17
okt 2018

Certifierad professionell styrelseledamot

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till ...
24
okt 2018

Att leda andra utan att vara chef

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att ...
25
okt 2018

Styrelseledamot i fond och bank – effektivare regelefterlevnad och mer fokus på strategi och affärsutveckling

Styrelsearbete i bank och kreditinstitut handlar idag till merparten om risk och att klara regelefterlevnad, istället för att vara en ...
6
nov 2018

Att leda andra utan att vara chef

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att ...
7
nov 2018

Certifierad professionell styrelseledamot

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till ...
8
nov 2018

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som ...
8
nov 2018

Företagsvärdering i praktiken – FULLBOKAT!

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
13
nov 2018

Masterclass presentationsteknik – FULLBOKAT!

Att snabbt kunna ställa sig inför en publik, mötesdeltagare eller kunder och kunna fånga uppmärksamhet och skapa intresse är en ...
13
nov 2018

Att leda i förändring – tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap

Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller ...
13
nov 2018

Masterclass Investor Relations – strategier, positionering, budskap och aktiviteter

Den här utbildningen handlar om hur du lyckas med Investor Relations genom rätt strategi, positionering, budskap och aktiviteter. Syftet är ...
13
nov 2018

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg – FULLBOKAT!

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som ...
13
nov 2018

Ledarskap – så kommunicerar du effektivt och får motiverade medarbetare

Som ledare handlar en mycket stor del av din vardag om kommunikation. För att få bästa tänkbara förutsättningar för dig ...
14
nov 2018

Förhandlingsteknik – metod och verktyg för framgångsrika förhandlingar

Denna utbildning, som bygger på en modell i förhandlingsteknik utvecklad vid Harvard, syftar till att ge dig tydliga verktyg, metoder ...
14
nov 2018

Företagsförsäljning – så säkerställer du ett framgångsrikt ägarskifte

Äger du ett bolag som står inför ett ägarskifte eller en försäljning? Kanske är det ett av de cirka 100 ...
14
nov 2018

Optimera e-handeln – strategier och metoder för framgångsrik onlineförsäljning

Försäljningen flyttar snabbt online, kundernas digitala köpbeteenden blir alltmer komplexa och konkurrensen hårdnar, inte minst när Amazon nu kliver in ...
15
nov 2018

Så lyckas du med företagsförvärvet

Denna utbildning riktar sig till dig som vill lära dig hur du lyckas med ett företagsförvärv. Kanske vill du förvärva ...
15
nov 2018

Hållbar ekonomi – så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning handlar om hur du räknar på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge ...
20
nov 2018

Kundlojalitet och CRM – så får du trogna kunder i en datadriven värld

Digitalisering och likriktning i utbuden gör att kundlojaliteten sjunker och kunderna känner sig allt mer fjärmade från företag och varumärken. ...
20
nov 2018

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping – FULLBOKAT!

Genom Customer Experience (CX) och Customer Journey Mapping kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och därigenom utveckla ...
21
nov 2018

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
22
nov 2018

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver ...
27
nov 2018

Masterclass presentationsteknik

Att snabbt kunna ställa sig inför en publik, mötesdeltagare eller kunder och kunna fånga uppmärksamhet och skapa intresse är en ...
27
nov 2018

Certifierad professionell styrelseledamot

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till ...
4
dec 2018

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som ...
5
dec 2018

Att leda andra utan att vara chef

Under denna tvådagarsutbildning får du som leder andra utan att ha ett formellt chefsansvar metoder och konkreta verktyg för att ...
11
dec 2018

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Genom Customer Experience (CX) och Customer Journey Mapping kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och därigenom utveckla ...
17
dec 2018

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
15
jan 2019

Nudging – påverka beslutsprocesser med beteendevetenskapliga verktyg

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Metoden får allt mer uppmärksamhet av organisationer som ...
15
jan 2019

Ledarskap – så kommunicerar du effektivt och får motiverade medarbetare

Som ledare handlar en mycket stor del av din vardag om kommunikation. För att få bästa tänkbara förutsättningar för dig ...
16
jan 2019

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
17
jan 2019

Optimera e-handeln – strategier och metoder för framgångsrik onlineförsäljning

Försäljningen flyttar snabbt online, kundernas digitala köpbeteenden blir alltmer komplexa och konkurrensen hårdnar, inte minst när Amazon nu kliver in ...
17
jan 2019

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Beteendedesign och nudging handlar om att omsätta psykologiska insikter från forskningen inom beteendeekonomi i praktiken. Under denna heldagsutbildning får du ...
22
jan 2019

Certifierad professionell styrelseledamot

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till ...
22
jan 2019

Kundresan – Customer Experience och Customer Journey Mapping

Genom Customer Experience (CX) och Customer Journey Mapping kan du skapa insikter och förståelse för dina kunder och därigenom utveckla ...
24
jan 2019

Employer branding och employee experience – så attraherar och behåller du talangerna

Att attrahera, behålla och utveckla de bästa talangerna och medarbetarna är en av de mest avgörande utmaningarna för att verksamheten ...
24
jan 2019

Kundlojalitet och CRM – så får du trogna kunder i en datadriven värld

Digitalisering och likriktning i utbuden gör att kundlojaliteten sjunker och kunderna känner sig allt mer fjärmade från företag och varumärken. ...
28
jan 2019

Diplomerad Risk Manager

Välkommen till vår omfattande femdagarsutbildning Diplomerad Risk Manager. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper i risk management, praktiska verktyg och ...
29
jan 2019

Beteendedesign och nudging på digitala plattformar

Beteendedesign och nudging handlar om att omsätta psykologiska insikter från forskningen inom beteendeekonomi i praktiken. Under denna heldagsutbildning får du ...
30
jan 2019

IR certifierad grundutbildning

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper ...
30
jan 2019

Ny som chef – metoder och verktyg för att lyckas i din nya roll

Denna utbildning syftar till att ge dig som är nybliven chef verktyg, metoder och praktisk träning som gör dig till ...
5
feb 2019

Certifierad professionell styrelseledamot – fördjupningskurs

Denna utbildning riktar sig till dig som har gått den grundläggande utbildningen i Certifierad professionell styrelseledamot eller liknande utbildning eller har ett ...
5
mar 2019

Certifierad professionell styrelseledamot

Som delaktig i ett företags styrelsearbete förväntas du ha koll på ditt formella ansvar samtidigt som du aktivt bidrar till ...
7
mar 2019

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
12
mar 2019

Diplomutbildning compliance finansiell sektor

För att arbetet med compliance ska bli framgångsrikt krävs både en funktion som ansvarar för regelefterlevnad och en företagskultur där ...
13
mar 2019

Hållbar ekonomi – så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning handlar om hur du räknar på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge ...
14
maj 2019

Företagsvärdering i praktiken

Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med företagsförvärv, till exempel medlemmar i ledningsgrupper, styrelseledamöter och konsulter. ...
Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies