Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Scaling Up – metodik och verktyg för att skala upp företaget

Vad är det som gör att vissa företag lyckas skala upp och växa snabbt medan andra står kvar och stampar, trots höga ambitioner? Denna utbildning syftar till att ge dig praktiskt användbara insikter och effektiva verktyg för att skala upp ditt företag till en ny nivå. Utbildningen, som bygger på Scaling Up-metodiken, utvecklad vid MIT i Boston, handlar om hur du tar fram en kraftfull tillväxtstrategi, får med dig medarbetarna och skapar en effektiv organisation med hög genomförandekraft.

Scaling Up är en metodik som utvecklats av entreprenörer för entreprenörer under de senaste 25 åren. Den förfinades vid MIT-universitetet i Boston och fick sin internationella spridning genom det globala entreprenörsnätverket EO. Boken Scaling Up som beskriver metodiken har sålts i 400 000 exemplar och metodiken ligger till grund för över 40 000 tillväxtföretag i 33 länder. Metodiken hyllas av såväl entreprenörer, ledare och anställda för dess kraftfulla och tydliga effekter på företagens utveckling.

Under denna utbildning får du lära dig att arbeta enligt denna metodik.

UTBILDNINGENS MOMENT:

Introduktion till Scaling Up och vad som gör att vissa bolag lyckas med tillväxt

Vi går igenom de viktigaste barriärerna för tillväxt och hur du övervinner dem, centrala framgångsfaktorer för att skala upp och vad som avgör ett företags potential att växa.

Människorna och organisationen

Det är nödvändigt att ha medarbetare som är stolta och engagerade, eftersom en tillväxtresa ställer stora krav på människorna i organisationen. Du får själv göra en genomlysning av vart ditt företag står idag – om ni har rätt person på rätt plats och om de utför rätt saker.

En kraftfull och kundnära strategi

Du utmanas att tänka nytt och får lära dig hur du tar fram en kraftfull strategi som leder till en unik och värdefull position i er bransch. Vi går även igenom hur du definierar era idealkunder och tar reda på deras behov, rädslor och beslutsprocesser. Stor vikt ligger på hur du får den långsiktiga strategin att hänga ihop med de dagliga prioriteringarna för samtliga medarbetare.

Handlingskraft i genomförandet

Hur du kan fokusera på att etablera effektiva processer, rutiner och arbetssätt som kännetecknar de mest snabbväxande och välskötta företagen. Du får arbeta med att identifiera era viktigaste prioriteringar, nyckeltal för att följa utvecklingen och en möteskultur som ger kraft och samordning i hela organisationen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Metodiken är tillämpbar på företag i alla typer av branscher. Utbildningen riktar sig primärt till bolag med omsättning på 15-300 Mkr och 15-300 anställda.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för Scaling Up-metodiken och vilka faktorer som avgör ett företags utveckling och tillväxt
 • Praktiskt användbara insikter och effektiva verktyg för att ta det egna företaget till en ny nivå
 • Ge ledningen en karta och en gemensam terminologi för att driva tillväxtplanen med ökad samsyn och större kraft
 • En tydligare tillväxtstrategi
 • En konkret handlingsplan för att starta tillväxtresan under det närmaste kvartalet

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till Scaling Up
 • Hur ScalingUp metodiken skapades av entreprenörer för entreprenörer
 • Tillväxtfaser och dödsdalar – vad avgör företagets potential att växa
 • De 5 barriärerna som alla företag måste övervinna för att växa
 • Framgångsfaktorer och ´best practices´ från 10 000 tillväxtföretag
 • Analys av var ditt företag befinner sig just nu – baserat på ScaleUp besiktningen

10.00-10.30 De fyra byggstenarna i Scaling Up–metodiken

1. Människor: Utveckla ledarskapet, skapa högpresterande team, bygg en inspirerande företagskultur

2. Strategi: 5 steg för att bygga er unika och långsiktigt värdefulla position på marknaden.

3. Genomförande: 3 nyckelprocesser för att omvandla strategin till handling och resultat

4. Kassaflöde: Hur kassaflödet ger bränsle åt tillväxtstrategin och vilka effektiva processer som behövs för att uppnå ett starkt kassaflöde.

10.30-10.45 Kaffe

10.45-11.30 Organisationen

Är alla medarbetare stolta, glada och engagerade i bolagets övergripande syfte? Skulle du med entusiasm återanställa alla medarbetare idag? En tillväxtresa ställer stora krav på människorna i organisationen. Har ni rätt personer på rätt platser och gör de rätt saker vid rätt tidpunkt? Vi gör en ärlig genomgång av var ni står idag och vilka åtgärder ni behöver för att genomföra och etablera en vinnande ScaleUp kultur i företaget.

11.30-12.15 Strategin del 1 - Fundamentet

I den här delen fördjupar vi oss i de 5 strategiska besluten som alla ledare i dynamisk tillväxt måste fatta: Vad är er ambitionsnivå? Vilken arena spelar ni på? Hur vinner ni kundernas förtroende och hjärtan? Vilka avgörande styrkor bygger ni framgången på? Vad gör er skalbara? Vi ger er ett 360-graders perspektiv för möta utmaningar och möjligheter i varje tillväxtfas.

12.15-13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Strategin del 2 – Er strategiska ”sweet-spot”

Under detta pass får du lära dig att identifiera er ”sweet-spot” och verktyg för att i praktiken utvärdera, utveckla och formulera lösningar på följande utmaningar:

 • Vilka unika färdigheter som ger er konkurrensfördelar i en snabbt föränderlig omvärld
 • Vad som strategiskt driver eller begränsar er tillväxt
 • Vilka differentierande aktiviteter ni ska fokusera på som leder fram till en långsiktigt uthållig position
 • Er 10x faktor
 • Vi ger er verktygen för att praktiskt på plats utvärdera, utveckla och formulera lösningar på dessa utmaningar.

14.45-15.00 Kaffe

15.00-16.30 Genomförandet

I det här blocket jobbar vi med att ta fram era viktigaste prioriteter, nyckeltal för att följa utvecklingen och en struktur med regelbundna pulsmöten bibehåller fokus, kraft och samordning i hela organisationen. Med detta arbetssätt kan ni kombinera en hög tillväxttakt med effektiva processer som motverkar överdrivet kaos och brandkårsutryckningar. Ett tillväxtföretag med hög kompetens i genomförandefasen kännetecknas av en lönsamhet som vida överträffar genomsnittet i branschen.

16.30-17.00 Sammanfattning / tid för frågor/ avslutning

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera