Hoppa till innehållet

Annons
Di Akademis kurssida

Di Akademi erbjuder kunskap, inspiration och kompetens för dig i näringslivet. Här hittar du kurser inom ekonomi, finans, affärsutveckling och mycket mer.

Prissättning – ökad försäljning och lönsamhet med optimerade priser

Rätt prissättning skapar förutsättningar för ökad försäljning och högre lönsamhet. Men trots att priset har störst hävstång på lönsamheten är det den parameter som de flesta företag jobbar minst med. Under denna utbildning får du lära dig hur pris påverkar försäljningsvolymer och lönsamhet. Vi går igenom prissättningsteori, beteendeekonomiska aspekter på hur kunder fattar prisbeslut och hur du själv sätter rätt priser.

De flesta företag sätter sina priser baserat på kostnader, magkänsla eller enkla modeller i stället för att skapa sig en djupare förståelse för prissättningen och dess effekt på kunder och konkurrenter.

Många företag har också en relativt låg förståelse om relationen mellan pris, försäljningsvolymer och kostnad. Undersökningar visar att så många som 80 procent inte vet hur de genererar sin lönsamhet (EPP price maturity report 2019).

Med en ökad komplexitet med fler försäljningskanaler, både fysiska och digitala, kommer också ett ökat behov att ha rätt pris i rätt affärssituation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Grunderna i prissättning och kopplingen mellan pris, volym och lönsamhet och hur förbättrad prissättning kan öka både försäljningsvolymen och lönsamheten
 • Varför värdebaserad prissättning är den bästa prissättningsmetoden och kan hantera alla typer av produkter och tjänster oavsett om företagets prisstrategi är lågpris eller premium
 • Beteendeekonomiska aspekter på prissättning; hur vi människor tar köpbeslut, och olika taktiska metoder hur det kan användas när vi sätter pris
 • Hur de bästa företagen jobbar med sin prissättning och hur man blir lika bra – Getting pricing done right
 • Vikten av segmentering och differentiering för att kunna erbjuda rätt produkt till rätt pris vid rätt tillfälle
 • Skillnader och likheter i prissättning inom B2B, B2C och mellan fysiska produkter, serviceerbjudande och digitala lösningar
 • Hur man sätter pris baserat på kundvärde och hur man beräknar kundvärdet
 • Övningar där du får applicera teorier och tekniker på ditt företag och affärsmodell

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för och påverkar företagets affärer och som behöver insikter och kunskap för att förstå hur rätt prissättning kan påverka försäljning och lönsamhet. Utbildningen passar både B2B- och B2C-företag.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
 • Ökad förståelse för varför priset är den viktigaste parametern för att uppnå lönsamhet, tillväxt och kostnadskontroll
 • En strategisk och helhetssyn på prissättning och hur man skapar värde genom olika prisstrategier och förbättrar kvaliteten på ditt företags prissättningsprocess
 • Förståelse för beteendeekonomi och hur kunder fattar sina prisbeslut samt praktiska tips hur man kan öka både betal- och köpvillighet
 • Kunskap om fördelarna med värdebaseradprissättning och varför det är den bästa prissättningsmetoden
 • Praktiska och användbara insikter och effektiva verktyg för att ta företagets prissättning till en ny nivå

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Prissättning – företagets viktigaste beslut

 • Grundläggande kunskaper om prissättning och prisstrategier
 • Kopplingen mellan pris, volym och kostnad
 • Praktiska övningar i hur du kan identifiera områden för att förbättra företagets tillväxt och lönsamhet, samt exempel på hur man mäter effekten av prisförändringar

10.15 Kaffe

10.30 Det kommersiella perspektivet

 • Förståelse för begreppen betalningsvilja, priselasticitet, beteendeekonomi och price power
 • Hur kunder fattar sina prisbeslut
 • Övningar i hur du kan applicera kunskap om beteendeekonomi i praktiken för att öka försäljningen

12.00 Lunch

13.00 Värdebaserad prissättning

 • Värdebaserad prissättning och varför alla priser kan och bör baseras på kundvärde
 • Hur man sätter pris baserat på kundvärde
 • Övningar för att få praktiska erfarenheter i att identifiera och beräkna kundvärde

15.00 Fika

15.15 Från teori till praktik – Make it happen

 • Organisera er prissättning.
 • Etablera och implementera prisstrategier, prisprocesser och metoder anpassad till företagsstorlek och affärsupplägg
 • Praktiska exempel att ta med sig till nästa ledningsgruppsmöte

16.30 Sammanfattning med tid för frågor

17.00 Kursen avslutas

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera