START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Aktieägaravtal – så skapar du förutsättningar för framgångsrika och hållbara samarbeten

Ett välutformat aktieägaravtal beskriver inte bara hur företaget ska ägas och drivas utan förebygger också slitsamma och långvariga konflikter den dag aktieägarna drar åt olika håll eller vill gå skilda vägar. Under denna utbildning får du lära dig vilka delar som bör finnas med i ett aktieägaravtal och hur du i avtalet hanterar allt ifrån sekretess och konkurrensvillkor till nyemission och inlösenvillkor. Upplägget bygger på verkliga fall som vi diskuterar och drar lärdom av för att se hur dessa problem kan förebyggas konkret i ett avtal.  

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:00

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

16 sept 2021

Fysisk kurslokal, Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

HAR DU FRÅGOR?

Ida Gustavsson

info.utbildning@bonniernews.se

079-098 45 15

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • När det är lämpligt att skriva aktieägaravtal
 • Vad ett aktieägaravtal bör innehålla och hur du reglerar:
  - Konkurrensbegränsningar
  - Sekretessåtaganden
  - Aktieägarnas lojalitet
  - Beslutsrätt och styrelserepresentation för minoritets- respektive majoritetsägare
  - Beslut med kvalificerad majoritet
 • Aktieägaravtalet i förhållande till bolagsordningen och vad dess parallella funktioner innebär
 • Vilka möjligheter som finns när det är dags att gå skilda vägar eller vid gemensam exit
 • Hur du i avtal kan hantera vad som gäller för om bolaget ändrar verksamhetsinriktning
 • Finansieringsåtaganden
 • Hur du kan reglera vad som händer när ägaren av en avtalspart ändras (change of control-villkor)
 • Avtalstiden (lagen sätter käppar i hjulet för att anknyta avtalstiden till aktieägandet)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som äger eller planerar att driva aktiebolag tillsammans med andra delägare, vd, investerare eller entreprenörer.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare:

 • Ska känna dig trygg med juridiken i samband med förhandlingar om aktieägaravtal
 • Ska veta var de stora riskerna ligger och hur du undviker dem
 • Ska veta hur du ska/måste bete dig när en konflikt är under uppsegling

PROGRAM:

09.00 Introduktion 

09.15 Aktieägaravtalet – en överblick
Vi går igenom ett typiskt aktieägaravtal och ser vilka olika lösningar som finns på centrala problem, bland annat:

 • Hur aktieägaravtalet förhåller sig till bolagsordningen, de parallella funktioner som de olika dokumenten har, samt de olika roller som aktieägare, styrelseledamöter och vd har.
 • Vem som drar fördel av att det finns ett aktieägaravtal
 • Hur ett aktieägaravtal gynnar minoritets- respektive majoritetsaktieägare
 • Beslutsrätt för minoritets- respektive majoritetsaktieägare
 • Styrelserepresentation för minoritets- respektive majoritetsaktieägare
 • Finansieringsåtaganden
 • Olika villkor för gemensam exit: Drag along och Tag along (det vill säga rätt och skyldighet att delta i uppköpserbjudanden)
 • Inlösenregler (hembud och förköp)
 • Konkurrens- och sekretessvillkor (NDA)
 • Lojalitet mot det gemensamt ägda bolaget; hur långt sträcker sig den?
 • Fundamentala ändringar av till exempel verksamhetsföremålet (bolagets verksamhet)
 • Avtalstiden (den juridiska svårigheten att anknyta avtalstiden till aktieägandet)

10.15 Kaffe

10.30 Konkurrens och sekretess

Under detta pass går vi utifrån konkreta fall igenom vad du bör ha med i ett aktieägaravtal när det gäller konkurrens och sekretess för att skydda dig och hantera sånt som:
 • När en aktieägare konkurrerar i hemlighet
 • När en aktieägare läcker information
 • När en aktieägare anklagas för att ha gett mutor och hur det påverkar de övriga

12.00–13.00 Lunch

13.00  Inlösen – när det är dags att gå skilda vägar

Utifrån konkreta fall går vi igenom vad som bör finnas med i ett aktieägaravtal för att hantera inlösen:
 • Olika inlösenmodeller: Sluten enkel budgivning, sluten komplicerad budgivning och öppen budgivning
 • Överlåtelse av aktier mellan parterna i aktieägaravtalet genom hembud eller förköp
 • Överlåtelser av aktier inom egen koncern
 • Betydelsen av att ägaren av en avtalspart ändras (Change of control)
 • Drag along och Tag along i samband med extern aktieförvärvare
 • Särskilda regler om inlösen av vd:s aktier när vd slutar
 • En part säljer sina aktier till ett dotterbolag, triggar det inlösenrätt för övriga?

15.00 Kaffe

15.15 Olika potentiella beslutsproblem 

Aktieägaravtalet ska begränsa potentiella framtida problem.
Vad händer om:
 • En majoritetsaktieägare tillsätter sitt eget folk i styrelsen utan att ta hänsyn till minoritetsaktieägarens rätt till representation
 • Det sker utspädning genom nyemission
 • Verksamhetsföremålet (verksamheten) ändras
 • En avtalspart börjar konkurrera eller på annat sätt agera illojalt

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer