START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Att vara vd och ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, ekonomi och samtidigt ha koll på lagstiftning, är många gånger en ensam roll som ställer höga krav på ledarskap, samarbetsförmåga och kunskap. Denna utbildning syftar till att ge dig som är vd eller blivande vd, kunskaper, insikter och färdigheter som stärker dig i ditt arbete. Vi går igenom ditt juridiska ansvar, hur du läser ekonomiska rapporter och använder nyckeltal. Tyngdpunkten ligger dock vid strategiska frågor som affärsplanering och att ge dig verktyg och metoder som gör att du lyckas som vd genom att leda en ledningsgrupp och arbeta med styrelsen.

KURSINFORMATION

2 dagar, 09:00–17:00

Pris: 19 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

9–10 sept 2020

–, Centrala Stockholm (vid restriktioner från myndigheter som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper genomförs kursen istället online)*

20–21 okt 2020

–, Centrala Stockholm (vid restriktioner från myndigheter som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper genomförs kursen istället online)*

25–26 nov 2020

–, Centrala Stockholm (vid restriktioner från myndigheter som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper genomförs kursen istället online)*

HAR DU FRÅGOR?

Magnus Norrman

magnus.norrman@bbm.bonnier.se

070-729 37 21

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Vd-rollens innebörd och hur du lyckas

 • Vd:ns huvuduppgifter
 • Hur rollen skiljer sig från andra ledarroller
 • Vad det är som gör att vissa vd:ar lyckas bättre än andra – är det omständigheterna, eller finns det vissa beteenden och förhållningssätt som skapar bättre förutsättningar?
 • Effektiva förhållningssätt och strategier som du kan använda som vd

2. Det juridiska ansvaret

 • Under denna del av utbildningen går vi igenom vilka lagar och regler du bör känna till, vilket ansvar du har och hur du kan delegera ansvaret för dessa.
 • Aktiebolagslagen och konkurslagen
 • Grundläggande arbetsrätt
 • Arbetsmiljö

3. Ekonomi

 • Resultatrapporter, balansrapporter och kassaflöden
 • Viktiga nyckeltal
 • Hur du som vd kan arbeta med ekonomistyrning
 • Investeringskalkyler

4. Affärsplanering och styrning

 • För att kunna styra organisationen och kommunicera med styrelsen krävs en genomtänkt strategi och affärsplan. Vi går bland annat igenom:
 • Affärsplanering i praktiken
 • Vikten av att tänka strategiskt
 • Olika modeller för strategiutveckling
 • Styrning och uppföljning

5. Ledarskap

 • Som vd har du en mycket stor påverkan på ledarskapet i organisationen, och du leder ofta både chefer som leder andra chefer och någon form av ledninggrupp. Under detta moment får du insikter i vilken typ av ledarskap som krävs för att skapa engagemang i organisationen.
 • Ledarskapet och hur du kan hantera den ensamma rollen som vd
 • Hur du skapar och leder en ledningsgrupp
 • Hur du skapar engagemang hos organisationen

6. Styrelsen

 • För att lyckas som vd är samarbetet med styrelsen avgörande. Som vd behöver du bygga ett förtroende. Vi går igenom hur du bör arbeta med styrelsen.
 • Roller och ansvar mellan styrelse och vd
 • Vd:ns samverkan med ordföranden

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för vad vd-rollen innebär
 • Kunskaper i juridiskt ansvar
 • Förståelse för vilket ledarskap som krävs av en vd
 • Förståelse för vilka som är de viktigaste faktorerna för att lyckas
 • Konkreta verktyg och modeller som du kan använda i vd-arbetet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Vd:ar och blivande vd:ar som vill lära sig verktygen som behövs för att lyckas bra i vd-rollen.


PROGRAM:

DAG 1

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen

09.30-10.45 Vad krävs av en vd?

 • Vd:s ansvar enligt Aktiebolagslagen
 • Vd:s huvuduppgifter
 • Fällor och framgångsfaktorer

10.45-11.00 Paus för kaffe

11.00-12.00 Ledarskapet

 • Vd:ns ledarskap
 • Den ensamma ledaren

12.00-13.00 Lunch

13.00-14:45 Att skapa en engagerad organisation

 • Nycklar till engagemang
 • Leda genom andra

14.45-15.00 Paus för kaffe

15.00-16.30 Vd:ns samverkan med styrelsen

 • Rollerna och det formella gränssnittet mellan styrelse och vd
 • Uppdrag, behörighet, befogenhet
 • Bygga relation styrelse/vd
 • Fallstudie

16.30-17.30 Extern gästföreläsare
En erfaren vd delar med sig av sina erfarenheter

18.30 Gemensam middag (ingår ej i kursavgiften)

 

DAG 2

09.00-09.30 Återblick
Repetition och reflektioner dag 1

09.30-10.30 Ekonomi

 • Balans- och resultaträkning och kassaflöde
 • Viktiga nyckeltal
 • Hur du som vd kan arbeta med ekonomistyrning
 • Investeringar

10.30-10.45 Paus för kaffe

10.45-12.00 Vilken typ av vd vill du vara?

 • Vilken ledarprofil har du?
 • Konsekvenser av olika vd-stilar

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Juridik

 • Arbetsrätt
 • Miljö/hälsa
 • Skatter, obestånd mm

13:45-15:00 Strategi och affärsplanering

 • Affärsplanering i praktiken Vikten av att tänka strategiskt
 • Grundläggande strategimodeller
 • Styrning och uppföljning

15.00-15.15 Paus för kaffe

15.15-16.30 Fallstudie
”Stora utmaningar för Viveco”

16.30-17.00 Vad tar jag med mig?
Mina viktigaste lärdomar från kursen och hur jag tänker använda dem

17.00 Avslut 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer