ANNONS:
Till Di.se

Innehåll från Eurocard

Start ANNONS

Få koll på utgifterna med företagets kort

Risk för bedrägerier, policybrott och otydligt betalningsansvar. Det är vanliga argument för att inte skaffa företagskort till de anställda. Nya lösningar kan lösa farhågorna.

Läs om Eurocards företagskort här.

Ska de anställda ha ett företagskort för arbetsrelaterade utgifter eller inte? Det är förmodligen en av de vanligaste frågorna företagen diskuterar internt kring utläggshanteringen.
– Det är ett ämne som ständigt är uppe och det landar alltid i samma frågeställning: Vem bär betalningsansvaret? säger Kristian Hovden, försäljningschef för Eurocard.

Ofta oroar
sig företagsledningen för att de anställda inte klarar av att hålla isär företagets kortköp med de privata. Med andra ord tror man att risken är stor för att kortpolicyn inte följs.
– Vi vill vända på frågan: Vem känner de anställda bäst? Det gör ju företaget. Har man en genomarbetad policy i vad som gäller, i kombination med ordentliga rutiner för uppföljning, får man också kontrollen som behövs.

Just uppföljningen, ”spårbarheten” i de företagslösningar Eurocard erbjuder ger företaget de verktyg som behövs för att skapa sig trygghet över de anställdas utgifter, menar Hovden:
– Det ger direkt en ökad kontroll över vad de anställda kan göra med kortet. Man kan limitera korten väldigt detaljerat nuförtiden, ända ner till branscher det är tillåtet att handla på.

Spårbarheten hos företagskorten ger inte bara ökad kontroll, utan även möjligheter till bättre affärer i framtiden, enligt Hovden:
– Man kan styra beslutsunderlaget på ett smidigare sätt eftersom det finns mer data att tillgå. Om man exempelvis ska förhandla om nya taxiavtal går det enkelt att se hur mycket pengar som spenderas på taxiresor.
Samtidigt förenklas utläggsredovisningen i samtliga led:
– För den interna ordningens skull är företagskortet bra för alla. De anställda behöver inte göra utlägg med sina privata kort och sedan lägga tid på att redovisa kvitton. Företaget får i sin tur detaljerad kontroll på utgifterna och enklare intern administration, eftersom allt redan är digitaliserat och på ”rätt” kostnadsställe redan från början.

Så får du bättre kontroll över kostnaderna – läs här

Därför är företagskort en bra lösning:
1. Skapar ökad kontroll och spårbarhet över utgifterna
2. Ger möjlighet att i detalj styra inköpen.
3. Bättre överblick och mer data.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eurocard och ej en artikel av Dagens industri

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Eurocard och ej en artikel av Dagens industri

Tyck till