Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Att vara vd och ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, ekonomi och samtidigt ha koll på lagstiftning, är många gånger en ensam roll som ställer höga krav på ledarskap, samarbetsförmåga och kunskap. Denna utbildning syftar till att ge dig som är vd eller blivande vd, kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete. Vi går igenom ditt juridiska ansvar, hur du läser ekonomiska rapporter och använder nyckeltal. Tyngdpunkten ligger dock vid strategiska frågor som affärsplanering och att ge dig verktyg och metoder som gör att du lyckas som vd genom att leda en ledningsgrupp och arbeta med styrelsen.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Vd-rollens innebörd och hur du lyckas

 • Vd:ns huvuduppgifter
 • Hur rollen skiljer sig från andra ledarroller
 • Vad det är som gör att vissa vd:ar lyckas bättre än andra – är det omständigheterna, eller finns det vissa beteenden och förhållningssätt som skapar bättre förutsättningar?
 • Effektiva förhållningssätt och strategier som du kan använda som vd

2. Det juridiska ansvaret

 • Under denna del av utbildningen går vi igenom vilka lagar och regler du bör känna till, vilket ansvar du har och hur du kan delegera ansvaret för dessa.
 • Aktiebolagslagen och konkurslagen
 • Grundläggande arbetsrätt
 • Arbetsmiljö

3. Ekonomi

 • Resultatrapporter, balansrapporter och kassaflöden
 • Viktiga nyckeltal
 • Hur du som vd kan arbeta med ekonomistyrning

4. Affärsplanering och styrning

 • För att kunna styra organisationen och kommunicera med styrelsen krävs en genomtänkt strategi och affärsplan. Vi går bland annat igenom:
 • Affärsplanering i praktiken
 • Vikten av att tänka strategiskt
 • Olika modeller för strategiutveckling
 • Styrning och uppföljning

5. Ledarskap

 • Som vd har du en mycket stor påverkan på ledarskapet i organisationen, och du leder ofta både chefer som leder andra chefer och någon form av ledningsgrupp. Under detta moment får du insikter i vilken typ av ledarskap som krävs för att skapa engagemang i organisationen.
 • Ledarskapet och hur du kan hantera den ensamma rollen som vd
 • Hur du skapar och leder en ledningsgrupp
 • Hur du skapar engagemang hos organisationen

6. Styrelsen

 • För att lyckas som vd är samarbetet med styrelsen avgörande. Som vd behöver du bygga ett förtroende. Vi går igenom hur du bör arbeta med styrelsen.
 • Roller och ansvar mellan styrelse och vd
 • Vd:ns samverkan med ordföranden

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för vad vd-rollen innebär
 • Kunskaper i juridiskt ansvar
 • Förståelse för vilket ledarskap som krävs av en vd
 • Förståelse för vilka som är de viktigaste faktorerna för att lyckas
 • Konkreta verktyg och modeller som du kan använda i vd-arbetet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Vd:ar och blivande vd:ar som vill lära sig verktygen som behövs för att lyckas bra i vd-rollen.


PROGRAM:

DAG 1

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen

09.30-10.45 Vad krävs av en vd?

 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Vd:s huvuduppgifter
 • Fällor och framgångsfaktorer

10.45-11.00 Paus för kaffe

11.00-12.00 Juridik

 • Arbetsrätt
 • Miljö/hälsa
 • Skatter, obestånd mm

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:45 Vd:ns ledarskap

 • Att skapa en engagerad organisation
 • Nycklar till engagemang
 • Min ledarstil

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.30 Vd:ns samverkan med styrelsen

 • Rollerna och det formella gränssnittet mellan styrelse och vd
 • Uppdrag, behörighet, befogenhet
 • Bygga relation styrelse/vd
 • Fallstudie

16.30-17.30 Egna utmaningar
Möjlighet att diskutera egna utmaningar i gruppen

17.30 Avslutning

 

DAG 2

09.00-09.30 Återblick
Repetition och reflektioner dag 1

09.30-10.30 Ekonomi

 • Balans- och resultaträkning och kassaflöde
 • Viktiga nyckeltal och styrning

10.30-10.45 Paus för kaffe

10.45-12.00 Ekonomi fortsättning

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Ledningsgruppen

14.00-14.45 Strategi och affärsplanering

 • Affärsplanering i praktiken 
 • Vikten av att tänka strategiskt
 • Grundläggande strategimodeller
 • Styrning och uppföljning

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-15.45 Framtidens organisation
”Stora utmaningar för Viveco”

15.45-16.30 Fallstudie

16.30-17.00 Vad tar jag med mig?
Mina viktigaste lärdomar från kursen och hur jag tänker använda dem

17.00 Avslutning

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera