START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Beteendeekonomi och beslutspsykologi – så tar du bättre strategiska och ekonomiska beslut

Forskning i beteendeekonomi och psykologi visar att vi människor ofta fattar dåliga beslut för att hjärnan snabbt och enkelt ”serverar” oss beslutsunderlag. Det kan handla om att vi naturligt är överoptimistiska eller bara tillgodogör oss information som stödjer vår egen uppfattning. Denna utbildning handlar om hur du kan använda dig av insikter från forskningen för att övervinna dessa instinkter och göra bättre omvärldsanalyser, och därigenom ta mer aktiva och bättre strategiska och företagsekonomiska beslut.

KURSINFORMATION

1 dag, 09:00–17:00

Pris: 9 900 kr exkl. moms

KURSTILLFÄLLEN

14 okt 2021

Fysisk kurslokal, Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

HAR DU FRÅGOR?

Ida Gustavsson

info.utbildning@bonniernews.se

079-098 45 15

Intresset för beteendeekonomi har vuxit de senaste åren. Det visar sig inte minst genom att en stor del av Nobelprisen i ekonomi ges till forskare som påverkats av beteendevetenskaperna, speciellt psykologi. Denna utbildning, som har en förankring i företags- och nationalekonomi, syftar till att förbättra din omvärldsanalys och ge dig ett antal viktiga redskap för att fatta bättre beslut.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Aktivt och passivt beslutsfattande
Hur aktivt och passivt beslutsfattande går till och hur du kan använda dessa insikter för mer kontrollerade beslutsprocesser.

2. Omvärldsanalys
Hur hjärnans brister avseende datainsamling påverkar dig, hur informationsförmedling påverkas av olika aktörer och hur du kan förbättra din förmåga att faktiskt se omvärldsfakta.

3. Tankeprocesser och dess snedvridningar
Vår vilja att överleva gör att vi är snabba på att fatta beslut men vi har en förmåga att till exempel förenkla komplexa förhållanden, överdriva risker och undvika det som är negativt (biases och heuristics). Genom att vara medveten om detta kan du övervinna dessa och ta bättre beslut.

4. Hur dominanta krafter (exempelvis maktspråk och visst kroppsspråk) i företag påverkar beslut
Hur tribalism, det vill säga vår starka drivkraft att tillhöra grupper (exempelvis att få vara kvar i en styrelse) kan göra oss medgörliga, och individuella och gruppbaserade maktspel i organisationen. Maktspel finns på olika nivåer och vi lär oss identifiera de tydligaste.

5. Finansiella teorier och andra myter i beslutsprocesserna
Några av de finansteoretiska byggstenarna ifrågasätts sällan trots att de kan vara av begränsad nytta eller till och med bidra till dåliga beslut. Vi går igenom några av dessa vilket gör att det kommer vara lättare att bidra till investeringsbeslut exempelvis.

6. Hur du skapar bättre beslutprocesser och bemöter sociala utmaningar med att ha en avvikande uppfattning
Att vara en kritiskt granskande medlem i beslutsprocesser, att gå mot strömmen eller vara djävulens advokat, kan vara en social utmaning som måste hanteras om man skall göra nytta långsiktigt.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Företagets olika beslutsfattare som vill minska de finansiella, strategiska och operativa riskerna, fatta mer etiskt korrekta beslut samt öka värdet på företaget genom ett bättre och mer holistiskt beslutsfattande. Det kan vara styrelsemedlemmar eller personer i ledningen för företag som står inför viktiga beslut.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få bättre omvärldsanalys och acceptabelt beslutsfattande genom faktabaserad omvärldsanalys, insikter om medarbetares och det egna beteendet samt förståelse för beslutsprocessen.


PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 -10.30 Grunderna i omvärldsanalys och beslutsfattande
Vi går igenom grunderna i passiva och aktiva tankeprocesser och hur vårt arv som jägare fortsätter att påverka oss till att ta dåliga beslut. Här går vi igenom passivt tänkande, reaktioner som sitter i ryggraden men som ofta är fel – och aktivt tänkande, den process då vi verkligen får anstränga oss och som gör att vi kan komma närmare någon form av acceptabel logik. Vi lär oss bland annat att se maktbeteende hos medarbetare, hur sökandet till olika stammar påverkar oss, hur olika narrativ kommer i vägen för bra beslut och exempelvis hur myter påverkar oss.

10.30 Kaffe

10.45-12.00 Grunderna för att använda beteendeekonomi i omvärldsanalysen
Vi går igenom viktiga fallgropar för bra ekonomiskt beslutsfattande och alternativa perspektiv på̊ finansiella och strategiska teorier samt de viktigaste beteendeekonomiska perspektiven på̊ beslutsfattande. Vi applicerar det tidigare passets insikter på bolagets syfte, strategi och finansiella verklighet för att skapa bättre beslutsprocesser. Vi studerar olika informella kopplingar i styrelserummet och maktbeteende i praktiken. Vi går igenom de vanligaste snedvridningarna (bias) och snabba felbeslut (heuristics).

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Grunderna för beteendeekonomiska beslutsprocesser
Introduktion till kritisk analys av finans och strategi-förhållanden. Vi analyserar företagsekonomiska myter och företagets verkliga syften och styrning och hur vi kan skapa bättre processer för beslutsfattande. I detta pass går vi igenom ett antal faktiska och historiska beslut för att se vad som skett och hur det kunde gjorts annorlunda.

14.30 Kaffe

14.45-16.30 Innan du tar det där viktiga strategiska beslutet
Gemensam genomgång av ett faktiskt företagsbeslut med detaljerad koppling till ett antal viktiga psykologiska och beteendeekonomiska perspektiv som bör inkluderas för att nå̊ mer holistiska, etiska och ekonomiskt fördelaktiga beslut. Vi studerar 12 olika perspektiv på det potentiella beslut som skall fattas och som bör leda till att vi får mer insikter och struktur inför det viktiga beslutet.

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut


Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer