ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Vinnova ger bidrag trots ekobrott

  • Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren. Foto: Jonas Eng

Innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat 2,5 miljoner kronor till bolag där ordföranden stått under åtal, och nu dömts, för grov ekonomisk brottslighet.
”Vi gör inte den typen av kontroll”, säger Monica Hjertman, jurist på Vinnova.

I juli 2016 beslutade Vinnova, den statliga myndighet som ger ekonomiskt stöd till forskning och utveckling i det privata näringslivet, att betala 500.000 kronor till ett teknikbolag i södra Sverige.

Samtidigt stod bolagets ordförande under åtal för att vid flera tillfällen ha begått grova ekonomiska brott.

Den informationen var inget som Vinnova frågade efter. Myndighetens undersökning omfattar bara bolagen som söker stöd, inte personerna bakom.

”Vi ger bara bidrag till juridiska personer. Innan vi ger stöd kollar vi uppgifter om deras ekonomiska situation, vi tar upplysningar på företagen. Det är den kontroll vi gör”, säger Monica Hjertman, jurist på Vinnova, till Dagens industri.

Bolagets ordförande, som under våren 2017 figurerade i en stor rättegång, har ett antal styrelseuppdrag. Ett annat bolag han är ordförande i sökte också, och beviljades, stöd från Vinnova, på 2,1 miljoner kronor.

Inte heller där kontrollerade Vinnova personerna bakom bolaget. Till det andra bolaget skedde en första utbetalning, på 900.000 kronor, i våras. Utöver det är två utbetalningstillfällen planerade: ett i höst och ett nästa vår.

Har något av bolagen informerat om att dess ordförande står under åtal för grov ekonomisk brottslighet?

”Inte vad jag vet”, säger Monica Hjertman.

Personen som var ordförande i de två aktuella bolagen dömdes nyligen till ett och ett halvt års fängelse, samt näringsförbud i fem år. Han lämnade i maj styrelsen i det bolag som beviljades en halv miljon. Näringsförbudet innebär att han måste lämna samtliga sina styrelseuppdrag. Domen är dock överklagad, och i väntan på prövning i högre instans har domen inte vunnit laga kraft.

Dagens industri har bett att få intervjua Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren. Hon vill dock inte svara på frågor i ärendet, uppger myndighetens presskontakt Daniel Holmberg.

Hur lämpligt är det att skattemedel betalas till bolag som företräds av personer som står under åtal för ekonomisk brottslighet?

”Det kan man diskutera. Men det är inte vår sak att bedöma, om en person är lämplig eller inte. Är man åtalad är man inte dömd. Vi kan inte leka domstol. Det är inte vår sak att i förhand avgöra”, säger juristen Monica Hjertman.

Tycker du att någon borde göra en lämplighetsbedömning av företrädare för bolag som söker stöd hos er?

”Visst, man kan ha synpunkter på det, absolut. Men jag kan inte svara på om det är en lämplig väg att gå.”

I Vinnovas allmänna villkor för bidrag måste en mottagare informera om eventuella ekonomiska svårigheter. I de nya villkor som antogs 2017 står också att bidragsmottagare ska följa ”tillämpliga lagar och regler”. Någon formulering om att redogöra för pågående rättsliga processer finns dock inte, vare sig i ansökan eller under projekttiden.

”Det skulle vara att vi i våra utlysningar ställde ett krav att inga personer står under åtal. Det vore helt orimligt”, säger Monica Hjertman.

Kan man formulera det som ett krav på att Vinnova ska informeras om eventuella pågående rättsprocesser mot bolaget eller företrädare för bolaget?

”Det skulle man kunna tänka sig, absolut, det är inte uteslutet. Vi har inte diskuterat det, mig veterligen.”

Ett av de aktuella bolagen ska fortfarande få sammanlagt 1,1 miljoner kronor enligt Vinnovas beslut. Kommer de att betalas ut?

”Jag kan inte svara dig på rak arm. I och med att du har uppmärksammat oss på den här situationen får vi titta närmare på det”, säger Monica Hjertman.

2016 betalade Vinnova ut sammanlagt 2,9 miljarder kronor till totalt närmare 3.000 projekt.

Tyck till