Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Varumärkesvärdering i praktiken – enligt ISO 10668 Monetary Brand Valuation

Denna utbildning ger dig heltäckande kunskaper och verktyg för att värdera varumärken, oavsett om syftet är förvärv, försäljning, redovisningsärenden eller bankfinansiering. Utbildningen utgår ifrån den internationella standarden ISO 10668. Du får lära dig hur varumärken värderas i praktiken genom att komplettera teoretiska modeller med vad som driver värdet i verkliga case. Vi går igenom olika värderingsmetoder och vilken betydelse varumärkets styrka och juridiska skyddsomfång har på värdet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
 • Ramverket bakom ISO 10668 – Monetary Brand Valuation
 • Olika metoder för varumärkesvärdering, till exempel pris- och volympremie, Royalty Relief och WARA (Weighted Average Return on Assets)
 • De tre delarna som utgör grunden för hur ett varumärke värderas – beteendemässigt, finansiellt och juridiskt värde
 • Sambandet mellan varumärkets styrka och värde och hur du analyserar hur starkt ett varumärke är hos kunder och andra intressenter
 • Finansiell analys kopplat till varumärket och hur du räknar ut hur stor andel av det totala kassaflödet som är hänförbart till varumärket
 • Olika metoder för finansiell värdering av varumärken
 • Hur du analyserar hur starkt det juridiska skyddsomfånget bakom varumärket är och vilken effekt det har på värdet
 • Hur du värderar varumärken i praktiken utifrån verkliga case
UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som kommer i kontakt med varumärkesvärdering, till exempel vd, styrelse, konsulter inom marknadsföring och affärsutveckling.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad kunskap och förståelse kring hur en varumärkesvärdering görs i praktiken och kunna använda kunskaperna i samband med företagsförvärv och löpande licensiering.

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion
Genomgång av dagens agenda samt introduktion av kursdeltagarna

09.15 Genomgång av ISO 10668 Monetary Brand Valuation som ramverk för varumärkesvärdering
Vi går igenom standardens uppbyggnad och den tre perspektiven som driver ett varumärkes värde:
 • Beteendemässigt (kunders uppfattningar, kännedom och associationer gentemot ett varumärke)
 • Finansiellt
 • Juridiskt
09.45 Beteendemässig analys av varumärket
Vi går igenom vad som driver värdet av ett varumärke utifrån det beteendemässiga perspektivet:
 • Hur starkt är varumärket hos intressenterna?
 • Identifiering av drivkrafter och attityddata förknippade med dessa
 • Sammanvägning av attityddata till ett index för varje intressent, anger varumärkets styrka för intressenten
 • Sambandet mellan varumärkets styrka och värde
10.30 Fika

10.45 Finansiell analys kopplat till varumärket
 • Hur du räknar ut hur stor andel av det totala kassaflödet som är hänförbart till varumärket
 • Genomgång av de vanligaste metoderna vid finansiell värdering av varumärken, till exempel pris- och volympremie, Royalty Relief och WARA (Weighted Average Return on Assets)
12.00 Lunch

13.00 Juridisk analys av varumärket
 • Hur du analyserar hur starkt det juridiska skyddsomfånget bakom varumärket är
 • Vad som ingår i en skyddsomfångsanalys och vilken effekt får den på varumärkesvärdet
13.45 Varumärkesvärdering i praktiken
Under detta pass värderar vi ett varumärke utifrån de två metoderna WARA (Weighted Average Return on Assets) samt pris- och volympremie.

14.45 Fika

15.00 Case – genomgång av två större värderingar från verkligheten
Vi går igenom två verkliga case och hur dessa varumärken värderades.
 • Bank
 • Gymkedja
16.30 – 17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera