ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Vill äga Höganäs för evigt

  • Jenny Lindén Urnes, som genom Lindéngruppen äger 50 procent av Höganäs. Foto: Lars Jansson

Den skånska metallpulvertillverkaren Höganäs har fått en flygande start med Wallenbergstiftelsernas FAM och Lindéngruppen som ägare.
”Vi ser vårt ägarsamarbete som evigt”, säger Jenny Lindén Urnes, ägare av Lindéngruppen.

I höst är det fyra år sedan Lindéngruppen, som varit huvudägare i Höganäs sedan 1980-talet, tillsammans med FAM lyckades köpa ut Höganäs från Stockholmsbörsen för ett bud värt cirka 11,5 miljarder kronor.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen. 2016 var det bästa året på länge för Höganäs”, säger Melker Jernberg som sedan 2014 är vd för Höganäs.

2016 förbättrades Höganäs rörelseresultat till 1.038 miljoner kronor från 866 Mkr året före.
Den justerade rörelsemarginalen blev 17 procent, vilket är den högsta på decennier. Resultatet drivs av en hög efterfrågan från bilindustrin, av att Höganäs stärker sina marknadspositioner och av valutamedvind.

”Automotive har gått bra. USA har varit okej, Europa har varit bra och Asien med Kina i spetsen har varit fantastiskt”, säger Melker Jernberg.

Höganäs basaffär är metallpulver för pressade och sintrade komponenter. När Höganäs fortfarande fanns på börsen var budskapet att Skånebolaget hade en tredjedel av den globala metallpulvermarknaden för pressning och sintring. Nu är Höganäs bedömning att marknadsandelen är något större än en tredjedel.

”En viktig fråga för styrelsen och oss ägare är att säkerställa att vi behåller den starka position som vi har i vår kärnaffär och växer i den. Melker och hans team har bevisat att vi befäster positionen och har en tillväxt. Det har finansiellt gått bättre än den plan vi i FAM satte upp när vi investerade i Höganäs”, säger Lars Wedenborn, vd för FAM.

Samtidigt som Höganäs två ägare, som äger exakt 50 procent vardera av bolaget, är tillfredsställda med den mer kortsiktiga utvecklingen genomsyras bolaget av ett produktutvecklingsarbete för att skapa nya marknader för metallpulver.

Melker Jernberg framhåller att det är viktigt för Höganäs att fokusera på konkurrensen med helt andra material utöver konkurrensen med andra metallpulvertillverkare.

”Det blir hämmande för oss att tänka på pulvermarknaden för sintrade och pressade komponenter. Vår mest betydelsefulla marknadsandel är hur många lösningar vi gör till bilindustrin eller industriapplikationer och då är konkurrenten en maskinbearbetad produkt, aluminium eller till och med plast”, säger Melker Jernberg.

Han betonar vikten av att bearbeta kunder längre fram i värdekedjan för att öka förståelsen för metallpulvrets möjligheter, samt internt utveckla nya användningsområden för metallpulver.

En av flera applikationer med stor potential för metallpulver är vattenrening, där vattnet renas genom att metallpulver absorberar tungmetaller, arsenik och cancerogent krom.
Att Höganäs inte längre är på börsen är en fördel när bolaget utvecklar nya applikationer för metallpulver, enligt ägarna.

”Det är lättare att göra en långsiktig investering som vår vattensatsning inom vårt nya affärsområde Environmental i en onoterad miljö”, säger Jenny Lindén Urnes.

Di träffar henne tillsammans vd Melker Jernberg och FAM:s vd Lars Wedenborn efter ett styrelsemöte i Höganäs.

Jenny Lindén Urnes är dotter till Lindéngruppens grundare Ulf G Lindén och är nu ordförande för gruppen. I Höganäs styrelse representerar hon Lindéngruppen tillsammans med sin make Erik Urnes.

”Vi ser samarbetet med FAM i Höganäs som evigt”, säger Jenny Lindén Urnes.

”Vi har samsyn i långsiktigheten, det är avgörande. I första punkten i aktieägaravtalet står det att vi ska äga Höganäs för evigt tillsammans. Det är vår utgångspunkt”, tillägger Lars Wedenborn.

Han pekar på att i FAM:s portfölj finns bolag där familjen Wallenberg varit storägare i mer än hundra år, till exempel Stora Enso och SKF.

En viktig del i samarbetet mellan huvudägarna är också att ha en neutral och oberoende ordförande i det rutinerade styrelseproffset Staffan Bohman.

Lindéngruppen gjorde noggranna utvärderingar före beslutet att köpa ut Höganäs tillsammans med FAM.

”Vi gjorde väldigt mycket due dilligence när vi skulle välja partner, vi visste att vi behövde en partner för att kunna köpa ut bolaget. Vi var väldigt glada när FAM ville vara med. Vi lyfter varandra som ägare. Vi lär oss mycket av den kompetens och nätverk som finns inom FAM”, säger Jenny Lindén Urnes.

Hon ser stora fördelar med att arbeta i en onoterad miljö, det gör Lindéngruppen även med sitt andra stora innehav, Beckers.

”Jag föredrar en onoterad miljö. Små och medelstora bolag som inte behöver kapital kan då ägna mer tid åt strategiska frågor. Vi kan vara mer fokuserade, management kan lägga mer tid på att arbeta strategiskt i stället för på delårsrapporter och kvartalstänket på börsen”, säger Jenny Lindén Urnes.

Tyck till