START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
20 november 2019

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Välj ämnesområde

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

KURSINFORMATION

Datum: 20-21 november 2019
Tider: Dag 1 09.00-17.00, Dag 2 09.00-16.30
Plats: Sabis näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 16 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

Konsumentföretagen har sedan flera år känt av ökade krav från konsumenterna på mer hållbara produkter och tjänster. Till exempel visar Sustainable Brand Index undersökningar att fyra av tio svenska konsumenter är beredda att betala upp till tio procent mer för en mer hållbar produkt. Men även business to business företag är ofta beredda att betala mer om hållbarhetsvärdena lyfts fram på rätt sätt. En affärsmodell med fokus på hållbarhet skapar kundvärde, fler kundinteraktioner, större engagemang bland anställda och allt detta leder till både större och tryggare affärer.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att med en business canvas kartlägga ditt företags värdekedja och vilka utmaningar och möjligheter som finns kopplat till hållbarhet
 • Att analysera vilket kundvärde hållbarhet har i din affärsmodell
 • Att analysera var det finns störst miljöpåverkan och största sociala risker i värdekedjan
 • Hur förändringar i affärsmodellen kan bidra till bättre hållbarhetsprestanda i värdekedjan
 • Att identifiera kundens betalningsvilja för mer hållbara produkter
 • Hur du kan paketera din produkt eller tjänst för att bäst möta kundens behov och skapa maximal kundnytta
 • Identifiera de interna och externa hinder som finns för att få en mer hållbar affärsmodell
 • Hur du kan vända externa hinder och utmaningar till en konkurrensfördel
 • Hur du implementerar din hållbara affärsmodell
 • Hur en affärsmodell med fokus på hållbarhet kan stärka din relation till kunden

I kursen ingår också ytterligare ett fysiskt eller digitalt möte efter två månader för att dela våra erfarenheter och få ytterligare inspel på våra framtida hållbara affärsmodeller

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som arbetar med affärsutveckling och vill bidra till att era framtida affärsmodeller bidrar såväl till vinst som ett mer hållbart samhälle.
 • Produkt- och affärsansvariga
 • Kundansvariga och säljare
 • Affärsutvecklare
 • Krav på förkunskap är insikt i hur din värdekedja ser ut och hur ditt bolag tjänar pengar idag. För att säkerställa ett öppet diskussionsklimat kommer vi begära att alla deltagare skriver på ett NDA under utbildningen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Värdera och jämföra affärsmodeller som tar hänsyn till alla tre hållbarhetsperspektiv – ekonomi, ekologi och socialt
 • Förstå hur kundens strategi och affärsmodell påverkar din egen affärsmodell
 • Identifiera var det finns störst miljöpåverkan i er värdekedja
 • Identifiera vilka interna och externa hinder som finns i din bransch för en mer hållbar affärsmodell
 • Identifiera hur kunden gynnas av mer hållbarhet och hur det påverkar er affärsmodell
 • Ha en grund för att ta fram egna lönsamma affärsmodeller med fokus på hållbarhet


PROGRAM

Båda dagarna kommer teori varvas med mycket diskussion och grupparbete.

Dag 1

9:00 Välkommen

9:30 Trender som riskerar din nuvarande affärsmodell

 • Exempel på väl fungerande affärsmodeller i historien som fallit
 • Din värdekedja och din roll – vilka utmaningar och möjligheter finns kopplat till hållbarhet?

10:30 Beskriv din affärsmodell

 • Business canvas – en välbeprövad modell för att beskriva och utveckla affärsmodeller
 • Hur kommer hållbarhetsvärden in i din Business Canvas? Hur beskrivs kundvärdet bäst?

12:00 Lunch

13:00 Ditt företags hållbarhetspåverkan i hela värdekedjan

 • Var finns störst miljöpåverkan i värdekedjan?
 • Vilka är dina största sociala risker?
 • Hur kan en förändring i affärsmodellen bidra till bättre hållbarhetsprestanda i värdekedjan

15:00-17:00 Förstå kunden

 • Hur påverkas kundens affärsmodell av hållbarhetsrisker och bättre hållbarhetsprestanda – identifiera betalningsvilja för mer hållbara produkter och tjänster
 • Hur matchar kundens strategi er?
 • Hur ska du paketera din produkt eller tjänst för att bäst möta kundens behov och skapa maximal kundnytta?

Dag 2

9:00 Reflektion från gårdagen

9:30 Hinder och utmaningar för en mer hållbar affärsmodell

 • Vilka interna och externa hinder finns i din bransch för en mer hållbar affärsmodell?
 • Hur görs externa hinder och utmaningar till en konkurrensfördel?
 • Hur vänder man interna motståndare till ambassadörer?

12:00 Lunch

13:00-16:00 Implementera din hållbara affärsmodell

Utan ett effektivt förändringsarbete är även en mycket lönsam affärsmodell svår att införa. I detta pass blandas teori och övningar med fokus på:

 • Hur bedrivs ett effektivt förändringsarbete?
 • Vilka aktörer behöver du få med dig och hur lyckas du med det?
 • Hur får du förändringen att bli varaktig?
 • Hur kan innovationsforskning och hållbarhet kombineras för att skapa värden – för både er och kunden?

16:00-16:30 Avslut

Kursen hålls i samarbete med Aktuell Hållbarhet Utbildning.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies