START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.

Alla utbildningar

9
mars 2021

Att leda i förändring – tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap

Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller ...
9
mars 2021

Certifierad professionell styrelseledamot (onlinekurs)

Välkommen till vår certifierade styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt ...
11
mars 2021

Att hantera misskötsel i anställningen – och hur du gör rätt från början

Misskötsel i anställning kan bland annat handla om samarbetsproblem, bristande arbetsinsats, olovlig frånvaro, alkohol- eller drogmissbruk, våld och stöld. Denna ...
11
mars 2021

Marknadsföring på Linkedin – strategi, innehåll och annonsering

Välkommen till en praktiskt inriktad heldagsutbildning i hur ditt företag kan använda Linkedin framgångsrikt som marknadsföringskanal. Du får lära dig ...
11
mars 2021

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Beteendedesign och nudging handlar om att omsätta psykologiska insikter från forskningen inom beteendeekonomi i praktiken. Under denna heldagsutbildning får du ...
16
mars 2021

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

Denna utbildning handlar om hur du i praktiken kan arbeta strategiskt, aktivt och metodisk med mångfald och inkludering. Du får ...
16
mars 2021

Prissättning – ökad försäljning och lönsamhet med optimerade priser

Ett företags vinst drivs av försäljningsvolym, kostnad och pris. Prissättning är ofta den variabel som ägnas minst fokus, trots att ...
16
mars 2021

Kommunikativt ledarskap – så kommunicerar du effektivt och får motiverade medarbetare

Som ledare handlar en mycket stor del av din vardag om kommunikation. För att få bästa tänkbara förutsättningar för dig ...
17
mars 2021

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går ...
17
mars 2021

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som ...
18
mars 2021

Arbetsrätt i praktiken – från rekrytering till avslutad anställning

Denna utbildning syftar till att ge dig som är chef med personalansvar, eller har annan befattning där du kommer i ...
23
mars 2021

Att leda andra utan att vara chef

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att ...
23
mars 2021

Så lyckas du på Amazon – steg för steg

Amazons etablering i Sverige förväntas skaka om den svenska e-handeln i grunden. Även om plattformen är ett hot mot många ...
23
mars 2021

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Från och med 2021 blir det lagkrav för alla företag som omfattas av lagstadgad hållbarhetsredovisning att redovisa enligt den nya ...
23
mars 2021

Diplomerad vd – ansvaret, ledarskapet och verktygen för att lyckas

Att vara vd och ha det yttersta ansvaret för såväl medarbetare som kunder, ekonomi och samtidigt ha koll på lagstiftning, ...
24
mars 2021

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom att EU:s handlingsplan för hållbara finanser nu implementeras blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Med Taxonomin och Disclosure-förordningen ...
24
mars 2021

Employer branding och employee engagement – så attraherar och engagerar du talangerna

Att attrahera, engagera och utveckla de bästa talangerna och medarbetarna är en av de mest avgörande utmaningarna för att verksamheten ...
24
mars 2021

Företagsvärdering i praktiken – privata onoterade bolag

Denna utbildning, som riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsvärdering, syftar till att ge heltäckande kunskaper och ...
25
mars 2021

Optimera onlineförsäljningen – strategier och metoder för framgångsrik e-handel

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt och metodiskt för att lyckas med e-handeln och optimera din försäljning online. ...
25
mars 2021

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på byggnader i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort ...
25
mars 2021

Fastighetsvärdering i praktiken

Välkommen till denna grundläggande utbildning i att göra fastighetsvärderingar. Du får lära dig att bedöma en fastighets marknadsvärde enligt ortspris- och ...
13
april 2021

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

Denna utbildning handlar om hur ESG (Environmental, Social and Governance) i analyser och strategier kan belysa de mervärden och merrisker ...
13
april 2021

Google Analytics och webbanalys

Under denna heldagsutbildning i Google Analytics och webbanalys får du lära dig att analysera var dina besökare kommer ifrån, hur ...
13
april 2021

Masterclass presentationsteknik

Att snabbt kunna ställa sig inför en publik, mötesdeltagare eller kunder och kunna fånga uppmärksamhet och skapa intresse är en ...
14
april 2021

Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar

Ett hårdare medieklimat och drevmentalitet och kunder som ställer högre krav på transparens och korrekt agerande gör att företags och ...
15
april 2021

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag (onlinekurs)

Välkommen till vår utbildning i börsrätt som riktar sig till ägare, styrelse, företagsledning och andra som behöver nödvändig kunskap inom ...
20
april 2021

Leda och utveckla team – så skapar du en högpresterande grupp

Denna tvådagarsutbildning handlar om hur du utvecklar en grupp mot att bli ett effektivt och sammansvetsat team. Du får verktyg ...
20
april 2021

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
20
april 2021

Förhandlingsteknik – metoder och verktyg som gör dig till en bättre förhandlare

Denna utbildning syftar till att ge dig konkreta metoder och kunskaper i beslutspsykologi som gör dig till en bättre förhandlare. ...
21
april 2021

Valutariskhantering – valutamarknaden och valutasäkring i praktiken

Utlandsaffärer innebär många olika slags risker och Covid-19 påverkar i hög grad företags valutarisker både när man importerar och exporterar. ...
21
april 2021

Skala upp företaget – så går du från ägarlett till ägarstyrt

Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd. ...
22
april 2021

Compliance i praktiken – regelverk, organisation och riskhantering

Denna utbildning riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med compliance, både på företag som står under Finansinspektionens ...
27
april 2021

Scaling Up – metodik och verktyg för att skala upp företaget

Vad är det som gör att vissa företag lyckas skala upp och växa snabbt medan andra står kvar och stampar, ...
28
april 2021

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra ...
4
maj 2021

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Under denna utbildning får du lära dig om hur fastighetstransaktioner går till i praktiken. Vi går igenom det juridiska ramverket ...
4
maj 2021

Fastighetsvärdering och fastighetsanalys (5 dagar)

Välkommen till denna utbildning som syftar till att ge dig fördjupad förståelse för fastighetsvärdering och fastighetsanalys. Kursen, som omfattar fem ...
4
maj 2021

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Genom Customer Experience (CX) och Customer Journey Mapping kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och därigenom utveckla ...
4
maj 2021
FULLBOKAT!

Certifierad professionell styrelseledamot

Välkommen till vår certifierade styrelseutbildning, som syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att på ett professionellt sätt ...
5
maj 2021

Optimera finansiella kostnader – så lyckas du med skuldförvaltning och räntesäkring

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med att optimera företagets låneportfölj genom att pressa räntekostnader samtidigt som du minimerar ...
6
maj 2021

Värdebaserad B2B-försäljning – metodik och verktyg för att lyckas

Många B2B företag talar om värdebaserad försäljning men få arbetar systematiskt med att utveckla sin egen process. Denna utbildning syftar ...
6
maj 2021

Skriva säljande texter – verktyg och metoder för att lyckas

Denna utbildning handlar om att skriva texter med syfte att sälja. Du får lära dig konkreta metoder, knep och tips ...
18
maj 2021

Portföljteori – beräkna risk, avkastning och optimera portföljer

Denna utbildning riktar sig till kapitalförvaltningsrådgivare, private bankers och andra som är intresserade av kapitalförvaltning. Du får lära dig hur ...
18
maj 2021

Investeringsbedömning – metoder, processer och kalkyler för rätt beslut

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att göra investeringsbedömningar i samband med beslut om en fastighet eller en lokal ...
18
maj 2021

M&A i praktiken – steg för steg

Välkommen till vår praktiskt inriktade M&A-utbildning. Du får lära dig hur olika transaktionstyper fungerar och dess för- och nackdelar. Vi ...
20
maj 2021

Uppsägning av medarbetare – arbetsbrist och personliga skäl

Att säga upp medarbetare är inte något som man vill göra, men ibland är det ofrånkomligt. Det kan handla om ...
20
maj 2021

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

Svartarbete, illegal arbetskraft, korruption, penningtvätt och bedrägeri har blivit allt vanligare och mer organiserat i personalintensiva branscher som bygg, städ ...
20
maj 2021

Beteendeekonomi och beslutspsykologi – så tar du bättre strategiska och ekonomiska beslut

Forskning i beteendeekonomi och psykologi visar att vi människor ofta fattar dåliga beslut för att hjärnan snabbt och enkelt ”serverar” ...
25
maj 2021

Diplomerad investerare i tillväxtbolag – för kvinnor

Denna diplomutbildning riktar sig till kvinnor som vill ha fördjupad kunskap i att lyckas med investeringar i onoterade tillväxtbolag i ...
25
maj 2021

Så lyckas du med digitala möten – verktyg och metoder (onlinekurs)

Denna utbildning riktar sig till dig som leder eller deltar i digitala möten och vill bli bättre på att skapa ...
26
maj 2021

Att leda en ledningsgrupp – verktyg och strategi för en högpresterande ledningsgrupp

Som vd och högre chef är ledningsgruppen sannolikt ditt viktigaste verktyg för att lyckas med ditt uppdrag. Denna utbildning handlar ...
1
juni 2021

Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltal

Som chef och beslutsfattare har du ofta ett stort ekonomiskt ansvar och dina beslut påverkar direkt företags lönsamhet och kassaflöde. ...
1
juni 2021

Event och möten i praktiken – så lyckas du

Detta är en praktiskt inriktad kurs för dig som planerar och genomför alla typer av event och möten, till exempel ...
8
sept 2021

Konflikthantering och svåra samtal – så hanterar du besvärliga personer

Välkommen till denna tvådagarsutbildning i att hantera konflikter, besvärliga personer och svåra situationer. Vi går igenom hur du kan förebygga ...
14
sept 2021

IR certifierad grundutbildning

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper ...
16
sept 2021

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag

Välkommen till vår utbildning i börsrätt som riktar sig till ägare, styrelse, företagsledning och andra som behöver nödvändig kunskap inom ...
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer