ANNONS:
Till Di.se
Start Pressrelease

Nacka kommun om Välfärdsutredningen – Bättre att fokusera på kvalitet än att stoppa vinster

 

Välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsningar och utökade tillståndskrav inom välfärdsområdet begränsar kvalitetsutveckling samtidigt som valfriheten minskas kraftigt. Detta påtalar Nacka kommun i sitt yttrande till regeringen i samband med delbetänkandet Ordningen och reda i välfärden.

 

- Vi avstyrker kraftigt utredningens förslag, det är bättre att fokusera på kvalitet än att stoppa vinster, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Det viktiga är inte om vård, omsorg och pedagogik genererar vinst eller inte. Det viktiga är kvaliteten. Avgörande för den gemensamt finansierade välfärden är att medborgarna får en verksamhet av hög kvalitet.

Fokus på kvalitet saknas

Utredningens ensidiga fokus är att vinst inom dessa områden i sig är av ondo och inte bidrar till att utveckla välfärden. I stället borde uppföljning av kvalitet och utvecklad valfrihet vara i fokus.

- Med 30 års erfarenhet, 24 kundval och 450 privata anordnare i allt från skola och äldreomsorg till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, så kan vi med bestämdhet säga att valfrihet driver upp kvaliteten, fortsätter Mats Gerdau.

"Vill inte begränsa välfärdsentreprenörer"

- Valfriheten är en av orsakerna till att våra skolor ligger i topp i landet. Jag vill inte begränsa, utan i stället se fler innovativa och långsiktiga välfärdsentreprenörer i Nacka, avslutar Mats Gerdau.

Nacka kommun avstyrker förslagen om vinstbegränsning och om en utökad tillståndsplikt för att leverera gemensamt finansierad välfärd. Bortsett från att de hämmar utbudet av anordnare är de lagtekniska lösningarna undermåliga.

 

Nacka kommuns yttrande i tre punkter:

  • Fel att fokusera på vinst och på att öka administrationen
  • Mångfald och valfrihet behövs för att möte framtidens utmaningar
  • Konkurrens och valfrihet driver kvalitetsutveckling

 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: www.nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News
Vill du också synas med dina nyheter på DI.se? Läs mer om publicering på DI.se
Tyck till