Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategi för en högpresterande ledningsgrupp

Som vd och högre chef är ledningsgruppen sannolikt ditt viktigaste verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Denna utbildning handlar om hur du skapar och driver en ledningsgrupp som har samsyn, ett tydligt målfokus, ömsesidigt ansvarstagande, tillit och förmåga att hantera konflikter. Stort fokus ligger även på arbete med praktikfall och att utveckla en handlingsplan för din egen ledningsgrupp.

Enligt undersökningen VD Barometern 2019 har de företag med en vd som upplever att dess ledningsgrupper är bra på att nå uppsatta mål och genomföra beslut en bättre vinstmarginal. Denna utbildning handlar om hur du lyckas få din ledningsgrupp att bli bättre på att nå uppsatta mål och verkställa beslut.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Varför en ledningsgrupp?

        Vad är en ledningsgrupp?
        Ledningsgruppens uppdrag och syfte
        Olika ledningsgrupper – olika syften

2. Bemanna ledningsgruppen rätt

        Vilka ska ingå i ledningsgruppen och hur väljer jag?
        Krav på medlemmar i ledningsgruppen
        Utveckla gruppens befintliga laguppställning

3. Skapa förutsättningar för gruppen att fungera

        Effektiva arbetsformer och beslutsprocesser
        Mål och prioriteringar
        Styrning och uppföljning
        Utveckla ett effektivt arbetsklimat

4. Ledarskap

        Leda sig själv – egen utveckling
        Chef och ledare
        Bygga team
        Öva feedback och coaching

5. Utveckla gruppen

        Från grupp till effektivt team
        Metoder för att utveckla gruppen
        Använd och utveckla gruppens kollektiva intelligens

6. Att leda gruppen

        Ordförandes roll och huvuduppgift
        Vanliga fallgropar och hur man undviker dem
        Hur säkrar jag att ansvaret hamnar där det hör hemma?

7. Det strategiska arbetet i ledningsgruppen

        Gruppens roll i affärsplansprocessen
        Det är på genomförandet det hänger
        Från målnedbrytning till uppföljning

8. Vilken typ av ledare vill du vara?

        Vilken ledarprofil har du?
        Konsekvenser av olika ledarstilar
        Coaching på utvecklingsplanen

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få förståelse för vilken roll och vilka uppgifter en ledningsgrupp har och praktiska verktyg för att driva och utveckla en effektiv ledningsgrupp. Under utbildningen får deltagarna möjlighet att skapa en utvecklingsplan för sin egen ledningsgrupp.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Personer som leder eller planerar att leda en ledningsgrupp, till exempel vd eller chef som leder delar av ett företag eller en organisation.


PROGRAM:

DAG 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Förväntningar
 • Upplägget på utbildningen

09.30 Varför en ledningsgrupp?

 • Vad är en ledningsgrupp?
 • Ledningsgruppens uppdrag och syfte
 • Olika ledningsgrupper – olika syften

10.45 Paus för kaffe

11.00 Bemanna ledningsgruppen rätt

 • Vilka skall ingå i ledningsgruppen och hur väljer jag?
 • Krav på medlemmar i ledningsgruppen
 • Utveckla gruppens befintliga laguppställning

12.00 Lunch

13.00 Skapa förutsättningar för gruppen att fungera

 • Effektiva arbetsformer och beslutsprocesser
 • Utveckla ett effektivt arbetsklimat

14:30 Paus för kaffe

15:00 Effektivitet i ledningsgruppen

 • Mål och prioriteringar
 • Styrning och uppföljning

16:00-17.30 Ledarskap

 • Att leda sig själv
 • Vilken ledarprofil har du?
 • Konsekvenser av olika ledarstilar
 • Feedback och kommunikation

DAG 2

09.00 Återblick

Repetition och reflektioner dag 1

09.30 Utveckla gruppen

 • Från grupp till effektivt team
 • Metoder för att utveckla gruppen

10.15 Paus för kaffe

11.00 Att leda gruppen

 • Ordförandes roll och huvuduppgifter
 • Vanliga fallgropar och hur man undviker dem
 • Hur säkrar jag att ansvaret hamnar där det hör hemma?

12:00 Lunch

13:00 Det strategiska arbetet i ledningsgruppen

 • Gruppens roll i affärsplaneprocessen
 • Strategin – vårt viktigaste verktyg
 • Det är på genomförandet det hänger
 • Från målnedbrytning till uppföljning

14:00 Utveckla din handlingsplan

 • Utarbeta handlingsplan för utveckling av ledningsgruppen
 • Coacha varandra på utvecklingsplanen

14:30-14:45 Paus för kaffe

15.30 Fallstudier

Ny som chef för en dysfunktionell ledningsgrupp

16.30-17:00 Avslutning

 • Egen reflektion och sammanfattning av mina viktigaste lärdomar från kursen och hur jag tänker använda dem
 • Summering och kvarvarande frågor

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera