ANNONS:
Till Di.se
Fastighet

Styrelsen i Rezidor sparkas

  • Staffan Bohman lämnar styrelsen i Rezidor. Foto: Bart Vercammen

Rezidors nya huvudägare kopplar ett järngrepp om bolaget. Di kan avslöja att kineserna ska byta ut hela styrelsen och själva handplocka ersättarna. För de andra ägarna i hotellbolaget med hälften av aktierna är det alarmerande.

”En sådan utveckling är så klart oroande, vi har förtroende för den styrelse som valts på stämman. Vi delar ju styrelsens syn på att budet är otillräckligt”, säger Erik Durhan, chef för ägarstyrning på Nordea Fonder.

Tidigare i veckan skrev Di om hur minoritetsägarna hamnat i kläm i Rezidor sedan HNA Tourism tagit över 51 procent av aktierna, och fått grönt ljus av Aktiemarknadsnämnden för ett bud baserat på börskurs i stället för verkliga aktiepriset för maktposten.

Nu uppger källor för Di att HNA förbereder ett nytt slag mot minoriteten. Kineserna planerar att byta ut hela styrelsen och själva föreslå sex namn till en ny styrelse vid Rezidors stämma, inklusive oberoende ledamöter.

Det betyder den tidigare Ikeachefen Anders Moberg får respass, tillsammans med bland andra Charlotte Strömberg och Staffan Bohman. Styrelsen rekommenderade för övrigt aktieägarna att tacka nej till HNA:s bud. Orsak: budet är för lågt.

Det smått komiska i situationen är att valberedningen i Rezidor, som i Sverige hantera nomineringsprocessen, inte ens har börjat arbetet inför stämman i april.

Staffan Bohman, vice ordförande i styrelsen, har förekommit huvudägaren.

”Jag har meddelat att jag inte står till förfogande”, säger Staffan Bohman.

Varför?
”Det vill jag inte gå in på, men ett av skälen är naturligtvis att det inte inom rimlig tid har lämnats ett klart besked till oss styrelseledamöter – om man vill att vi sitter kvar. Dessutom har huvudägaren inte lämnat några klara besked när det gäller frågan hur man kommer att hantera bolaget. HNA har ju andra intressen i industrin.”

”Det är viktigt som styrelseledamot att man får en tydlig bild av vad huvudägaren vill med bolaget och det har inte styrelsen fått. Då är det svårt att sitta i styrelsen.”

Har du hört att huvudägaren avser byta hela styrelsen?
”Jag har fått det intrycket.”

Minoritetens farhågor ser alltså ut att besannas. Det är också reaktionen när Di tar kontakt med AMF som äger nära 5 procent i Rezidor och berättar vad Staffan Bohman sagt.

”Det visar att Aktiemarknadsnämnden har öppnat dörren och släppt in räven i hönsgården. Kineserna har 51 procent och kommer strax styra och ställa som man vill i bolaget”, säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF.

Men Aktiemarknadsnämnden duckar. Direktör Rolf Skog vill inte svara på varför nämnden inte krävde ut aktiepriset för maktposten.

”Vi kan inte kommentera ärenden som nämnden har handlagt”, säger han.

Det sätter en ny standard. Det är fritt att paketera en kontrollpost ihop med tillgångar av oklart värde, varför inte patent på lastpallar i papp, och sedan vägra avslöja priset på aktierna?
”Det finns en klar regel om detta, och det är möjlig att regeln kan behöva omprövas, men så här ser det ut i börsens regelverk.”

Inser du att det här skadar självregleringen?
”Igen, jag har inga kommentarer till de uttalanden nämnden gör.”

Hur kan ni tillåta det unika att minoritetsägarna ska vänta i upp till nio månader på pengarna?
”Det har inte förekommit i nämndens tidigare uttalanden. Det är den bedömning som nämnden gjorde i det här fallet.”

Vad tycker du minoritetsägarna ska göra?
”Jag kommenterar inte nämndens utlåtande. Min roll tillåter inte att jag gör det.”

Tyck till