ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Yrkena där alla får jobb

  • Foto: TT

Det var länge sedan arbetsmarknaden var så het som nu. Och flera branscher skriker efter arbetskraft. Här är branscherna där nästan alla får jobb.

Vill du bli arkitekt är arbetsmarknaden god just nu. Arbetslösheten hos medlemmarna i fackförbundet Svenska arkitekter ligger på blygsamma 0,62 procent och marknaden skriker efter arkitekter.

Det finns även en hel del andra yrken som behöver mer arbetskraft, vilket framkommer i Arbetsförmedlingens prognos över bristyrken. Ett av yrkena där konkurrensen är liten för att få jobb är lastbilsförare.

"Vi ser att branschen kommer behöva upp emot 50.000 nya lastbilsförare inom de kommande tio åren", säger Lasse Holm, projektledare i Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Anledningen till den stora förarbristen beror på flera faktorer. Dels beror det på digitaliseringen, där allt fler affärer görs online, vilket innebär ökade transporter av varor. Dels utbildas det för få lastbilsförare. Unga människor söker sig inte till yrkesutbildningen i gymnasiet. Något som kan skyllas på branschens tidigare rykte.

"Yrket är inte som det var för 30 år sedan, när det var tungt och skitigt. Fordonen är oerhört mycket lättare att köra och arbetsmiljön blir bättre", säger han.

Tidvis, menar branschorganisationen, kan arbetet som lastbilsförare vara hårt, men det håller på att bli bättre. Samtidigt ser Lasse Holm positiva trender. Exempelvis söker sig fler kvinnor till lastbilsföraryrket nu än tidigare. Och han tror också att branschen kommer locka till sig fler människor i längden.

Ett annat yrke som behöver arbetskraft är psykologin. Efterfrågan på psykologer är stor på flera håll i landet och Arbetsförmedlingen bedömer konkurrensen mellan arbetssökande psykologer som liten.

"Trots att det tillkommit nya utbildningsorter för psykologer har vi fortfarande en jättestor brist inom alla områden, som inom psykiatrin, skolan och primärvården", säger Anders Wahlberg, ordförande i Sveriges psykologförbund.

Konsekvenserna av bristen blir att skolelever och människor inom psykiatrin och vården inte får någon psykologisk utredning eller behandling. Upp emot 40 procent av de som är sjukskrivna i dag lider av psykisk ohälsa, så behovet är stort, enligt Sveriges psykologförbund.

"Tyvärr går det inte att lösa snabbt, det här problemet. Det är viktigt att psykologprogrammen kan ge högkvalitativ utbildning. Men man skulle kunna kolla om det går att utöka kullarna av studenter, så att det blir en bättre genomströmning till branschen", säger Anders Wahlberg.

En annan aspekt som han tar upp är att det varit svårt för psykologer som utbildat sig utomlands att komma in på arbetsmarknaden. Men socialstyrelsen ska tillsammans med universiteten se om det kan genomföras kompletteringsutbildningar, vilket är viktigt att få i gång.

"Utöver det finns det inga givna lösningar. För den som vill bli psykolog går det inte att ta en snabbkurs, direkt", säger han.

Och någon förbättring i framtiden ser han inte direkt, då behovet av psykologer ökar allt mer i framtiden och bristen tror han kommer att bestå de kommande åren.

"Det är ett framtidsyrke", säger Anders Wahlberg.

Något som yrkena arkitekter, lastbilschaufförer och psykologer verkar ha gemensamt är just behovet av att utbilda fler människor. Andra jobb som skriker efter den arbetssugna, enligt Arbetsförmedlingen, är bland annat lärare, programmerare och VVS-installatörer. Branscher som är svåra att få jobb inom är bland annat inom journalistik, musik och statsvetenskap, vilket framgår i Arbetsförmedlingens prognos.

Tyck till