START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag

Välkommen till vår utbildning i börsrätt som riktar sig till ägare, styrelse, företagsledning och andra som behöver nödvändig kunskap inom börsrätt för att leva upp till de krav som ställs. Stort fokus ligger på marknadsmissbruksförordningens regler om bolagets informationsplikt, upprättande av insyns- och insiderförteckningar, insiderbrotten, handelsförbudet för personer i ledande ställning, rapporteringsplikten till Finansinspektionen samt marknadsmissbruksbrotten. Du får även lära dig vilka regler som gäller för noterade bolag vid genomförande av nyemissioner och incitamentsprogram.

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:30

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

16 sept 2021

Fysisk kurslokal, Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

HAR DU FRÅGOR?

Ida Gustavsson

info.utbildning@bonniernews.se

079-098 45 15

Kommande utbildningstillfällen: 
15-16 april 2021 (Lärarledd onlineutbildning under 2 halvdagar) >>
16 september 2021 (Stockholm) >>

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna
EU-regler, lagar, Finansinspektionens föreskrifter och vägledningar, marknadsplatsernas regelverk samt den svenska självregleringen.

2. Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och handelsplattform
Fokus på noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North Growth Market. Kort om noteringskraven på NGM Nordic MFT och Spotlight.

3. Svensk kod för bolagsstyrning
Kodens bakgrund, syfte och regler.

4. Informationsregler för noterade bolag
Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation. Kort om flaggningsreglerna och styrelsens ansvar vid ett offentligt uppköpserbjudande.

5. Nyemissioner
Genomgång av aktiebolagslagens regler och god sed vid olika typer av nyemissioner.

6. Incitamentsprogram
Med utgångspunkt i lagstiftning och självreglering går vi igenom vad en styrelse bör känna till om aktiebaserade incitamentsprogram.

7. Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning
Regler och formalia för den enskilde styrelseledamoten och bolaget vad avser insiderinformation och handel i bolagets finansiella instrument samt rapportering till Finansinspektionen.

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktisk verklighet. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du verktyg, checklistor och mallar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Styrelseledamöter, ägare, ledande befattningshavare och andra som vill ha kunskap om de lagar och regler som noterade bolag. Kursen uppfyller de kunskapskrav som ställs på styrelseledamöter i noterade bolag.


PROGRAM:

08.30 Frukost

09.00 Välkomnande och introduktion

– Presentation av kursledare och kursdeltagare

– Presentation av utbildningen och metodiken

09.30 Den svenska värdepappersmarknaden

– Översikt av den svenska värdepappersmarknaden

– Marknadsplatser i Sverige

– Värdepappersmarknadsregleringen

– Självregleringen

10.15 Kaffe

10.30 Noteringskrav på reglerad marknad och handelsplattform

– Noteringskrav på Nasdaq Stockholms huvudlista

– Noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market

– Kort om noteringskrav på NGM och Spotlight

11.15 Svensk kod för bolagsstyrning

– Syftet med koden

– Kodens grundläggande princip; ”följ eller förklara”

– Kodens regler i korthet

– Regler om styrelsens sammansättning

12.00 Lunch

13.00 Informationsregler för noterade bolag

– Informationsreglernas grundläggande tankegång

– Vad är insiderinformation?

– Regulatorisk information

– Offentliggörande av insiderinformation och regulatorisk information

– Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

– Krav på bolagets hemsida

– Informationspolicy

– Påföljder vid regelbrott

– Styrelsens ansvar enligt lag om offentliga uppköpserbjudanden och marknadsplatsernas takeover-regler

– Påföljder vid regelbrott

14.30 Nyemissioner

– Olika former av nyemissioner av aktier

– Vanliga avtal i samband med nyemission av aktier i noterade bolag

– Riktade emissioner

Gästföredrag av Monica Lagercrantz

15.00 Kaffe

15.20 Incitamentsprogram

– Olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram

– Lager och regler för incitamentsprogram i noterade bolag

Gästföredrag av Dennis Westermark

16.00 Marknadsmissbruksregler

– Lagar och regler avseende marknadsmissbruk; insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation

– Insynsförteckning

– Insiderförteckning (loggbok)

– Rapportering av transaktioner till Finansinspektionen

– Handelsförbud för personer i ledande ställning

17.15-17.30 Sammanfattning /Tid för frågor

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer