ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Törstiga bilar straffas när miljöbilar gynnas

  • Foto: Pontus Lundahl/Lise Åserud

Regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om ett nytt system för fordonsskatt bygger på så kallad bonus-malus.

Det innebär att bilar med låga utsläpp av koldioxid gynnas, medan törstigare bilar straffas.
En elbil kommer att få 45.000 kronor i stöd, men bilar som släpper ut mer än 95 gram per kilometer drabbas av straffskatt.

Många av Sveriges mest sålda bilar kommer därmed att få kraftigt höjd skatt.
Mattias Goldmann, vd på Fores, som startade 2030-sekretariatet som en påtryckning för att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta just 2030, är försiktigt positiv till det nya förslaget:

"Vi får ett efterlängtat långsiktigt och finansiellt hållbart system på plats, förvisso för svagt, men med möjligheter att skruva på och skärpa efterhand. Det är oerhört viktigt för att nå transportsektorns 2030-mål", säger han.

Det nya skattesystemet avser nya bilar och ska enligt planerna införas nästa sommar – men redan i maj i fjol presenterade en statlig utredare ett förslag om hur det skulle utformas.

Tanken då var att det skulle införas från 1 januari 2018.

Dock mötte förslaget kritik från nästan alla remissinstanser, så regeringen har tvingats arbeta om förslaget.

"Sju partier är överens om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det ursprungliga förslaget ledde inte alls ditåt. Det har blivit bättre, men fortfarande finns ingen ordentlig konsekvensutredning - vi får gissa vad klimateffekterna blir", säger Mattias Goldmann på Fores.

De viktigaste nyheterna i överrenskommelsen, som sammanfattas i en PM från finansdepartementet, ser ut så här:

+ Bilar som släpper ut noll gram koldioxid får en bonus på 45.000 kronor.
+ Lägsta bonusbelopp, 7.500 kronor, ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid.
+ Stödet betalas ut när man ägt bilen i minst sex månader, för att förhindra att bilar sålda med svenska statliga subventioner försvinner utomlands.
+ Utsläpp mellan 60 och 95 gram ger varken bonus eller extra skatt.
+ Från 96 gram kostar varje extra gram 77 kronor i höjd skatt. Utsläpp som ligger över 140 gram ger 100 kronor per gram i ökad skatt.
+ Gasbilar får en bonus på minst 7.500 kronor.
+ Malusdelen innebär en förhöjd fordonsskatt under de första tre åren, en metod som också fanns med i det första förslaget från i fjol. Från det fjärde året sjunker skatten igen, men kommer ändå att ligga klart över dagens fordonsskatt.
+ För fordon som kan drivas med etanol eller annan gas än gasol tas ingen höjd skatt ut.
+ Den femåriga fordonsskattebefrielsen slopas.

I det gamla förslaget togs malus-delen dessutom ut på hela den befintliga fordonsflottan, något som skulle ge 1,5 miljarder kronor per år. Detta är nu helt slopat.

"Den som kör på biogas kan ha väl så låg klimatpåverkan som en laddhybrid, så 7.500 kronor är symboliskt viktigt - en gasbil är en bonusbil och skillnaden kan bli stor jämfört med en konkurrerande dieselbil, säger Mattias Goldmann.

Systemet blir inte heller viktbaserat, något som bland annat Volvo Cars ville ha, och dessutom ska den nya körcykeln inom EU, WLTP, kunna användas.

Redan det första förslaget fick kritik därför att det var överfinansierat med runt tio miljarder kronor under de första fem åren. Också det nya förslaget torde ge ett överskott för staten, som dock vill gardera sig mot att stödpengarna ska hota att sina – något som hänt med supermiljöbilspremien flera gånger.

"Den nya körcykeln slår hårt inte minst mot dieslar, så systemet är tuffare än det ser ut, vilket betyder att statskassan kommer att gå rejält plus, med malus-intäkter även från ganska snåla bilar", menar Mattias Goldmann.

Tyck till