Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Förhandlingsteknik – metoder och verktyg som gör dig till en bättre förhandlare

Denna utbildning syftar till att ge dig konkreta metoder och kunskaper i beslutspsykologi som gör dig till en bättre förhandlare. Vi går igenom hur du optimerar dina chanser att lyckas i förhandlingens olika faser och hur du kan analysera motparten, formulera argument och använda kroppsspråk. Metoderna är användbara i allt från affärsförhandlingar och försäljning till inköp och marknadsföring.

Förhandling handlar i grund och botten om hur vi människor fungerar och fattar våra beslut. Därför är förhandlingsteknik tillämpbart i de flesta kommunikativa sammanhang. Psykologi, påverkan, marknadsföring, retorik, och konflikthantering är några av förhandlingsteknikens centrala delar. Så oavsett om det handlar om avtalsförhandling, affärsförhandling eller att sälja bilen på blocket, så kan du effektivt använda dessa färdigheter.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Beslutspsykologi och vad som styr och påverkar dina och andras beslut
 • Förhandlingens fyra faser och hur du kan agera under de olika faserna: 1) Förberedelser, 2) Informationsutbyte, 3) Diskussionsfas och 4) Avslutet
 • 10 påverkansprinciper från socialpsykologin som styr de flesta av våra beslut och hur dessa kunskaper kan användas i förhandling
 • Hur du gör en behovsanalys genom att ringa in vad såväl du som motparten vill få ut av förhandlingen och därigenom kan hitta lösningar som bägge parter är nöjda med
 • Hur och när du bör göra eftergifter
 • Att bygga och formulera effektiva budskap och argument
 • Kroppsspråk, hur du använder ditt kroppsspråk och läser av din motparts kroppsspråk under en förhandling
 • Hur du lyckas med budgivning

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som i sin yrkesroll kommer i kontakt med förhandlingssituationer, till exempel:

 • Beslutsfattare
 • Chefer
 • Inköpare
 • Säljare
 • Marknadsförare och kommunikatörer

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskaper, insikter och metoder som gör dig till en bättre förhandlare.


PROGRAM:

09.00-09.15 Välkomnande och presentation

Du hälsas välkommen och vi introducerar dagen.

09.15-10.00 Grunder och behovsövning

Vi går igenom grundläggande tankesätt och behovsanalys som skapar lösningar så bägge parter blir nöjda. Genom en behovsövning blir du bättre på att ringa in vad motparten och du själv vill ha ut av förhandlingen.

10.00-10.40 Påverkan

Vi lär oss 10 påverkansprinciper från socialpsykologin, som styr de flesta av våra beslut. Genom dessa förstår du hur din egen beslutsprocess fungerar och hur du kan påverka andras beslut.

10.40-11.00 Fika

11.00-11.45 Påverkan övning

Genom gruppdiskussion och övning kring dina och övriga deltagares erfarenheter lär du dig använda påverkanspsykologin effektivt och praktiskt.

11.45-12.00 Fördjupning påverkan

Vi fördjupar påverkan och lär oss hur vi formulerar effektiva budskap och argument.

12.00-13.00 LUNCH

13.00 – 13.40 Förhandlingens faser

Vad är det allra viktigaste i förhandlingens faser och hur bör du agera?

1) Förberedelse – Genom att lägga några minuter extra på förberedelsen så får du ett stort försprång. Vad bör du fokusera på?

2) Informationsutbyte – Vad ska vi förhandla om och hur hittar vi gemensamma nämnare?

3) Diskussionsfasen – Här diskuteras villkoren, behov och fördelning. Hur lyckas du med budgivningen?

4) Avslut – Du lär dig ett enkelt, tydligt och effektiv avslut.

Fortsättning och genomförande – Vad är nästa steg?

13.40-14.05 Strategier och tekniker

Här lär vi oss fler strategier och tekniker som kan tillämpas direkt. Bland annat hur och när du bör göra eftergifter och hur du förhandlar med någon som inte har mandat?

14.05-14.40 Rollspelsövning, och träning med checklista

Med hjälp av en rollspelsövning får du öva i praktiken. Vi kommer inte spela teater, utan bara förhålla oss till en information och förhandla kring den. Du får hjälp av en checklista, som du behåller efter kursen, där du har ett antal förberedelsepunkter som hjälper dig i dina framtida förhandlingar.

14.40-14.50 Retorik

Hur använder du orden och språket för att skapa värde i dina argument och resonemang.

14.50-15.15 Formulerings- och argumentationsövningar

Du får träna på att skriva en kort övertygande text, för att på så sätt få förståelse för hur ett effektivt budskap kan formuleras.

15.15-15.35 Fika

15.35-15.50 Prospektteorin

Daniel Kahneman fick Nobelpris för prospektteorin. Hur kan du enkelt använda detta i dina förhandlingar? Mycket effektiva tillämpningar.

15.50-16.30 Kroppsspråk och kommunikationsövning

Kroppsspråket är viktigt att kunna använda och läsa av i en förhandling. Du lär dig hur du gör och hur bland annat spegling kan användas. Vi tränar på icke-verbala signaler.

16.30-17.00 Sammanfattning

Vi sammanfattar och tar upp frågor och diskussioner från dagen.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera