ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Teknisk analys: Två sälj och ett köp bland börsjättarna

  • Geir Linløkken är forskningschef i Investtech. Han grundade Investtech 1997.

Bland börsens största bolag kan det vara svårt att göra fynd. Analysfirman Investtech har hittat två börsjättar som man ska sälja och en att köpa.

Börsen har gått sidledes de senaste två månaderna, men det är stora skillnader mellan sektorer och enskilda aktier. Enligt Investtechs kvantitativa analyser, är cirka fyra av tio aktier på Stockholmsbörsen positiva, två av tio negativa och fyra av tio neutrala.

Denna vecka har vi sett på några av de mest likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Två av dessa får säljrekommendationer, men den sista får en klar köprekommendation. Men först en analys av Stockholmsbörsens breda index.

 

STOCKHOLMSBÖRSEN

Stockholmsbörsens breda index visar en stigande trendkanal på kort till medellång sikt. Kursen utmanar motstånd vid cirka 562–564 punkter där kursen tidigare reagerat ned. En slutkurs över den senare nivån kommer öppna upp för fortsatt uppgång. Samtidigt finns stöd vid 553–557 punkter på kort sikt och ett brott ned genom 553 kommer att vara en säljsignal.

Investtechs kortsiktiga hausseindex ligger på 52 punkter vilket indikerar en svag övervikt av optimister på kort sikt. Det långsiktiga ligger på 58 punkter vilket indikerar en övervikt av optimister bland investerare på lång sikt.

Andelen insiderköp på Stockholmsbörsen den senaste månaden är 70 procent, enligt Investtechs insiderbarometer, och andelen insiderköp för det senaste året ligger på 67 procent.

Årsmässigt har vintern och våren varit en positiv period på Stockholmsbörsen. Under perioden 1987 till 2015 har börsen visat en positiv utveckling varje månad från oktober till och med maj.

Indexet är tekniskt svagt positivt på medellång sikt.

 

HENNES & MAURITZ

Hennes & Mauritz ligger i fallande trendkanaler på kort och medellång sikt. Det innebär att investerare under en längre tid valt att gå ned i pris för att komma ur aktien. Historiskt har aktier i fallande trendkanaler presterat fortsatt svag utveckling med en underavkastning mot referensindex på 2 procentenheter på tre månaders sikt.

Kursen har dessutom utlöst en säljsignal från en rektangelformation innanför trendkanalen vilket också signalerar fortsatt nedgång.

Negativ volymbalans försvagar aktien på kort sikt.

Investtechs rekommendation (kort sikt): Sälj.

 

SEB

SEB har brutit golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket är en signal om en kommande utveckling i linje med index.

På kort sikt har kursen inlett en fallande trendkanal och även brutit tidigare stöd mellan cirka 97,80 och 99 kronor. Här har investerare tidigare ansett att aktien varit köpvärd men brottet öppnar nu upp för fortsatt nedgång.

SEB rapporterar det första kvartalet den 27 april.

Investtechs rekommendation (kort sikt): Sälj.

 

SANDVIK

Sandvik ligger i en stigande trend vilket indikerar att bolaget är inne i en positiv utvecklingsfas och att investerare fortfarande väljer att gå upp i pris för att komma in i aktien. Fortsatt positiv utveckling innanför trendkanalen indikeras. 

Kursen ligger nära golvet i trendkanalen, runt 129 kronor, och en reaktion upp på kort sikt indikeras. I så fall finns det motstånd vid 135 kronor, där kortsiktiga investerare kan komma att överväga vinsthemtagning. Ett brott upp igenom 135 kronor kommer att utlösa en ny köpsignal i Sandvik, och aktien kan då relativt enkelt stiga till 145 kronor eller mer i loppet av några veckor.

Sandvik rapporterar det första kvartalet den 24 april.

Investtechs rekommendation (kort sikt): Köp.

Tyck till