ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Ulf Petersson: Tre aktietips i råvarusektorn

  • Foto: Patrik Olsson/Di

Boliden, Semafo och Lundin Mining – så ska du göra med råvarubolagen.

Uppdrivna förväntningar på Boliden

Optimismen har varit stor i och omkring Boliden senaste året. Mellan februari 2016 och 2017 steg aktiekursen med 180 procent. Så sent som i februari i år, i samband med att gruvbolaget presenterade sitt årsbokslut, sa vd:n Lennart Evrell att rapporten var den starkaste under hans nio år som vd för Boliden. Han pekade särskilt på att produktionen har varit mycket god.

De senaste månaderna har dock tongångarna förändrats. Under första kvartalet ökade förvisso rörelsevinsten från 769 miljoner kronor till drygt 2 miljarder kronor. Vinstökningen till trots var resultatet sämre än väntat, aktien föll, vinstprognosen för 2017 har skrivits ned med 7 procent och hela kursuppgången från början av året är borta.

Fortfarande räknar aktiemarknaden dock med att Boliden når en försäljning på strax över 50 miljarder kronor i år och de kommande åren och en vinst före skatt på drygt 8 miljarder kronor, vilket värderar Boliden till omkring tio gånger vinsten. Det framstår som överoptimistiskt, även om fjolårets 7-miljardersköp av den finska gruvan Kavitsa har visat sig vara en framgång med högre produktion än förväntat.

Snittpriset på koppar, som är Bolidens viktigaste metall, har hittills under andra kvartalet i år varit 3–4 procent lägre än första kvartalet och dessutom har dollarn tappat lika mycket jämfört med den svenska kronan. Det gör att det krävs en mycket bra produktion från Bolidens gruvor och smältverk om bolaget ska lyckas infria marknadens prognos om en oförändrad vinst under andra kvartalet jämfört med första kvartalets 2-miljardersvinst.

Det finns skäl att vara försiktigt inställd till Bolidenaktien i det korta perspektivet. Även på lite längre sikt finns det skäl att vara mycket avvaktande till Boliden. Metallpriserna har åter gått in i en negativ trend och det återstår att se hur efterfrågan utvecklas i Kina. Först om metallpriserna mer varaktigt börjar stiga och dollartappet upphör är det läge att köpa Bolidenaktier.

Vinstexplosion i Lundin Mining

Koppar- och zinkgruvbolaget Lundin Mining vände under första kvartalet fjolårsförlusten på 80 miljoner kronor till en vinst före skatt på 1 miljard kronor.

Vinstökningen berodde på stigande metallpriser och att produktionskostnaderna var lägre än förväntat.

Den kraftiga vinstförbättringen betyder också att Lundin Mining kommer att sitta med en nettokassa vid årets slut och att gruvbolaget till sensommaren för första gången någonsin kommer att ge ordinarie aktieutdelning till sina aktieägare.

Första kvartalets resultat pekar på att Lundin Mining kan tjäna omkring 3,5 miljarder kronor före skatt. Aktien har gått starkt det senaste året, men utsikter om minskade investeringar och ett starkt kassaflöde gör ändå Lundin Mining till ett mer intressant aktieval i dagsläget än Boliden, vars investering i Finland har gjort att nettoskulden har ökat.

Högintressant läge i Semafo

Guldbolaget Semafo med tre guldgruvor i afrikanska Burkino Faso har haft en tuff tid. Aktiekursen har rasat med 60 procent sedan förra sommaren efter att bolaget dragit ned produktionsprognosen av guld med 10 procent till omkring 200.000 uns i år och samtidigt höjt prognosen för kostnaden att plocka upp guldet från cirka 800 dollar per uns till 950 dollar.

Två negativa nyheter i samma delårsrapport är inte bra, men produktionskostnaderna är fortfarande väl under guldpriset, varför bolaget kommer att vara fortsatt kassaflödespositivt.

Under nästa år ska Semafo dessutom öppna upp sin fjärde gruva, vilket kommer att öka den bevisade guldreserven till ny rekordnivå.

Kursfallet i kombination med att guldpriset ser ut att vakna till liv gör Semafoaktien högintressant.

Gruvbolag är dock högriskinvesteringar varför bara en mindre investering rekommenderas.

https://interactive.sanoma.fi/arkku/public/generated/13838ipnMobf/

Tyck till