ANNONS:
Till Di.se
Start Nyheter

Svenskarnas sparande ökar i rasande takt

  • Foto: AP/TT

Svenskarnas sparande skjuter i vädret. En av tio vuxna är tvättäkta miljonärer. De sparar ett minst sjusiffrigt belopp på bankkonto.

Nära en av tio svenskar mellan 20 och 80 år uppger att de har 1 miljon kronor eller mer på bankkonto. Samtidigt anger 20 procent att de sparar mindre än 50.000 kr och 5 procent att de har mindre 5.000 kr, enligt en Sifo-undersökning som statliga banken SBAB lät genomföra i början av januari.

”Svaren bekräftar misstanken om att fördelningen är skev”, skriver SBAB i sin färska sparrapport.

Andelen storsparare är högre bland män än bland kvinnor, högre i Stockholm än i övriga landet och högre bland äldre än bland yngre, enligt SBAB-rapporten.

Svenskarna formligen öser in pengar på sina bankkonton. Under 2016 växte banksparandet med 129 miljarder kronor netto eller nära 9 procent, till dryga 1.600 miljarder kronor i samlade kontosaldon.

I snitt är varje svensk nu uppe i ett kontosparande på hela 162.000 kronor per person. Det innebär en fördubbling sedan början på 2000-talet för snittsparandet i relation till en snittinkomst (disponibel), från 40 till 80 procent.

Det framgår av Statistiska centralbyråns uppgifter, sammanställda i SBAB:s sparrapport.

Banksparandet har alltså skjutit i höjden, för vissa. Trots rekordlåga sparräntor.

En åldrande befolkning, stigande inkomster och förbättrade marginaler för låginkomsttagare är bidragande orsaker till Sveriges svällande bankkonton, enligt SBAB:s rapport.

Bankens chefsekonom Tor Borg har bedömer att två ytterligare förklaringar bakom kontokramandet:

”Behovet av en lättillgänglig sparbuffert kan ha ökat. Slutligen kan det även vara så att hushållen är mer försiktiga och mindre risktagande med sitt sparande nu än tidigare", skriver Tor Borg i rapporten.

Tyck till