Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

Som chef och beslutsfattare har du ofta ett stort ekonomiskt ansvar och dina beslut påverkar direkt företags lönsamhet och kassaflöde. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper i ekonomiska begrepp, termer och samband och hur du läser resultat- och balansräkningar. Du får lära dig hur du analyserar lönsamhet och kassaflöde och vilka nyckeltal som är mest relevanta och hur dessa hänger ihop. Syftet är att ge dig möjligheter att delta i affärsdiskussioner och beslut på ett mer aktivt och konstruktivt sätt.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Ekonomiska begrepp som du som chef och beslutsfattare måste kunna 
 • Att läsa och tolka resultat- och balansräkning, årsredovisning och bokslut 
 • Innebörden av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, eget kapital 
 • EBIT, EBITDA och andra resultatmått 
 • Icke-ekonomiska nyckeltal, KPI:er 
 • Vad som gör ett företag lönsamt och fem olika strategier för lönsamhet 
 • Skillnaden mellan resultat och kassaflöde 
 • Att göra företagsanalyser med finansiella nyckeltal som bruttomarginal, vinstmarginal, soliditet, räntabilitet, kassalikviditet Analys av kapitalbindning och kassaflöde
 • Att ta fram och analyser ekonomiska kalkyler 
 • Resultatpåverkande faktorer, break even-analys Du Pont-modellen 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har ekonomiskt ansvar, till exempel vd, affärsområdeschef, marknads- och försäljningschef, produktchef, projektledare, HR-personal, säljare, säljledare, produktionsansvariga. Inga förkunskaper krävs.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Kunna fatta snabbare och bättre affärsbeslut 
 • Bättre kunna kommunicera och diskutera kring ekonomi 
 • Få förståelse för hur man kan förbättra lönsamhet och kassaflöde 
 • Få praktiska ekonomiska verktyg som kan användas direkt 

PROGRAM:

Dag 1

09.00 Introduktion 

 • Lönsamhet och ekonomiskt ansvar 
 • Vad gör ett företag lönsamt? 
 • 5 strategier för lönsamhet 

10.00 Kaffe

10.15 Grundläggande ekonomiska begrepp

 • Intäkter, kostnader, tillgångar, skulder, eget kapital
 • Skillnaden mellan resultat och kassaflöde
 • Periodiseringar och avskrivningar/nedskrivningar
 • Workshop: ekonomiska konsekvenser av olika affärsbeslut

12.00 Lunch

13.00 Årsredovisning och bokslut

 • Forts workshop 
 • Resultaträkning (kostnadsslagsindelad och funktionsindelad
 • Balansräkning
 • Resultatbegreppen, bruttoresultat, rörelseresultat, EBIT, EBITDA m m
 • Workshop: att läsa (och förstå) bokslut

15.00 Kaffe

15.15 Företagsanalys

 • Introduktion till ekonomiska nyckeltal
 • Bruttomarginal, vinstmarginal, soliditet, räntabilitet, kassalikviditet
 • Nyckeltalsanalys av bokslut

17.00 Avslut


Dag 2

09.00 Sammanfattning av dag 1

 • Fortsättning företagsanalys Benchmarking
 • Icke-ekonomiska nyckeltal, KPI:er

10.00 Kaffe

10.15 Kassaflöde och kapitalbindning

 • Var binder företaget kapital?
 • WACC och kostnaden för kapital
 • Betalningsvillkor, PIA, lager, ledtider och kundfordringar 
 • Checklista för bättre kassaflöde

12.00 Lunch

13.00 Ekonomiska kalkyler

 • Täckningsbidrag (TB
 • Självkostnadskalkyler
 • Praktikfall

15.00 Kaffe

15.15 Resultatpåverkande faktorer

 • Pris, volym, kostnader
 • Break even-analys och kritisk volym
 • Sambandet mellan pris och volym
 • Resultatsimulering av EBIT
 • Summering med DU Pont-modellen

16.30 Avslut

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera