
 • Hantering av incidenter, hur en Compliance Officer ska agera i krislägen och vad man ska göra om ledningen inte lyssnar
 • Projektledning av införandet av regelverk
 • Outsourcing av compliancefunktionen och vad det innebär

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som ansvarar för eller arbetar med compliance, konsulter som arbetar med eller kommer att arbeta med complianceuppdrag och alla som arbetar med intern styrning och kontroll i ett företag.
 • Utgångspunkt är företag som står under Finansinspektionens tillsyn men complianceprocessen är lämplig att använda i alla företag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap i regelverk och hur du kan organisera och planera ditt dagliga arbete, kartlägga och analysera risker, göra årsplaner och rapportera. Därmed kan du känna dig bekväm med din insats när det gäller företagets regelefterlevnad.


PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Compliancerollen

 • Vad är compliance?
 • Vilka regler ska efterlevas och hur ska man förhålla sig till dessa som complianceansvarig
 • Principen om de tre försvarslinjerna: en genomgång
 • Gränsdragning mot riskfunktionen, internrevision etcetera
 • Varför kontrollfunktioner ska vara oberoende

10.15 Kaffe

10.30 Internt regelverk, utbildning och kontrollverksamhet

 • Hur ett internt regelverk upprättas- och underhålls och hur omfattande det behöver vara
 • Genomförande av interna utbildningar
 • Vilka kontroller som compliance bör genomföra och hur ofta

11.30 Lunch

12.30 Rapportering, ansvar och incidenthantering

 • Till vem rapportering ska ske och hur ofta
 • Rapporteringsrutiner och hur compliancerapporter kan utformas
 • Hur bör en Compliance Officer agera i krislägen och vad ska man göra om ledningen inte lyssnar
 • Vilka sanktioner bolaget och styrelsen riskerar vid regelöverträdelser

15.00 Kaffe

15.15 Styrelsens ansvar för verksamheten

 • Styrelsens ansvar
 • Outsourcing av compliancefunktionen, hur det kan gå till i praktiken
 • Vad krävs av uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren
 • För- och nackdelar med outsourcing
 • Vilka olika kontakter har compliance med myndigheter och hur ett platsbesök går till

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera