START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Diplomerad investerare i tillväxtbolag – för kvinnor

Denna diplomutbildning riktar sig till kvinnor som vill ha fördjupad kunskap i att lyckas med investeringar i onoterade tillväxtbolag i tidigt skede, och samtidigt bidra med din erfarenhet och kompetens i att bygga och utveckla företag. Kursen syftar till att ta tillvara kvinnors kunnande och kapital. Förutom investeringskunskaper får deltagarna ett nätverk av andra kvinnliga investerare. Efter utbildningen erbjuds deltagarna att gå med i en investeringsplattform för att göra verkliga investeringar.

KURSINFORMATION

3 dagar, 09:00–17:30

Pris: 23 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

13–15 okt 2020

–, Centrala Stockholm (vid restriktioner från myndigheter som begränsar resande eller sammankomster i mindre grupper genomförs kursen istället online)*

HAR DU FRÅGOR?

Ellen Nordgren

ellen.nordgren@bbm.bonnier.se

076-276 85 20

Kan kvinnligt ägande vara en snabbare väg till jämställda styrelser och en sund finansieringskultur som är långsiktigt hållbar? I denna utbildning samlas kvinnor som vill ta makten över sitt eget kapital genom att lära sig att investera i tillväxtbolag och samtidigt bidra med sin erfarenhet och kompetens i att bygga och utveckla företag.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Investeringsprocessen: Hitta bolag – investera – äga – exitera
 • Hur du utvärderar ägare och ledning i samband med en investering
 • Olika investeringsformer, noterade eller onoterade bolag
 • Finansieringsalternativ för startups
 • Hur du gör riskbedömningar i samband med investeringar
 • Vad du ska titta efter i årsredovisningar i samband med investeringsbeslut
 • Vad som bygger värden i bolaget som du har investerat i
 • Olika emissionsformerna samt hur du räknar på värdering, utspädning och maktförskjutning
 • Erfarenheter från andra investerare

DIPLOMERING
Under utbildningens sista dag får du praktisera dina kunskaper från utbildningen på verkliga case. Tre tillväxtbolag presenterar under en eftermiddag sina verksamheter och beskriver varför just de är lämpliga kandidater för investering. 

Diplomeringen innebär att du får träning i skarpt läge, dock utan ”riktiga” pengar. Du får då prioritera bland bolagen och motivera dina val. Innan diplomeringen skickas de tre inbjudna företagens investeringsmemorandum till deltagarna. 

MEDLEMSKAP I INVETSERINGSPLATTFORM
Efter utbildningen erbjuds du som deltagare att gå med i en investeringsplattform för att tillsammans med andra kvinnor göra faktiska investeringar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Kvinnor med intresse för investeringar i ett tidigt skede och som vill lära sig mer om hur det går till samt vill bredda sitt nätverk inom området.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagarna ska behärska vägen från investering och företagsuppbyggnad till exit med smart kunskap. 


PROGRAM:

Dag 1

09.00 Välkommen och presentation

09.30 Affärsetik och företagskultur

 • Affärsetik vid investeringar
 • Utvärdering av ägare och ledning vid investeringar
 • Riskbedömning vid investeringar

10.30 Kaffe

11.00 Vad kan vi hitta i den ekonomiska sifferdjungeln

 • Att aktivt använda årsredovisning i samband med investeringsbeslut 
 • Hur läser och förstår vi den dolda informationen i årsredovisningen

12.30 Lunch

13.30 Att investera i onoterade bolag

 • Olika finansieringsformer; Att finansiera onoterade bolag som inte finns på någon börs eller marknadsplats
 • Mellan sådd och A-rundor: Storleken på finansieringsrundorna
 • Investeringsprocessen: Hitta bolag – investera – äga - exitera
 • Rätt bolag: Hur vet du det är rätt bolag att investera i

15.15 Kaffe

15.30 Hur fungerar det i praktiken att investera 

 • Kan du grunderna förstår du processen; aktiebolagslagen, bolagsordning, hembud, ägarnas uppdrag, vem bestämmer i ett AB 
 • Ett företags utveckling från idé till exit

17.30 Avrundning av dagen

Dag 2

09.00 forts… Hur fungerar det i praktiken

 • Vad bygger värden i bolaget du investerat i
 • Finansiering
 • De sex olika emissionsformerna

10.30 Kaffe

10.45 forts… Hur fungerar det i praktiken

 • Räkna på utspädning/maktförskjutning
 • Värdera bolaget 
 • Hur affärsmodellen styr värdet 

12.00 Lunch

13.00 forts… Hur fungerar det i praktiken

Exit och försäljning

Våra egna tips för bättre investeringar

14.30 I huvudet på en investerare
En intervju med serieentreprenören Monica Hedberg om framgångar, lärdomar och investeringsstrategi.

15.30 Avslutning

Dag 3 

Diplomering kl 13-17
Vid diplomeringen använder kursdelagarna kunskapen från utbildningen. Tre tillväxtbolag presenterar under en eftermiddag sina verksamheter och beskriver varför just de är lämpliga kandidater för investering. 

Vi avslutar med en utvärdering där prioritering och motivering blir finalen på utbildningen. 

Diplomeringen är träning i skarpt läge, dock utan ”riktiga” pengar. Innan diplomeringen skickas de tre inbjudna företagens investeringsmemorandum till deltagarna. Diplom utdelas i samband med avslutningen.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer