ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Toppmäklarna: Så går bostadsmarknaden 2017

  • Foto: TT

Kommer priserna på bostadsmarknaden fortsätta att stiga under 2017? Di har tagit tempen på marknaden med hjälp av sju av fjolårets bästa mäklare i Sverige.

Det råder delade meningar om huruvida en avmättning eller ett rally väntar bostadsmarknaden under 2017. Därför har Di låtit de mäklare som utsågs till fjolårets bästa, inom sina respektive koncerner, säga sitt om marknadens framtid.

Mäklarna är verksamma i helt olika delar av landet och de flesta är också stationerade utanför de tre största svenska städerna.

Majoriteten tror att prisutvecklingen på bomarknaden under det kommande året blir mer blygsam än tidigare, även om stigningen med tydlighet fortfarande kommer märkas av i plånboken hos potentiella köpare.

Det finns flera orsaker till varför marknaden 2017 mattas av något, menar mäklarna. Till större delen handlar det dock om ett ökat bostadsbyggande i hela landet. När utbudet av nyproducerade bostäder blir större pressar det ner priserna även på andrahandsmarknaden.

Men några sjunkande priser kommer det alltså inte bli tal om, konstaterar Sveriges bästa mäklarkår med bestämdhet.

1. Hur bedömer du marknaden i ditt område i dag?

Johan Carlsson på Mäklarhuset i Örebro:
”Det känns faktiskt som att priserna kommer fortsätter upp under första halvåret 2017. Framför allt på villasidan. Den marknaden är lite hetare än bostadsrätter, även om priserna även där går upp svagt.”

Peder Ledin på Fastighetsbyrån i Boden:
”Vi har nog samma bekymmer som de flesta har. Att hitta en hyreslägenhet för de som är födda på 1950-talet är svårt, vilket innebär att de bor kvar i sina bostädsrätter eller villor. Då blir utbudet på marknaden lägre än vad det tidigare har varit. Jag måste numera agera både som köp- och säljmäklare för att få en affär att gå igenom, även om det så klart går.”

Josephine Kvist på Svenska Mäklarhuset i Sundbyberg:
”Jag tycker att vi har en stark marknad. Men när amorteringskravet infördes förra sommaren blev utbudet på vår marknad plötsligt väldigt stort, det nästintill fördubblades. Det påverkade hur köparna agerade och de tog det lugnare och var mer avvaktande. Men nu under början på 2017 tycker jag att kunderna återigen har blivit lite mer framåt och köpsugna.”

Emelie Johansson på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping:
”Vi har en fortsatt uppåtgående marknad. Utbudet av bostadsrätter har lokalt i Linköping minskat med 19 procent enligt Hemnets statistik på 12 månader. En sådan kraftig nedgång av utbudet har en prishöjande effekt. Annars är det alltid lite lägre utbud under vintermånaderna. Men det är ungefär vid den här tiden på året som det börjar det röra på sig när fler bostäder, framför allt villor, läggs ut till försäljning och fritidshusmarknaden startar.” 

Daniel Adelsson på Bjurfors i Mölndal:
”Utbudet i Mölndal är fortsatt lågt, även om det det byggs mycket just nu. Att bo i Mölndal är väldigt eftertraktat eftersom det ligger så geografiskt nära Göteborg. De sista åren har gränserna mellan orterna suddats ut allt mer och vi sammanväxer med Göteborg. Så det är rejäl fart på en god marknad.”

Johan Ahlén på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping:
”Marknaden känns bra och efterfrågan är fortsatt stor. Vi har till och med haft mer efterfrågan på både bostadsrätter och villor i år än förra året med mer försäljning som följd.”

Annika Lawitz på Mohv i Malmö:
”Det är verkligen full fart på marknaden, och budgivningar är mer eller mindre standard på de flesta försäljningarna. Inte sedan 2006 och 2007 har det varit så bra tryck i Malmö som det är just nu.”

2. Vilka är de största riskerna för ett boprisfall?

Johan Carlsson på Mäklarhuset i Örebro:
”Det största hotet mot en fortsatt prisuppgång i Örebro är att det byggs för mycket, att utbudet av nyproducerade bostäder blir för stort. Därför gäller det att fortsätta den positiva inflyttningen till staden.”

Peder Ledin på Fastighetsbyrån i Boden:
”Det enda som kan få priserna att falla är i min värld att du kan producera bostäder billigare än vad du gör i dag. Det är nyproduktionsmarknaden som styr priserna på andrahandsmarknaden.”

Josephine Kvist på Svenska Mäklarhuset i Sundbyberg:
”Allt är egentligen väldigt stabiliserat trots att amorteringskravet och skuldkvoten infördes. Min känsla är väl att mycket handlar om vad medierna skriver, det påverkar kundernas beteende.” 

Emelie Johansson på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping:
”Jag tror inte att det finns några sådana risker i vår stad eller i övriga Sverige, det ser jag i alla fall inte framför mig just nu. Som alltid är utbudet på bostäder, arbetsmarknaden, räntenivån och bankernas vilja till att låna ut pengar det som påverkar ett prisfall.” 

Daniel Adelsson, mäklare på Bjurfors i Mölndal:
”Om jag jämför de senaste veckorna med hur det såg ut i början av året har spekulanterna faktiskt blivit lite försiktigare. Det tror jag är en kombination av amorteringskravet, den senaste tidens skriverier om att man borde binda bolåneräntan, och fortsatta nybyggnationer.” 

Johan Ahlén på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping:
”Jag vet inte vad det skulle kunna vara, kanske att det skulle hända något jättestort i världen som skulle påverka ekonomin. Men här i Norrköping har vi en väldigt bra tillväxt med få tillgängliga hyreslägenheter, så efterfrågan på köpta bostäder är stor och kommer fortsatt vara det i flera år till.”

Annika Lawitz på Mohv i Malmö:
”Den största risken är nog att något oförutsett skulle inträffa som påverkar världsmarknaden. Men annars är nog räntan framåt det som kommer påverka mest. Jag hoppas på att räntan nu börjar höjas, men i rimlig takt. Höjs den alltför aggressivt finns risk att det blir stiltje eller ett fall i priserna.”

3. Nu finns det ju både ett bolånetak samt amorteringskrav. Tror du att det under året kommer nya åtgärder för att kyla av marknaden? Eller ser du personligen att några åtgärder krävs?

Johan Carlsson på Mäklarhuset i Örebro:
”Det har ju pratats om ett sänkt ränteavdrag. Men jag skulle personligen hellre vilja se en diskussion om hur man ska komma åt spekulationen på marknaden på bästa sätt. Det kan vara att man inför någon form av högre beskattning om du säljer din nyproducerade bostad inom ett år, vilket man exempelvis har i Norge.”

Peder Ledin på Fastighetsbyrån i Boden:
”Jag och politik är inte riktigt vänner. Men när utbudet är lågt har priserna en tendens att stiga. Politiska åtgärder kan självklart hjälpa till att plana ut prisutvecklingen.”

Josephine Kvist på Svenska Mäklarhuset i Sundbyberg:
”Allting pekar på att Finansinspektionen vill lugna ned marknaden, exempelvis genom att sänka ränteavdraget. Men vid en sådan förändring tror jag bara att det skulle påverka marknaden under en viss period, innan det rör sig framåt igen. I stället tror jag att marknaden skulle tjäna på hårdare regleringar mot spekulation av nyproduktion.”

Emelie Johansson på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping:
"Nej, man vill inte minska på rörligheten ytterligare, tror jag. Det skulle bara leda till stigande priser och därmed ökande utlåning. Jag tror att våra politiker behöver göra någonting åt reavinstskatten för att öka utbudet och därav hejda den allt stigande prisutvecklingen. Vi behöver en större rörlighet på marknaden så att våra barnfamiljer kan få möjlighet att köpa hus. Nu har bostadsministern (Miljöpartiets Peter Eriksson, DI:s anm.) också börjat diskutera den frågan.”

Daniel Adelsson på Bjurfors i Mölndal:
”Amorteringskravet och fler nybyggnationer var de första steg som togs för att bromsa den utveckling som varit. Nu är det ränteläget som är den sista pusselbiten. Går bolåneräntorna upp så tror jag att marknaden lugnar sig något.” 

Johan Ahlén på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping:
”Jag ser inte att det kommer några fler åtgärder. I vår region lägger vi heller inte procentuellt lika mycket pengar på våra bostäder som man gör i storstäder som Stockholm. Därför har nog amorteringskravet och bolånetaket på mindre orter inte fått lika stor utslagskraft.”

Annika Lawitz på Mohv i Malmö:
”På Mohv upplever vi att marknaden har mattats av något i landet som helhet. Men det är fortfarande utbud och efterfrågan som styr mest. Är utbudet lågt, räntan låg och efterfrågan hög kommer bostäderna fortsatt säljas till rekordpriser. Eventuella åtgärder kan behövas om utvecklingen fortsätter. Å andra sidan har bostadsbyggandet ökat kraftigt de senaste åren så man bör nog vara försiktig med nya åtgärder innan vi ser effekterna av det.”

4. Hur tror du att priserna har utvecklats om ett år från nu?

Johan Carlsson på Mäklarhuset i Örebro:
”Jag tror att de fortsatt svagt kommer gå uppåt på bostadsrättsidan, men inte i samma takt som det gjort under de senaste tre åren. När det gällor villor kommer vi dock se en snabbare prisutveckling, eftersom att det helt enkelt finns ett så pass lågt utbud i förhållande till efterfrågan.”

Peder Ledin på Fastighetsbyrån i Boden:
”På vår marknad har vi haft en väldigt kraftig uppgång de senaste tre åren, vi har legat över 15 procent per år. Men tror inte vi kommer få se samma sak i år, utan snarare landa på en prisutveckling mellan 5 till 10 procent när vi sammanfattar 2017.”

Josephine Kvist på Svenska Mäklarhuset i Sundbyberg:
”Vi har haft prisökningar 2015 och 2016. Känslan är väl att vi fortsatt kommer gå uppåt framöver, men till mer rimliga nivåer på under en procents ökning i månaden. Någonstans finns det en otrolig tilltro till marknaden i Sundbyberg som gör att kunderna alltid känner sig trygga fast de köper till höga priser.”

Emelie Johansson på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping:
”Jag tror på en fortsatt prisuppgång i hela Sverige och framför allt i universitetsstäderna. Bostadsbristen är stor och vi har en god befolkningstillväxt i Linköping.” 

Daniel Adelsson på Bjurfors i Mölndal:
”Priserna kommer fortsatt gå uppåt, det tror jag. Men inte i samma takt som tidigare. Tittar man på statistiken för de senaste åren har prisutvecklingen varit ganska häftig. Nu stiger inte priserna i samma takt och det är bra med en mer harmonisk utveckling, eftersom marknaden varit dopad på bland annat ett uteblivet amorteringskrav 2015.”  

Johan Ahlén på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Norrköping:
”Jag skulle tippa på att vi ser en ökning mellan 5 och 10 procent fram till nästa år.”

Annika Lawitz på Mohv i Malmö:
”Jag tror att priserna kommer ha en svag utveckling uppåt under året, då utbudet fortfarande är begränsat. Vi ser inte några direkta hot mot prisbilden på kortare sikt, så min bild är att vi har en liknande prisbild som i dag eller strax över.”

Tyck till