ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Tunga instanser sågar FI:s nya regler

  • Foto: TT

Finansinspektionens planer på ännu tuffare amorteringskrav får hård kritik av flera remissinstanser medan några efterlyser klarhet.

”Det är alldeles för tidigt. Skärpta krav kan ge stora negativa effekter”, säger Fredrik Isaksson på Sveriges Byggindustrier.

Finansinspektionen, FI, vill skärpa amorteringskraven ytterligare. De gamla reglerna, som infördes 2016, ska vässas ytterligare från årsskiftet om FI får sin vilja fram. Syftet är att öka hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar.

Förslaget, som går ut att nya låntagare som lånar mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst ska amortera ytterligare minst 1 procent, är nu ute på remiss. Sveriges Byggindustrier, som inom kort lämnar in sitt svar, gör tummen ned.

”Utvärderingen av dagens amorteringskrav har inte gjorts ännu. Först måste vi se hur de påverkar bopriserna, rörligheten på bostadsmarknaden och efterfrågan”, säger Bi:s chefsekonom Fredrik Isaksson.

”Dessutom kan vi nu skönja en dämpning av prisökningstakten på bostadsmarknaden.”

Sveriges Byggindustrier efterlyser också en bredare analys. Att stapla fler åtgärder som hindrar hushållens tillgång till krediter motverkar de bostadspolitiska målen. Dessutom skapar amorteringskravet en inlåsningseffekt då hushåll som behöver flytta får räkna med högre månatliga betalningar på nya lån.

”Bopriseffekterna av ett skärpt krav kan bli kraftigare än förväntat, och i värsta fall riskera att utlösa ett konsumtionsbortfall”, säger Fredrik Isaksson.

Även LO är kritiskt i remissvar. Den fackliga organisationen skriver att andra policyåtgärder bör genomföras innan ytterligare inskränkningar sker av hushållens lånemöjligheter. Unga som inte har kapitalstarka föräldrar är särskilt utsatta för skärpta amorteringskrav, skriver LO.

Stockholms Handelskammare avstyrker FI:s förslag, då det anses förvärra bostadsmarknadens funktionssätt genom minskad rörlighet. Handelskammaren pekar på risken att genomföra nya åtgärder i ett känsligt läge.

Statliga Riksrevisionen granskar själva ramverket för makrotillsyn och vill därför inte bedöma förslaget i sig. Däremot anses förslaget vara ofullständigt när det gäller analysen om varför just ett skärpt amorteringskrav skulle vara den mest effektiva åtgärden, skriver myndigheten i sitt yttrande.

Villaägarna sågar FI:s förslag och vill hellre se att amorteringskraven ställs direkt mot bankerna i stället för att gå på individen.

Några som gett tummen upp för FI:s skärpa krav är Konkurrensverket och Europeiska Centralbanken, ECB. Banken välkomnar i sitt svar åtgärder som kan ge en sundare amorteringskultur och ”förebygga alltför hög skuldsättning hos hushållen samt finansiella störningar”.

Kammarrätten i Jönköping efterlyser ökad tydlighet från FI när det gäller hur inkomster och skulder definieras.

Tyck till