START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
1 juli 2019

Affärsstrategi för lönsamhet och tillväxt – process, verktyg och implementering

Välj ämnesområde

Denna utbildning handlar om hur du, utifrån omvärlden och företagets förutsättningar, tar fram en långsiktig och genomarbetad affärsstrategi. Vi går igenom hur du steg för steg designar en strategiprocess, analyserar nuläget, gör strategiska vägval, formulerar strategin och implementerar den. Utbildningen ger dig kunskaper i de viktigaste strategimodellerna och verktygen för att själv driva en strategiprocess.

KURSINFORMATION

Datum: 8-9 oktober
Tid: 09.00–17.00 (båda dagar)
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 18 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

VI GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Övergripande om strategi – centrala begrepp och modeller

Vad är strategi? Vad är en bra strategi?

2. Strategiprocessen och dess grundbultar

Vi går igenom hur du kan arbeta med mission, vision, strategiprocess, förståelse för finansiella förutsättningar och hur man tar tillvara på kunskap, engagemang och förtroende bland medarbetare och kunder.

3. Nulägesanalys – internt

Hur du gör en analys av företagets produkt- och tjänsteportfölj och vilka kärnkompetenser företaget har, samt vilken position ni har bland konkurrenter, hur ni uppfattas av kunder och nuvarande affärsmodell, som sammanfattas med styrkor och svagheter (första delen i SWOT-analysen).

4. Nulägesanalys – externt

Hur du gör en PEST-analys, det vill säga hur politiska, ekonomiska, sociologiska och teknologiska faktorer påverkar företaget. Vi går också igenom viktiga trender och industrianalys med hjälp av Porters 5-kraftsmodell samt vilka affärsmodeller och konkurrensstrategier andra aktörer använder. Sammanfattning av möjligheter och hot (andra delen i SWOT-analysen).

5. Strategiska vägval – “Where to play”

Hur du kan dra slutsatser av analyserna, göra vägval om produkt- och tjänsteportfölj, marknad, kundsegment, kanal samt position i värdekedjan, baserade på företagets resurser, kompetenser och ambitioner.

6. Strategiska vägval – “How to win”

Hur du kan bedöma vad som är en rimlig nivå av ”risk/reward” och göra vägval baserade på företagets resurser, kompetenser och ambitioner, var företaget ska vara i framtiden, konkurrensstrategier och affärsmodeller.

7. Strategiformulering – hur du tydliggör resan framöver

Hur du kan koka ner och konceptualisera den utmejslade strategin.

8. Strategiimplementering – att gå från ord till handling och resultat

Handlar till stor del om hur man kommunicerar strategin internt och externt.

Se fullständigt program nedan.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskaper, insikter, metoder och verktyg för att arbeta systematiskt med strategi. Syftet är att du själv ska kunna designa en strategiprocess och arbeta med de verktyg som du får med dig från kursen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som i sin yrkesroll är ansvariga för företagets långsiktiga vägval och framgång, till exempel:

 • Vd:ar
 • Ledningsgrupper
 • Styrelseledamöter
 • Beslutsfattare
 • Chefer


PROGRAM

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 1: Vad är strategi?

 • Introduktion till strategi, centrala begrepp och modeller.
 • Vikten av att ensa språket i ledningsgruppen för att kunna diskutera strategin utan att prata förbi varandra och ta företaget in i framtiden

10.15 Kaffe

10.30 2: Strategins grundbultar

 • Strategins fundament: Mission, vision, företagets värderingar och kultur
 • Strategiprocessen:
 • Analys av företagets finansiella förutsättningar och finansiella strategi som en viktig ingång till det fortsatta strategiarbetet
 • Vilken information behövs som grund? Hur kan informationen analyseras och sammanfattas? Vilka ska vara med i processen?

12.00 Lunch

13.00 3. Nulägesanalys – internt

 • Analys av företagets produkt- och tjänsteportfölj
 • Analys av företagets resurser och kompetenser
 • Företagets position bland konkurrenterna och hur vi uppfattas av kunderna
 • Analys av vår nuvarande affärsmodell samt förståelse av alternativa modeller
 • Företagets starka och svaga sidor och analys med hjälp av ”The Value Discipline Model”
 • Sammanfattning i termer av styrkor och svagheter (första delen i en SWOT-analys)

15.00 Kaffe

15.15 4. Nulägesanalys – externt

 • PEST-analys, det vill säga analys av; politiska, ekonomiska, sociologiska och teknologiska faktorer
 • Identifiera de långa trenderna som är tydliga i branschen
 • Metoder för att upptäcka vaga signaler i omgivningen
 • Industrianalys med hjälp av Porters 5-kraftsmodell
 • Vilka affärsmodeller har andra aktörer i vår omgivning?
 • Sammanfattning i termer av möjligheter och hot (andra delen i en SWOT-analys)

17.00 Avslut för dagen

Dag 2

09.00 5. Strategiska vägval: “Where to play”

Att dra slutsatser av analysen, bedöma vad som är en rimlig nivå av ”risk / reward” och göra vägval baserade på företagets resurser, kompetenser och ambitioner:

 • Hur du kan designa en process för att värdera var ni befinner er idag och vilka vägval ni står inför kopplat till ”Where to play”?
 • Vägval kopplade till: produkt/produkt- och tjänsteportfölj, marknad, kundsegment och kanal
 • Vägval kopplade till position i värdekedjan

10.15 Kaffe

10.30 6. Strategiska vägval: “How to win”

I likhet med föregående moment är utmaningen att dra slutsatser av analysen, bedöma vad som är en rimlig nivå av ”risk/reward” och göra vägval baserade på företagets resurser, kompetenser och ambitioner:

 • Porters basstrategier – en enkel modell för att förstå fundamentalt olika konkurrensstrategier
 • Position i förhållande till konkurrenterna
 • Position i kundens medvetande
 • Varumärkeslöfte – vad vill vi att våra kunder ska tänka om oss?
 • Hur kan vi bygga barriärer mot konkurrenterna?
 • Affärsmodell – ett verktyg för att förstå olika dimensioner kopplat till affärsmodellen samt diskuterar hur vi kan göra annorlunda i framtiden
 • Digitala affärsmodeller – vad är det som utmärker nya, digitala affärsmodeller? Vad kan vi själva göra?

12.00 Lunch

13.00 7. Strategiformulering – konceptualisering av helheten

 • Det här momentet handlar om att koka ner och konceptualisera den utmejslade strategin i sin helhet. Det centrala är förmågan att jobba konceptuellt, det vill säga att ta fram bilder, analogier och modeller för att visa hur alla delar hänger samman
 • Några av de frågor och modeller som vi jobbar med är:
 • Vad är företagets ”wanted position”, det vill säga var vill ni vara i framtiden?
 • Hur ska vi nå den önskade positionen? Vilka resurser, organisation/bemanning, kompetenser samt ledning kommer att behövas?
 • Mobilisera för förändring genom att tydliggöra ett fåtal fokusområden och initiativ.
 • En modell för att jobba med strategiformulering kopplat till ledning och styrning: ”The strategy choice cascade”

15.00 Kaffe

15.15 8. Strategiimplementering – att gå från ord till handling och resultat

 • Kommunikation av strategin:
 • Att ge medarbetarna tid och förutsättningar att förstå strategin i ett större sammanhang
 • Vikten av att kommunicera övertygande och med energi
 • Ledning och styrning av strategiarbetet/strategiimplementeringen:
 • Att bryta ner och översätta ”luftiga ambitioner” till konkreta handlingar som är begripliga och meningsfulla för respektive funktion/process i företaget
 • Uppföljning och styrning över tid för att lyckas med strategin

16.30-17.00 Sammanfattning / Tid för frågor / Avslut

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer