ANNONS:
Till Di.se
3:12-reglerna

Utdelning eller lön? Så ska du göra med vinsten i bolaget

  • Experter som Di talat med är överens om att varje företagare individuellt borde resonera sig fram till rätt lösning när det gäller att plocka ut vinst.

Egenföretagare ställs inför flera olika alternativ när det handlar om att plocka ut sin vinst från bolaget. Di har pratat med två experter som ger sina bästa råd kring valet mellan löneuttag eller utdelning.

Egenföretagare ställs inför flera olika alternativ när det handlar om att plocka ut vinst från sitt bolag. Lön, utdelning, pension eller till och med en försäljning av bolaget förekommer samtliga som alternativ för uttag. Men de olika uttagsformerna leder också till olika skatt, som ofta räknas ut med hjälp av krångliga tabeller och kvoter.

Två experter som Di talat med är därför rådande överens om att varje företagare individuellt borde resonera sig fram till rätt lösning tillsammans med sin revisor eller skatterådgivare. Men det finns däremot några allmäna utgångspunkter att ta hänsyn till när det handlar om att välja mellan lön eller utdelning.

Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank, tycker att det är viktigt att alltid ta ut viss lön från företaget för att kunna ta del av grundläggande social trygghet från samhället. Om möjligt är det bra att en företagare försöker ta ut lön åtminstone upp till sjukpenninggränsen, som ligger på 336.000 kronor per år.

”Om du blir sjuk eller tappar arbetsförmåga under en längre tid, över 14 dagar, så har du därmed rätt till full sjukpenning från Försäkringskassan”, säger Lars Hammarsten

Skatteexperten Thomas Erikson på SEB tycker också det är viktigt att ta ut lön, främst för att tjäna in de pensionspoäng som avgör hur stor din allmäna pension kommer att bli som gammal. Viktig att ta hänsyn till är dock skiktgränsen för statlig skatt på 452.100 kronor om året, menar han. 

Om man tjänar 452.100 kr eller mer om året tillkommer nämligen en 20-procentig statlig skattesats utöver den vanliga kommunalskatten, som vanligtvis ligger mellan 30 och 35 procent. Då hamnar företagaren i en situation där hen skattar bort mer än hälften av sin lön.

”Ytterst är det företagaren själv som måste avgöra vad man anser vara en rimlig skatt och hur mycket pengar den behöver för att leva, vad gäller privata omkostnader. Men de allra flesta företagare jag träffar vill ju räkna vad som leder till lägst skatt och vill därför inte hamna över gränsen på 452.100 kronor”, säger Thomas Erikson.

Lars Hammarsten på Swedbank rådger i sin tur företagare att inte ta ut mer än 496.305 kr i lön årligen, vilket är den högsta inkomsten för intjänande av allmän pension.

”Ett högre löneuttag än så ger strikt skattemässigt sämre utväxling”, säger han.

Han förstår dock att den nedre skiktgränsen för statlig skatt på 452.100 kronor – som Thomas Erikson på SEB rekommenderar – också kan vara attraktiv för företagare att inte passera.

”Den är ju något lägre än gränsen för pensionsgrundande inkomst men det är inte så stor skillnad, varför ganska många väljer att förhålla sig till gränsen för statlig inkomstskatt” säger Lars Hammarsten på Swedbank.

När det kommer till utdelning är reglerna ännu fler, och inte mindre komplicerade. Till skillnad från löneuttag så är en utdelning inte avdragsgill för bolaget. Detta innebär att företaget först måste betala 22 procent bolagsskatt på resultatet.

Men vid en specifik utdelning behöver bolaget inte betala några arbetsgivaravgifter överhuvudtaget, berättar Thomas Erikson på SEB.

”I första hand så är det företagets ekonomi som styr om man kan ta utdelning eller inte. Det handlar ju om vad företaget har råd med ur hänsyn till exempelvis investeringsplaner”, säger Thomas Erikson.

För ägaren brukar skatten på en utdelning hamna mellan 20 och 57 procent. Den lägsta skattesatsen utnyttjas oftast maximalt av företagarna, upplever Thomas Erikson. Exakt hur mycket som kan tas ut till en så låg skatt beräknas i deklarationen enligt det så kallade gränsbeloppet.

”Gränsbeloppet ger ju en väldigt låg skatt på utdelningen. Reglerna är ju uppbyggda som så att företagarens risktagande, att ha satsat kapital i företaget, ska premieras. Men de allra flesta kan inte påverka storleken på gränsbeloppet. Många använder därför schablonbeloppet”, säger han.

Schablonregeln betyder att en ensam delägare för 2017 kan ta ut en utdelning på 163.075 kronor som enbart beskattas med 20 procent skatt.

Men saken är en annan om du har anställda i företaget. Då kan gränsbeloppet för att plocka hem utdelningar till en så låg skattesats som 20 procent bli betydligt högre. Hur stort gränsbeloppet blir räknas ut med hjälp av det så kallade löneuttagskravet i 3:12-reglerna.

För 2017 är kravet att ditt eget (eller dina närståendes) löneuttag måste uppgå till sex så kallade inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 369.000 kronor om året plus 5 procent av de totala kontanta lönerna i bolaget.

”Tar man ut mindre än så får man inte räkna med lönen alls när man räknar fram gränsbeloppet. Det kan vara väldigt avgörande om du har löner i bolaget. Om du har ett par anställda och är ensam ägare kan lönerna ge ganska mycket extra till gränsbeloppet, det vill säga det som du kan plocka ut som utdelning till 20 procents skatt”, säger Lars Hammarsten.

”Men ofta ser vi att de som är ensamt anställda i bolaget kanske inte har så stor glädje av löneunderlaget, beroende på hur stor lön de tar ut, och därför kan använda schablonen i stället”, poängterar han.

Om man efter uttag av lön och utdelning enligt gränsbeloppet ändå vill plocka ut mer kommer detta att tjänstebeskattas. Så länge företagarens totala förvärvsinkomst understiger skiktgränsen på 452.100 kronor kommer dock det extra uttaget bara beskattas enligt de kommunala satserna, alltså på omkring 30 till 35 procent.

”Alla bitar hänger ihop. När det övergår till tjänstebeskattning handlar det ju om lön och utdelning tillsammans. Det är en räkneövning som var och en får göra på sin kammare med hjälp av sin rådgivare”, säger Thomas Erikson på SEB. 

Det är dock viktigt att notera att tjänstebeskattad utdelning från fåmansföretag inte ger företagaren rätt till jobbskatteavdrag, berättar Thomas Erikson. Några pensionspoäng tjänas heller inte in.

Tyck till