ANNONS:
Till Di.se

Innehåll från

Start ANNONS

Därför behövs en ny hjärtskyddslag

Hjärtstopp bör ingå i lagen om skydd mot olyckor. Det föreslår Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
– För att fler ska överleva behöver vi öka antalet hjärtstartare på offentliga platser, säger hon.

Ge en julgåva till forskningen och få en hjärtstartare till ditt företag.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Endast 5-10 procent överlever.

För drabbade som direkt får hjälp av en hjärtstartare är chansen att överleva ungefär 70 procent, visar såväl svensk som internationell forskning.

Med detta som bakgrund har regeringen utrett möjligheterna att stifta en lag om hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Svaret blev negativt. I höstbudgeten skriver regeringen att en lag om hjärtstartare på offentliga platser innebär en detaljstyrning av sjukvården som bryter mot det kommunala självstyret.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, är kritisk till regeringens slutsats:

– Hjärtstartare faller inte under hälso- och sjukvård utan är en första hjälpen-insats. I dag är det exempelvis en självklarhet att det finns brandsläckare i miljöer där många människor vistas, och Sverige har sedan många år lagstiftat om skydd vid bränder. Det borde vara lika självklart att det finns hjärtstartare.

Lidandet för de drabbade är naturligtvis detsamma, men långt fler dör varje år av hjärtstopp än i bränder. Förra året dog 113 personer i brand i Sverige medan runt 9 500 personer avled av plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstopp bör ingå i lagen om skydd mot olyckor, anser Kristina Sparreljung.

– På så sätt kan tillgången till hjärtstartare regleras på samma sätt som tillgången till brandsläckare. Varför skulle hjärtstartare och hjärtskydd vara mer inskränkande i det kommunala självstyret än brandskydd?

Såväl privata verksamheter som ideella organisationer har tagit initiativ till att fler ska ha tillgång och närhet till en hjärtstartare. Ett exempel är kampanjen Hjärtsäkra Sverige. Engagemanget har gett resultat: Antalet hjärtstartare har ökat på bara sex-sju år från 5 000 till över 40 000 i dag.

Enligt regeringen räcker dessa initiativ, i kombination med det ansvar som hälso- och sjukvården har.

– Jag håller inte med. Det är orimligt att enkla insatser som kan rädda så många liv fortsättningsvis också ska vara beroende av ideella krafter. Med en statligt eller kommunalt styrd placering av hjärtstartare kan man se till att det blir en mer rättvis och jämlik tillgång än i dag.

Kristina Sparreljung påpekar att ambulansernas responstid vid hjärtstopp – den tid det tar från larm till ambulansens ankomst – har ökat kraftigt sedan 1990-talet.

– Det gör det ännu viktigare med tillgång till hjärtstartare.

Ge en julgåva till forskningen och få en hjärtstartare till ditt företag.

8 av 10 företag har ingen hjärtstartare

• 78 procent av företagen i Sverige har ingen hjärtstartare på arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Hjärt-Lungfonden har gjort bland små och medelstora företag.

• Företag som skänker 50 000 kronor eller mer till Hjärt-Lungfonden får en hjärtstartare (värde cirka 20 000 kronor) till sin arbetsplats. Med en hjärtstartare på arbetsplatsen kan ni rädda liv.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med och ej en artikel av Dagens industri

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med och ej en artikel av Dagens industri

Tyck till