Bra fart på svensk ekonomi

Publicerad: 2016-02-01 10:26 | Längd: 00:51
Sveriges BNP växer sannolikt snabbt, men hastigheten är inte fullt så hög som antytts i KI:s konjunkturbarometer.

Mer på Di Play