START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
22 oktober 2019

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Välj ämnesområde

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker - hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

KURSINFORMATION

Datum: 22 oktober 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Förutom den kraftiga prisnedgången på solceller har Sverige goda förutsättningar för solelparker. Det beror på en kombination av bra solinstrålning, god tillgång på mark och ett bra elnät att ansluta till. Mycket pekar också på att regelverket inom kort kommer att ändras för att gynna solelparker.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur en en solelpark är uppbyggd och fungerar
 • Vilka de viktigaste skillnaderna är mellan konventionell solel på tak och solelparker där elanslutningen och tillhörande kostnader är en viktig punkt
 • Hur du identifierar möjligheter, vilka förutsättningar som måste till för att en solelpark ska vara en bra investering
 • Hur affärsmodeller och kunderbjudanden ser ut och vilka som är mest framgångsrika
 • Hur regelverken ser ut idag och hur de förväntas förändras i framtiden
 • Hur du räknar på ekonomin och vilka parametrar som är viktigast för att få bra lönsamhet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Affärsutvecklare och produktchefer på bygg- och energibolag
 • Energicontrollers
 • Markägare, lantbruk
 • Flygplatser
 • Miljö- och hållbarhetschefer på företag och i kommuner
 • Konsulter inom energi
 • Alla som vill få en övergripande förståelse för möjligheterna med solel

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i;
 • Hur du bäst identifierar bra möjligheter för solelparker
 • Hur en ekonomisk kalkyl är uppbyggd, vilka kalkylverktyg som finns och vilka som är de viktigaste ingående parametrarna
 • Hur kunderbjudanden byggs upp utifrån de regelverk och möjligheter som finns.

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Solceller globalt och i Sverige

09.45 Vilka lagar och regler är viktiga?

10.15 Vad är bra mark?

10.30 Fika

10.45 Från Sala till Kalmar – solelparksutvecklingen

11.15 Projektering och installation

11.35 Drift av solelparker

12.00 Lunch

13.00 Vi vill bygga solelpark. Var börjar vi?

13.15 Affärsmodeller – befintliga och förslag på nya

13.45 Solel och ekonomi

14.15 Fika

14.30 Studiebesök solelanläggning

15.30 Solcellers miljöpåverkan och hantera ev bländning

16.00 – 16.30 Sammanfattning och avslutning


Utbildningen genomförs i samarbete med Aktuell Hållbarhet och Energimarknaden.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies