ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Teknisk analys: Storbolagen du ska sälja

I förra veckan gick analysfirman Investtech igenom OMXS30-bolagen med starkast köpsignaler. Denna vecka presenterar de aktierna med tydligast säljrekommendation.

Investtech har gått igenom alla OMXS30-bolag och listar denna vecka de aktier som baserat på teknisk analys och insiderhandel-analys signalerar en svag utveckling. Den tekniska bilden bland dessa bolag är övervägande positiv och endast fyra av bolagen är övervägande negativa på medellång sikt – en till sex månader.

Stockholmsbörsen ligger i stigande trendkanaler på kort- och medellång sikt vilket signalerar fortsatt uppgång. Trenden är den ledande indikatorn och är av stor betydelse för den fullständiga värderingen.

Kursen har dock haft en närmast sidledes utveckling under de senaste sex veckorna, vilket enligt Investtechs forskning på årstidsvariationer går i linje med den genomsnittliga utvecklingen för perioden, Historiskt inleds en kortare uppgångsperiod på Stockholmsbörsen den 26 juni som fram till 23 juli givit en genomsnittlig uppgång på 2,5 procent.

Kursen har format ett stöd vid 577 och 593 punkter på kort sikt. Brott genom kortsiktiga stöd kommer i första hand signalera fortsatt sidledes utveckling och vi bör se en slutkurs under stödnivåerna vid 553–563 för att detta skall vara en signal om en svagare utveckling på Stockholmsbörsen på längre sikt.

Den senaste veckan har andelen positiva aktier minskat med cirka 10 procent. Dessa aktier har nedgraderats till neutrala och andelen negativa aktier är därmed oförändrad. Enligt Investtechs Börsbarometer är fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa aktier på en till sex månaders sikt 338, 385 respektive 149.

RSI – som mäter styrka i uppgångar i förhållande till styrka i nedgångar – har brutit en fallande trend och ligger nu på 65 punkter efter att ha bottnat strax under 50 punkter i slutet av förra veckan. Därmed ökar momentum vilket kan få aktiekurserna att fortsätta uppåt.
Investtechs kortsiktiga och långsiktiga hausseindex – som mäter optimism på marknaden genom att väga andelen aktier som utlöst köpsignaler mot andelen aktier som utlöst säljsignaler från Investtechs analysalgoritmer – ligger på båda på 52 respektive 56 punkter vilket indikerar att det råder en svag övervikt av optimism bland både kort- och långsiktiga investerare på börsen.

Insiders är fortsatt positiva då andelen köp den senaste månaden är 68 procent, något högre än andelen köp det senaste året som ligger på 67 procent, vilket motsvarar ungefär dubbelt så många köp som försäljningar. Detta indikerar att insiders generellt anser att deras bolag är köpvärda baserat på fundamentala värderingar.

Indexet är tekniskt positivt på medellång sikt.

H&M

H&M har brutit en fallande trendkanal på medellång sikt vilket signalerar en starkare nedgångstakt då dessa aktier givit en genomsnittlig avkastning på minus 6,3 procentenheter mot referensindex, jämfört med minus 2,0 procentenheter för aktier inne i fallande trendkanaler, på tre månaders sikt. Aktien försvagas kortsiktigt av negativ volymutveckling – normalt hög volym på nedgång och låg volym på uppgång.

Insiderhandeln går emot den tekniska bilden och är maximalt positiv enligt Investtechs Insiderbarometer. Detta efter att Stefan Persson köpt aktier till ett samlat värde av drygt 5,3 miljarder kronor under året. Det indikerar att han anser att det finns fundamentala anledningar för att se ett trendomslag i aktien.

Inga av de tekniska indikatorer som Investtechs värderar signalerar att ett trendbrott inom den närmsta tiden, vi bör i stället se en fortsatt svag utveckling i aktien. Från dagens kurs bör vi se en slutkurs över en topp vid 244 kronor för att få en teknisk indikation om trendomslag.

Investtechs rekommendation: Sälj.

BOLIDEN

Boliden har brutit en fallande trendkanal på medellång sikt vilket i sig inte är någon säljsignal utan en signal om en svagare stigningstakt och en utveckling i linje med referensindex.

I tillägg till trendbrottet har aktien brutit tidigare stöd vid 247 och 255 kronor vilket bland annat utlöst en säljsignal från en dubbeltopp-formation. Enligt teknisk analys-teori indikerar formationen att pessimismen ökar och att aktien inleder en fallande trend. Det finns därmed motstånd mellan 247–281 kronor samtidigt som nedsidan i första hand bedöms till stöden vid 176–190 kronor.

Negativ volymutveckling är ett svaghetstecken på kort sikt som understödjer indikationen om att vi i första hand bör se kurser runt nämnda stödnivåer innan investerare anser att aktien är köpvärd igen.

Även i Boliden går insiderhandeln emot den tekniska bilden efter att fyra köp har rapporterats under året. Trots detta är den samlade värderingen övervägande negativ på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svag sälj.

FINGERPRINT CARDS

Fingerprint Cards ligger i fallande trendkanaler på samtliga av de tidshorisonter som Investtech analyserar. Det antyder att investerarnas inställning till bolagets kommande ekonomiska utveckling stadigt försvagas. Fortsatt svag utveckling innanför trendkanalen indikeras.

Kursen har reagerat upp från ett långsiktigt stöd vid 29 kronor, och har därmed bildat ett stöd även på medellång sikt strax under denna nivå. Det indikerar att många investerare anser att aktien är köpvärd här vilket kan begränsa nedsidan.

En fortsatt kursuppgång begränsas i första skedet av taket i trendkanalen på medellång sikt samt kortsiktiga motstånd mellan cirka 34–38 kronor. Vi bör se en slutkurs över den senare nivån för att detta ska neutralisera negativa signaler på kort sikt.

Även insiderhandeln är positiv för Fingerprint, men de förvärv som skett under det senaste året är betydligt mindre än de avyttringar som skedde under 2016.

Investtechs rekommendation: Svag sälj.

https://infogr.am/investtechs_rekommendationer

Tyck till