START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Certifierad professionell styrelseledamot (onlinekurs)

Välkommen till vår certifierade styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt utveckla och skapa värde i bolag. Denna lärarledda onlineutbildning ger dig de kunskaper du behöver för bolagsstyrning enligt aktiebolagslagen och best practice. Stort fokus ligger på strategifrågor, hållbarhet, vd-styrning och kontroll av verksamheten. Under fyra halvdagar får du lära dig hur du kan strukturera styrelsearbetet, arbeta med styrdokument och styrelseledamotens formella ansvar. Kunskaper du har nytta av direkt efter kursen på nästa styrelsemöte.

KURSINFORMATION

4 dagar, 12:30–17:00

Pris: 19 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

20–21 aug, 24 aug, 26 aug 2020

**, Lärarledd onlineutbildning under 4 halvdagar

HAR DU FRÅGOR?

Magnus Norrman

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

070-729 37 21

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Bolagsstyrningens grunder
Den svenska modellen för bolagsstyrning – rollfördelningen mellan ägare, styrelse och vd.

2. Styrelsens formella ansvar
Det formella ansvaret enligt aktiebolagslagen och annan lagstiftning samt ansvarsförsäkringar.

3. Styrelsens sammansättning
Hur det går till när styrelsen utses i stora och små bolag, vad ägarna och valberedningen ska tänka på vid styrelsens sammansättning och vilka krav man kan ha på en ordförande.

4. Vad en styrelse ska arbeta med
Vilka områden en styrelse ska arbeta med, vad som gäller enligt lag och god sed.

5. Praktiskt styrelsearbete
Med utgångspunkt i lagstiftningen går vi igenom hur en styrelse kan arbeta för att styrelsens arbete ska bli så effektivt som möjligt.

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktisk verklighet. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du verktyg, checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”.

CERTIFIERING
Utbildningen genomförs i samarbete med StyrelseAkademien. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att genomföra en tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot från StyrelseAkademien. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ECODA, European Confederation of Directors Associations.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Styrelseledamöter, ägare, vd och andra som vill ha kunskap om förutsättningarna för och hur ett professionellt styrelsearbete kan bedrivas.


PROGRAM:

Dag 1

12.30-12.45 Inloggning

12.45 Välkomnande och introduktion

 • Presentation av kursledare och kursdeltagare
 • Presentation av utbildningen och metodiken

13.30 Bolagsstyrningens grunder

 • Aktiebolagslagens grunder
 • Det svenska modellen för bolagsstyrning
 • Rollfördelningen mellan ägare, styrelse, vd och revisor
 • Bolagsstyrning i andra länder
 • Svensk kod för bolagsstyrning

15.00 Bolagsstyrningens grunder fortsättning

 • Styrande dokument i ett aktiebolag
 • Aktieägaravtal
 • Ägardirektiv
 • Bolagsordning
 • Årsstämma och extra bolagsstämma
 • Styrelsens arbetsordning
 • Vd-instruktion
 • Rapporteringsinstruktion

16.45-17.00 Sammanfattning / Tid för frågor / Avslut


Dag 2

08.30 Styrelsens formella ansvar

 • Begreppet ”ansvarsfrihet”
 • Olagliga former av värdeöverföring
 • Kapitalbristansvar – kontrollbalansräkning
 • Skatteförfarandelagen
 • Ansvarsförsäkringar

10.30 Styrelsens sammansättning

 • Hur utses styrelsen?
 • Arbetstagarledamöter i styrelsen
 • Antalet ledamöter och suppleanter
 • Valberedningen och dess arbete
 • Ordföranderollen
 • Alternativa sätt att starta upp ett styrelsearbete
 • Arvodering av styrelseledamöter
 • Hur långt kan ett styrelseuppdrag vara?
 • Hur avslutas ett styrelseuppdrag?

11.30 Gästföredrag: Therese Reinfeldt om styrelserekrytering

12.15-12.30 Sammanfattning /Tid för frågor


Dag 3

08.30 Vad en styrelse ska arbeta med

 • Styrelsens huvuduppgifter enligt aktiebolagslagen
 • Styrelsens uppgifter enligt god sed
 • Strategiarbetet
 • Hållbarhet på styrelseagendan
 • Risk, kontroll och styrning

11.00 Gästföredrag: Kicki Wallje-Lundh om styrelsens strategiarbete

12.15-12.30 Sammanfattning / Tid för frågor / Avslut


Dag 4

08.30 Vad en styrelse ska arbeta med

 • Vd-styrning
 • Information som styrelsen ansvarar för

10.00 Praktiskt styrelsearbete

 • Planering av styrelseåret
 • Grundmodellen förstyrelsemöten
 • Detaljerad planering av styrelsemötet
 • Styrelsematerialet
 • Kallelsen
 • Etiska regler och god sed vid styrelsebordet
 • Relationen mellan ordföranden och vd
 • Relationen mellan ledamöterna och vd
 • Styrelsebeslut
 • Beredningstvånget
 • Jäv
 • Styrelseprotokoll
 • Styrelseutvärdering

12.00-12.30 Sammanfattning /Tid för frågor/Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer